Подкрепете ни!
Абонамент - Списание Осем

За абонамент за печатните издания може да се абонирате и по телефона. Звъннете на 02/963 28 96 и ни продиктувайте името на абоната и адреса за получаване. Сумата се превежда по сметка в лева: „Клуб 8“ ООД, ОББ, IBAN: BG88UBBS80021066641520, BIC: UBBSBGSF

Скъпи читатели,
Абонамент за печатното ни издание можете да направите на нашия сайт или чрез ДОБИ ПРЕС ЕООД и Български пощи.
Абонатите, които направят абонамент директно на нашия сайт или чрез Доби Прес, трябва да имат предвид следното:


Доставката на изданията е до пощенска кутия или охрана на ниво партер на адреса на доставка.
АБОНАТЪТ трябва да има пощенска кутия с подходящ размер (с оглед размерите на Списание 8) на адреса на доставка, която да е сигурна (с ключ), с табела с името на АБОНАТА. В случай, че входната врата на сградата се заключва, АБОНАТЪТ следва да осигури ключ за свободен достъп на куриера до пощенската кутия. При липса на пощенска кутия или при наличие на пощенска кутия с размери, непозволяващи поставянето на Списание 8 в нея, ДОБИ ПРЕС ЕООД не носи отговорност за евентуално неполучаване.

Районите, в които ДОБИ ПРЕС ЕООД има представителства, са:
  • гр. София /в рамките на Околовръстен път/.
  • Централните градски части на градовете: гр.Благоевград, гр.Бургас, гр.Варна, гр.Велико Търново, гр.Добрич, гр.Ловеч, гр.Пазарджик, гр.Плевен, гр.Пловдив, гр.Русе, гр.Стара Загора, гр.Шумен.
    Там доставката се извършва от куриери на ДОБИ ПРЕС ЕООД в деня на излизане на Списание 8. Доставката е в часови интервал от 04.00 ч. до 07.00 ч. всеки ден.
  • Във всички останали населени места и райони доставката се извършва от подизпълнител на ДОБИ ПРЕС ЕООД и от Български пощи.

При желание на АБОНАТА да получава Списание 8 на ръка, то се изпраща по куриерска фирма и таксата за доставка е съобразена с тарифата на куриерската фирма и се заплаща при получаване.

Абонамент през "Български пощи" ЕАД:
  1. Каталожен номер 1693 - за печатно издание за една година и половин година.
  2. Каталожен номер 1279 - за печатно издание и онлайн издание за една година и половин година.
  3. Каталожен номер 1278 - за онлайн издание за една година и половин година.
Важно: Абонамент чрез "Български пощи" може да направите ноември, декември и май (до края на текущата година).

Цени за абонамент за книжно издание извън България, с вкл. доставка

(препоръчана пратка чрез „Български пощи“)
Регион 1 г. 6 мес. 2 г.
Съседни държави
1 г.242 лв.
6 мес.124 лв.
2 г.472 лв.
242 лв. 124 лв. 472 лв.
Европейски държави
1 г.266 лв.
6 мес.136 лв.
2 г.520 лв.
266 лв. 136 лв. 520 лв.
Всички останали
1 г.290 лв.
6 мес.148 лв.
2 г.568 лв.
290 лв. 148 лв. 568 лв.
Забележка: При превод от чужбина таксата е 25 лв., която трябва да бъде добавена към сумата на абонамента.