Подкрепете ни!
Абонамент - Списание Осем

Абонамент за електронното и печатно издание

При едногодишен или двугодишен абонамент получавате карта за отстъпки*:

Цени за абонамент за книжно издание извън България

Регион 1 г. 6 м. 3 м.
съседни държави
1 г.€90
6 м.€45
3 м.€25
€90 €45 €25
европейски държави
1 г.€110
6 м.€55
3 м.€30
€110 €55 €30
всички останали
1 г.€140
6 м.€70
3 м.€35
€140 €70 €35
Забележка: При превод от чужбина таксата е 25 лв., която трябва да бъде добавена към сумата на абонамента.