Рождена карта на българския етнос

Рождена карта на българския етнос

Цена: 33.00 лв.36.00 лв.

Купи

Любомир Червенков


Както може да се изготви индивидуална рождена карта на един отделен човек, така може да се изготви рождена карта на един цял народ. Разликата се състои в това, че докато при отделния човек говорим за неговите положителни и отрицателни черти, при народите става въпрос за народопсихология. Тя се описва по същия начин – чрез тълкуване на асцендента, разположението на планетите по знаци, по домове и планетарните аспекти. Така чрез астрологията добиваме много добра представа за онези черти на характера, които са присъщи на всички българи. Получавайки това познание, нашият народ вече има в ръцете си оръжие, което ще му помогне не само да преодолее настоящия изключително тежък исторически период, но и да пребъде за в бъдеще. За целта обаче е нужно да се прочете тази книга и да се използват силните черти, заложени в нашата народопсихология, за да превъзмогнем недостатъците си.