Подкрепете ни!
8 на живоРосица Георгиева / 10 май 2019

Ред в пространството

ФЪНШУЙ учи как да изберем място за строеж, как да разпределим и подредим дома си така, че здраве и благоденствие да изпълват живота ни

Ред в пространството
Може ли пространството да работи за нас? Има ли такова нещо като „фъншуй” и какво е? Къде е мястото му в морето от знания и как можем да го използваме? Накратко, това е изкуство за работа с пространството - древно знание, оцеляло повече от 5000 г. Използвали са го не само древните китайци... Но първо да се запознаем с историята, а после и с поуките от нея.
ФЪНШУЙ учи как да изберем място за строеж, как да разпределим и подредим дома си така, че здраве и благоденствие да изпълват живота ни

На 18 май 2019 г. в зала Rainbow Plaza (ул. Атанас Дуков 29) Ви каним на Седмото издание на Списание 8 НА ЖИВО  - среща с любими автори и лица от Списание 8. Там ще можете да се насладите на лекцията на Росица Георгиева. 

КУПИ БИЛЕТ

Билет може да купиш от:
Сайта на "Списание 8 на ЖИВО"
Редакцията на Списание  8 (бул. „Черни връх” 1-3, ет. 4)
EVENTIM.bg
Билетен център на НДК
Тicketportal.bg
Всички бензиностанции OMV
Всички магазини на Office 1
Книжарници Booktrading


В превод думите „фън шуй“ означават „вятър и вода“ и произлизат от ранната китайска земеделска култура, където наличието на достатъчно количество вода и подходящ вятър били решаващи за изобилна реколта. Реките и езерата били източник на влага, а мекият вятър носел дъжд и свеж въздух за облекчение на стопаните и осигурявали оцеляването на посевите. Застоялата вода във водоизточниците обаче причинявала заболявания на белите дробове, а сушата, наводненията и опустошителният вятър били истински бедствия за селските стопанства. Затова мястото къде точно да се установи едно стопанство е било изключително важно за неговото оцеляване, а разликата между подходящото и неподходящото място се е равнявала на разликата между живота и смърта. Правилното местоположение внимателно се е търсило и изучавало, формирали се различни хипотези, базирани на успеха или провала. Това родило фъншуй в неговата най-примитивна форма.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧИ

Древните открили, че енергията чи (чи=жизнена сила, естествената енергия, която се намира в природата) може да бъде насочвана от различни ландшафтни формации и да се събира и генерира на различни места, особено където има вода. Те установили и че чи се носи по вятъра, но може да бъде разпръсната и разпиляна от него. Обаче се запазва, когато срещне вода. Това знание било обобщено в наименованието на фъншуй. Намираш енергията и я събираш!

Един от фундаментите на фъншуй е откритието, че много хубави неща могат да се случат едновременно, ако бъде събрана много чи на едно място, или по-скоро, че силата на потока на чи е определяща. При подходящите условия чи се събира и увеличава, води до растеж. Целта на фъншуй е така да се разположи сградата, че това да доведе до натрупване на добра енергия както на мястото, на което е построена, така и за хората вътре.
От друга страна, природните сили, които носят негативен ефект на сградата, влияят неблагоприятно и на хората, които живеят в нея. Те предизвикват болести, загуба на благосъстояние и други неприятности. Целта на фъншуй в този случай е или да избегне тази застояла вредоносна енергия изцяло, или да я пренасочи по такъв начин, че да не засяга хората, които живеят или работят там.   
Как изглежда всичко това през призмата на съвременния живот и в град като София? Земеделските стопани тук са малко, на пръв поглед реки и езера няма и масово живеем в блокове.  Фъншуй изглежда далечен и неприложим принцип.ФЪНШУЙ И ГРАДЪТ


Дали е така наистина? От една страна, фън шуй работи с универсални енергии и ползва универсалните закони на небето (астрономия) и земята (магнитното поле). От друга страна, това знание е еволюирало и се е развивало заедно с развитието на обществата. Постепенно реките са се превърнали в пътища, улици и булевади.  Ролята на хълмовете и планините е поета от големите сгради, молове и небостъргачи. Ако се замислим, ще видим, че трафикът от коли и пешеходци също има определена посока на движение и създава поток от енергия, а наличието на голяма сграда като мол в близост до дома ни оказва своето влияние върху целия квартал. Енергията се концентрира и около него постепеннно се появяват супермаркети, паркинги, нови сгради, трафикът се променя и целият район придобива нов облик.

Малко хора си дават сметка за това колко многопластово знание е фъншуй. С помощта на този чудесен и много точен инструмент може да се избира място за строеж на офиси и жилищни сгради, да се изгражда инфраструктура и да се правят подобрения в екстериора, да се планира интериорът, да се определя предназначението на стаите, тяхното разпределение и подредбата на дома.
Нека го разгледаме по-детайлно. Най-лесно е да си го представим като пъзел от няколко парчета, които като си дойдат на мястото, дават възможност да се види цялата картина. Преди да се подреди този пъзел, всичко изглежда някак хаотично, сложно, нелогично.
Първото парче е екстериорът или влиянието на околната среда. В контекста на съвременните населени места заобикалящата ни среда продължава да има решаващо значение за благоденствието на дома и бизнеса. Планина като Витоша например влияе на живота в радиус 8-10 км от нея.


ИНТЕРИОР И ЗДРАВЕ

Второто парче от пъзела е интериорът. Компасните школи (Ба джай) са възникнали около 2000 години след ландшафтния фъншуй. Тук сериозно влияние оказва значението на магнитното поле на Земята и начинът, по който то се отразява върху човешкото биополе. Съществуват ред научни доказателства, че магнитното и торсионното поле въздействат върху човешкия организъм на ниво клетки, органи и системи. Най-голямо е въздействието на магнетизма върху нервната и ендокринната система. Мозъкът също има електромагнитно поле и в зависимост от конкретната дължина на вълната се определя състоянието, в което се намираме в момента – будност, активност, медитация, сънливост, дълбок сън. Сърцето и другите органи не правят изключение. Доказано е, че промяната на близките магнитни полета причинява промяна в мозъчната активност на човека. Проведени експерименти в последните няколко години потвърждават това, което древните са знаели преди няколко хилядолетия. (Виж изследванията на Joseph L. Kirschvink, California Institute of Technology.)

Човешкото био поле и магнитното поле на Земята са в постоянно взаимодействие. Компасните школи във фъншуй изследват това взаимодействие и го използват, за да постигнат определени цели.
Стрелката на компаса показва именно магнитния, а не географския север. Магнитните посоки не са добри или лоши по принцип и те не означават нищо сами по себе си. Имат определено значение единствено когато взаимодействат с човешкото биополе.

Как работи всичко това? Според системата на фъншуй всеки човек има лично енергийно число или число на живота. То произтича от датата на раждане, или наталната триграма. Триграмите са описани в „Идзин“, една от най-старите книги, известни на човечеството, в която се обяснява структурата на света. Триграмата, или личното число, се свързва с една от осемте посоки на компаса по точно определен начин. На базата на това енергийно число хората се разделят на източна и западна група.

Казано по-просто, всеки един от нас си взаимодейства по различен начин с осемте посоки на света – четирите са кардинални, има и четири междинни. На базата на това се определя подходящото място за входна врата, подходящото разположение на секторите и стаите в дома, посоката на спане, учене, работа и т.н. Ба джай в комбинация с принципите за баланса на взаимодействие на петте елемента са нашето второ парче от пъзела.
ЛЕТЯЩИ ЗВЕЗДИ


Сега опряхме до третия елемент, или така наречените летящи звезди.  Тази част се свързва с времето и неговите цикли, а не с пространството. Основното тук е как времето се отразява на сградите и живота в тях.  Комбинацията от времето и пространството създава енергийно поле в сградата.
Формата (сградите) е постоянна, докато времето се променя и всеки нов цикъл носи ново енергийно влияние, което се отразява върху здравето и благосъстоянието на хората. Съществува специфичен начин на изчисление, за да се установи това енергийно влияние. Взема се предвид на какъв градус е ориентирано лицето на сградата, датата на нейното построяване и кога са се нанесли обитателите. Допълнителни фактори като ремонти и смяна на собствеността също имат значение.

Фъншуй използва два основни периода на времето – 20-годишни периоди и годишен период. Всеки 3 периода от 20 години са един цикъл, а един голям цикъл (ера) се състои от 9 периода и обхваща 180 години. Времевите периоди се отчитат последователно в зависимост от разположението на планетите от Слънчевата система. Начинът на подреждане на Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн спрямо Слънцето определя продължителността на тези периоди. Например Юпитер и Сатурн заедно застават в една линия със Слънцето през 19,852 години (приравнени на 20 години). Това бележи началото на всеки период. Сега се намираме в период 8, който е започнал на 4 февруари 2004 г. и ще завърши на 3 февруари 2024 г.
Тези три парчета от пъзела на пръв поглед нямат нищо общо помежду си. Базирани са на различни принципи и системи от знания. Единственото общо между тях е, че взети заедно, представляват фъншуй. За да кажем, че едно пространство е съобразено с принципите на фъншуй, то трябва да бъде съобразено едновременно с екстериора, Ба джай и летящите звезди. Всичко останало би дало частична картина.

В КОНТАКТ С ЕНЕРГОИЗТОЧНИКА

Сега - най важният въпрос. За какво можем да ползваме  всичко това? Възможно ли е чрез фъншуй реално да въздействаме върху живота си и да предизвикаме положителни промени? Може ли пространството като нещо извън нас да бъде използвано така, че да ни донесе баланс и хармония? Не са ли балансът и хармонията на първо място условие на вътрешното ни състояние, от което да произтичат и резултатите във външната среда?
Ние сме енергийни същества. Любовта, здравето и благосъстоянието са форми на енергия. Фъншуй е единственият инструмент, който ни дава възможност да манипулираме, променяме и използваме външната енергия, така че тя да работи за нас.
Често ми задават въпроса дали фъншуй „действа“, дори когато не знаем за него. Разбира се, че да. То е като тока в контакта. Не го виждаш с очите си, но като включиш щепсeла, тостерът заработва и можеш да си прeпечеш филия. Предимството на тези, които ползват това знание, е, че имат известен контрол върху външната среда. И като споменах щепсела, по определение той представлява електроинсталационно изделие за временно присъединяване към токозахранващата мрежа. Чудесна формулировка. Точно това е и фъншуй. Бих го определила като уникален по рода си инструмент за присъединяване към енергозахранващия източник.ЗЕМНИЯТ КЪСМЕТ


Грандмайстор Яп Чен Хай обичаше да казва, че това, което ни се случва в живота, зависи от три фактора - небесния ни късмет, човешкия ни късмет и земния ни късмет. Небесният ни късмет има много общо със закона за причината и следствието, или каквото ни е писано и има да става, ще стане. В източните култури го наричат карма, съдба, джос.  Човешкият ни късмет зависи от нас самите и изборите, които правим. В България често казваме „Кой каквото сам си направи, никой друг не може да му го направи“. С нашите мисли, емоции, нагласи и действия имаме възможност да моделираме живота си.

Земният ни късмет е фъншуй. Прилагайки принципите му, можем да използваме връзката си със Земята и начина, по който взаимодействаме с нея, а това от своя страна да ни помогне да привлечем в живота си обстоятелства и хора, които ни помагат. Така погледнато, човек може да влияе на два от тези три фактора – личните ни избори и фъншуй. Ако приемем, че небето, Земята и ние като хора сме едно цяло, то ефекта, който бихме могли да постигнем, е да променим 66% от живота си. А това е много, нали?


Как се избира дом
  • Струва си, когато човек планира да се сдобие с нов дом, да строи, да си купи парцел или да наема офис, да отдели достатъчно време и енергия, за да направи правилния избор на място.
  • Хълмове, големи сгради и високи блокове могат да поемат функцията на планината или „дракона във фъншуй”.
  • Има значение дали живеем в близост до голям булевард, малка уличка, болница, училище, църква, гробища и т.н.
  • Екстериорът е по-важен от интериора според класическия фъншуй.
  • Тук важи правилото „не всичко се лекува, а това, което се лекува, невинаги се лекува напълно”.
Енергиите в дома
Има няколко простички правила, които, когато са спазени, ни помагат да живеем и работим в по-балансирано пространство:
  • Вратата на дома ни да е в една от добрите ни посоки. Домът се пълни с енергия през вратата, тя се пречупва през градуса на входната врата и придобива специфично качество.
  • Когато спим, главата ни да сочи една от добрите ни посоки.
  • Когато работим на бюро, да гледаме в една от добрите ни посоки. Това е особено важно за децата, когато учат.
  • Когато членовете на семейството са от различни групи и входната врата е в добра посока за единия партньор например, тогава правилото е, че леглото трябва да е ориентирано така, че да се спи в посока, добра за другия.

За връзка с Росица Георгиева: +359 892 604241, rositsa@spaceandrituals.com, www.spaceandrituals.com
Още за фъншуй на: www.fengshui.com
Изживей своя свят на СПИСАНИЕ 8 НА ЖИВО! 8 на живо

Изживей своя свят на СПИСАНИЕ 8 НА ЖИВО!

Незабравими мигове с Гуру Йоги Тан, Мария Лалева, Мадлен Алгафари, доц. Веселина Вачкова, Кирил Петков, Анелия Каранова и танцьорите от „ДенсУeлт"

Най-мощният глас на планетата ще огласи Морската градина 8 на живо

Най-мощният глас на планетата ще огласи Морската градина

На 21 юли 2019 г. „Списание 8 на живо” ще гостува в Бургас

„8 на живо” - знание и забавление в едно 8 на живо

„8 на живо” - знание и забавление в едно

Автори и фенове на Списание 8 се събраха на седмото суперуспешно издание на формата

Днес е нашето уникално събитие Списание 8 НА ЖИВО! 8 на живо

Днес е нашето уникално събитие Списание 8 НА ЖИВО!

Приготвили сме и изненади от изложителите на базара

Теодосий Теодосиев: Смъртно опасно е да си прост! 8 на живо

Теодосий Теодосиев: Смъртно опасно е да си прост!

Ела на лекцията на двамата именити българи и виж отпаднали кадри от документалния филм

Билети за СПИСАНИЕ 8 НА ЖИВО вече и в EVENTIM 8 на живо

Билети за СПИСАНИЕ 8 НА ЖИВО вече и в EVENTIM

Очакваме ви на 18 май в зала Rainbow Plaza

Вижте новите изложители на базара ни на 18 май! 8 на живо

Вижте новите изложители на базара ни на 18 май!

Запознайте се с най-свежите и колоритни брандове, производители и заведения, избрани специално за вас от нашия екип

Остават броени дни до Списание 8 НА ЖИВО 8 на живо

Остават броени дни до Списание 8 НА ЖИВО

Очакваме ви на 18 май 2019 г. в зала Rainbow (до болница "Токуда")

Списание 8 ви кани на пъстър пролетен базар 8 на живо

Списание 8 ви кани на пъстър пролетен базар

Запознайте се с най-свежите и колоритни брандове, производители и заведения, избрани специално за вас от нашия екип

Как Пламен видя Буда? 8 на живо

Как Пламен видя Буда?

Стресиран бизнесмен постига състояние на просветление по време на... разговор на кафе с Мила Бучели

Семинар за Паневритмията 8 на живо

Семинар за Паневритмията

Утре, 11 май, от 11 до 18 ч в Клуб на архитекта. Списание 8 дава отстъпка на участниците за билети за „Списание 8 на живо”

Кокосово вдъхновение по време на пролетния ни базар! 8 на живо

Кокосово вдъхновение по време на пролетния ни базар!

Пуснете се по кокосовата вълна на издателство „Вдъхновения”

„Фантазията се основава на реални факти. Тя изпреварва знанието” 8 на живо

„Фантазията се основава на реални факти. Тя изпреварва знанието”

Някои от пророчествата на известния учен вече се сбъднаха. Очакваме следващите.

Формулата на Тео (ВИДЕО) 8 на живо

Формулата на Тео (ВИДЕО)

Темата на новия брой на Списание 8 и на Списание 8 НА ЖИВО - 18 май.

Смехотерапията - забавляваш се и се лекуваш едновременно 8 на живо

Смехотерапията - забавляваш се и се лекуваш едновременно

Моника Балаян е смехотерапевт. Нейн „специалитет“ е изцелението чрез добро настроение. Ела и се убеди!

24 електронни броя и билет само за 68 лв.! 8 на живо

24 електронни броя и билет само за 68 лв.!

Абонирай се за две години и ела безплатно на Списание Осем НА ЖИВО