Списание Осем
Абонирай се
за Списание 8

Отново „Избери, за да помогнеш“

Благотворителната кампания на Райфайзенбанк започва за девета поредна година

Здравеопазване, социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда: за 9-а поредна година това са областите, които Райфайзенбанк ще подкрепи с нови 22 общественозначими проектa. Кампанията ще набира средства за продължаваща рехабилитация на недоносените деца, за профилактика на сърдечносъдовите заболявания, за хората в риск от най-уязвимите групи в обществото, за получаване на образование в детските онкохематологии в страната при продължително лечение, за съхраняване на традициите, за бездомните и диви животни, за подобряване на инфраструктурата в национални турстически обекти.

Служителите на Групата Райфайзен в България даряват лични средства по избран от тях проект, като Райфайзенбанк подкрепя дарителския им жест със сума до 100 лв. за всяка избрана от тях кауза. Външните дарители се включват в кампанията благодарение на популяризирането на проектите от медийните партньори на „Избери, за да помогнеш", като даренията постъпват директно по сметките на съответните организации.

„Заедно с нашите служители за осемте издания на кампанията подкрепихме 211 проекта, с над 2,4 млн. лв. и за 9-а година ще застанем зад нуждите на обществото. С част от бенефициентите в кампанията реализирахме доброволчески акции, както за да видим на място постигнатото от организациите, така и за да участваме с лично време и отношение към всяка кауза", каза Оливер Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк.    

На интернет страницата на кампанията – izberi.rbb.bg, която вече е активна, са представени актуалните 22 проекта на неправителствени организации, фондации, болници и всеки, който желае, може да направи дарение директно по сметка на избрания благотворителен проект, чрез интернет банкирането на Райфайзенбанк, чрез системата за разплащания Pay.dir.bg или като изпрати SMS. Бенефициентите работят активно в посока осъществяване на проектите и след края на всяка кампания предоставят публичен отчет за усвояването на дарените им средства и постигнатите резултати.

Разплащателни карти
Защита за онлай разплащане