Подкрепете ни!
ЗдравеД-р Стоян Везенков, снимки Добрин Кашавелов и архив / 15 май 2023

Аутизъм? Не, екранна зависимост!

„На всеки 50 деца, водени в Центъра за функционална оценка с поставена диагноза аутизъм, само едно е наистина с разстройство от аутистичния спектър. Другите са с екранна зависимост!“, казва д-р Везенков


Аутизъм? Не, екранна зависимост!
Предлагаме ви и статията на д-р Стоян Везенков, публикувана в бр. 4/2023 г. на Списание 8:
Аутизъм? Не, екранна зависимост!

Ако някой възрастен даде волно или неволно алкохол на дете и то попадне в токсикологията, това е престъпление и се сезира прокуратурата, влизат в ход отделите „Закрила на детето“ към социалните власти. Същото важи за тютюнопушене и дроги, леки или тежки. Ако някое дете попадне в лапите на порноиндустрията или хазарта, веднага избухва скандал и обществото реагира осъдително. Защото малолетните и особено децата не могат сами да направят адекватна преценка за вредата на споменатите явления върху здравето им, телесно или психично. Всички тези деяния са подсъдни и се носи наказателна отговорност за тях. Но не и за една нова зависимост, която е на път да се превърне в пандемия.

Това, което за възрастния в малки дози може да носи минибягство, удоволствие и успокоение с алкохол, цигари, дроги, безразборен секс или хазарт, за малолетните е катастрофа. Какво е общото между всички видове зависимости?

Зависимостта унищожава системата за възнаграждение и оценка в мозъка на всички стимули от реалната среда. Тя проваля взаимоотношенията и обрича човека на самота. Отчуждението, апатията и липсата на каквито и да е импулси за участие в живота са характерна особеност на зависимите хора.

Да бъдеш сам, е тежка последица от придобития поради коя да е зависимост „синдром на липсващото възнаграждение“ – сам си, защото не разпознаваш собствените си емоции и тези на другите, сам си сред другите. Нищо не носи удоволствие на зависимия, дори и предметът на зависимостта – дори и той след определено време носи само болка и самота. Невроучените описват този синдром като липса на допамин в системата за възнаграждение в мозъка, която е в основата на всяко учене и всяко развитие.

Аутизъм на български означава „сам“
Мозъкът и нервната система на зависимите хора работят по-различно от тези на здравите. Разликите са категорични и най-големият проблем не са нито когнитивните, нито емоционалните дефицити, дори не са психо-телесните симптоми. А самотата!

В душата си човек става чужд на самия себе си, превръща се в анти-себе си, става някой друг, който замества човешкото присъствие с безразличие. А в резултат идва и липсата на какъвто и да е интерес към другите. И това е най-страшното човешко състояние.

През миналия век, по едно и също време, е въведен термин от двама независими изследователи, Канер и Аспергер, за описанието на деца с особено и много специфично неврологично нарушение – аутизъм. Аутизъм на български означава „сам“.

Причините за появата му са комплексни – генетични, вътреутробни, неврологични. Прогнозата е също спектърна, някои деца могат да се научат частично да разпознават емоционалните послания на другите и да водят пълноценен живот в обществен план. Други имат нуждата от пълна и доживотна грижа от страна на обществото.


Всяко пето дете с аутизъм?
Разпространението на аутизма до края на XX век e около 1% в световен мащаб, а днес е между 8 и 10%, а в някои страни - до 20%.  Нашите наблюдения в Центъра за функционална оценка показват, че ръстът на заболяването се дължи на явление, което през последните десетилетия влезе тихо в обществото ни и започна да уврежда децата ни. Нарекохме го „псевдоаутизъм“, а отскоро и „аутизъм 2.0“, или „придобит аутизъм“, защото и опитните специалисти не могат да открият разликите между оригинала и новопоявилата се втора версия. Тя е плод на дигиталното общество и това е най-видимо в поколението алфа, което изцяло се развива в дигитална среда, със значителна употреба на екрани от най-ранна възраст, дори от раждането – телевизия, смартфони, таблети, компютри. Тези деца бързо развиха свой собствен облик като поведение, интереси, способности.

Не! С екранна зависимост
Но нека да погледнем в тъмната страна на повсеместната дигитализация и ранното излагане на децата на екранни устройства. То наистина е опустошаващо. На всеки 50 деца, водени в Центъра за функционална оценка с поставена диагноза аутизъм, само едно е наистина с разстройство от аутистичния спектър. Другите са с екранна зависимост!

Какво е екранна зависимост? Съществуват обективно измерими индикатори във функционирането на мозъка и нервната система, които могат да разкрият кога става дума за екранна зависимост. Ако при аутизма се наблюдава хетерогенна степен на будност на есенциалните невронни мрежи, едните са дълбоко спящи, а другите - свръхбудни, то при екранната зависимост има по-хомогенно забавяне на коровата активност и обърната функционална асиметрия на кората. При аутизма може да се измери също локална хиперсвързаност и транскортикална хипосвързаност на невронните мрежи. Или с други думи, има ясно различими функционални маркери за аутизъм и за детската екранна зависимост.

Нека да изведем една работна дефиниция за екранната зависимост. Високото остойностяване в мозъка на стимулацията чрез екрани за сметка на участие в живия живот и общуването с другите на живо е функционално нарушение, което води до спектър от симптоми и дефицити, както телесни, така и емоционални, интелектуални и личностни, което можем да означим като „екранна зависимост“.

Освен характерното успокоение при екранна стимулация, дължащо се на хипнотичното успиване и забавяне на работата на кората на мозъка, се наблюдават и удоволствени реакции на телесен и емоционален план, както и влечение към този вид стимулация за сметка на всичко останало в реалността.

Зависимостта се характеризира с вегетативни кризи при отнемане на екраните, апатия и нежелание за участие в истински дейности, нарушения в съня, дефицит на внимание, дефицити в логическото мислене, езикови дефицити, нарушения на паметта, сензорна и пространствена дезориентация и неадекватност, невъзможност за обработка на информация при четене на текстове, монодиети, придържане към стереотипно поведение, ритуалност, нежелани съпътстващи движения и/или тикове, генерализирана тревожност, която постепенно преминава в депресивност.

Загуба на интерес към живия човек
Особено тежко се проявява заболяването в ранна детска възраст 0 - 3 години. Започва се с изпълнение на всекидневни дейности пред екран – хранене, обличане, стоене мирно на обществени места, по време на пътуване. Продължава със запълване на свободното време и преодоляване на „скуката“, загуба на всякакъв интерес към живия човек, родител или други деца. Ако в тази възраст се загуби стойността на живия пример от родителя или настойника, детето престава да има интерес да се превърне в някой като тях, тоест да стане човек, да придобие съзнание, самосъзнание и в крайна сметка самостоятелна личност.

При развита екранна зависимост в този период се нарушава пространствената ориентация, наблюдава се халтавата походка, забавяне на физическото развитие, появяват се типични нарушения в сензорната интеграция – хипо- или хиперчувствителност към определен вид стимули, силна привързаност към определени играчки, обекти или дейност, стереотипност, ритуалност, типични истерични кризи, нежелание за промяна и учене на нови неща.

Каква е разликата с аутизма?
Въпреки препокриването на спектъра от симптоми при аутизма и екранната зависимост има ясни разграничителни линии не само като диагностични маркери, но и най-важното – като адекватен терапевтичен подход.Аутизмът, както вече споменахме, е по рождение и се характеризира с различни неврологични промени в мозъка и нервната система, докато екранната зависимост е придобита в резултат на екранна дейност. Развитието на детето се закотвя на възрастта, на която се появи екранната зависимост, и започва регрес към инфантилност и загуба на вече придобити способности в различна степен.

Докато аутизмът е нелечим, то екранната зависимост е обратима и подлежи на терапия до пълното връщане на детето в неговия път на развитие. Детоксът и психотерапията доказано не работят в световната практика. Но ние намерихме път, път за човека през виртуалните „огледални“ светове, без да развива зависимост към тях, чрез невротерапията „Екранни деца®“.

Важно е да разберем, че се води война на територията на всяко дете, в крехкото му тяло, душа и личност. Една тиха война, в която сме на страната на разрухата повече, отколкото си даваме сметка – къде с действие, но повече с бездействие. Индустрията на огледалния свят държи в плен съдбата на децата ни и само от нас зависи дали те ще могат да пораснат.

Време е да се събудим!Стоян Везенков е магистър по молекулярна биология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър по ерготерапия в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и доктор по невробиология от Университета „Георг Август“ в Гьотинген, Германия. Ръководител е на Изследователски център за приложни невронауки. Бивш декан на факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград. Сертифициран неврофийдбек терапевт от InstitutfurEEG-Neurofeedback в Мюнхен, Германия. Автор е на книгите „Приложна неврофизиология на човека – биофийдбек и неврофийдбек“ и „Соматична поведенческа терапия – биофийдбек парадигми, проблеми, приложения, ефикасност“, както и на множество научни статии в областта на приложните невронауки.

Вар или глина? Важно е в дома ни да ги има! Здраве

Вар или глина? Важно е в дома ни да ги има!

„Брезза ди колори“ предлага природосъобразни, красиви и здравословни мазилки

Хармонизатори за дома и хората Здраве

Хармонизатори за дома и хората

С тях подобряваме жизнената енергия около нас, базирайки се на древен фън шуй и съвременни методи

Витаминът, без който не можем Здраве

Витаминът, без който не можем

Недостигът на витамин Д носи със себе си най-тежките заболявания

Робърт Ф. Кенеди младши: Тения изяде част от мозъка ми Здраве

Робърт Ф. Кенеди младши: Тения изяде част от мозъка ми

Случаите в САЩ са стотици годишно, в Европа инфекцията се среща рядко

СЗО: Без глобален пандемичен пакт! Здраве

СЗО: Без глобален пандемичен пакт!

Провалиха се преговорите между 194 държави

Иде ли краят на слънцезащитните кремове? Здраве

Иде ли краят на слънцезащитните кремове?

Експертите коренно промениха мнението си как да се излагаме на слънчевите лъчи

Епидемия от киберхондрия Здраве

Епидемия от киберхондрия

Защо при здравна тревожност д-р Google нанася повече вреда, отколкото полза

5 най-полезни билки в България Здраве

5 най-полезни билки в България

Магията им се свързва с благосъстоянието на тялото и духа. По нашите ширини съществуват над 3600 растителни вида.

Сърцето ни трябва не само за обичане Здраве

Сърцето ни трябва не само за обичане

За него се грижим много добре с хранителната добавка „Кардиозон“

Д-р Меркола: Изписват ви лекарства без да има нужда, а после други, за да премахнат Здраве

Д-р Меркола: Изписват ви лекарства без да има нужда, а после други, за да премахнат страничните ефекти от първите

Пациентите с остеопороза и висок холестерол са тъпкани с хапчета, макар да няма сериозни рискове за здравето им

2026: В Ирландия етикетите върху алкохола ще предупреждават за цироза и рак Здраве

2026: В Ирландия етикетите върху алкохола ще предупреждават за цироза и рак

В магазините бутилките ще са далеч от храните и почти скрити, промоциите и рекламата са ограничени

Безглутеновият режим може да повлияе върху овладяването на Хашимото Здраве

Безглутеновият режим може да повлияе върху овладяването на Хашимото

Хипотеза: Имунната система атакува фрагменти от глутеновия протеин, наподобяващи тъканта на щитовидната жлеза

Битовата химия е опасна за мозъка Здраве

Битовата химия е опасна за мозъка

Nature Neuroscience: Домакинските препарати са свързани с неврологични заболявания

Билки против болка? Да, но след внимателно проучване на действието им. Здраве

Билки против болка? Да, но след внимателно проучване на действието им.

Употребата на лечебни растения трябва да е само след консултация с медицинско лице

Подагразон: билковият лек при подагра Здраве

Подагразон: билковият лек при подагра

Хранителната добавка обединява мощни царски билки за „царската болест“

Използват ли казината „времево изкривяване“, за да ви държат в капан Здраве

Използват ли казината „времево изкривяване“, за да ви държат в капан

Целта на казиното е да ви накара да останете достатъчно дълго, за да загубите