Подкрепете ни!
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


По оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, на „Клуб 8” ЕООД е представена безвъзмездна финансова помощ от 10 000 лв. по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Целта на проекта е да бъде осигурен оперативен капитал за фирма „Клуб 8“ ЕООД, която издава Списание 8.
Този капитал ще помогне на списанието и фирмата да продължат своето съществуване, застрашено поради промените, настъпили при разпространението на COVID-19.