Подкрепете ни!
Здравепроф. Тодор Кантарджиев / 19 септември 2023

IMMUSE® – революционна разработка за имунна подкрепа

Литературен обзор и представяне на продукт за имунна подкрепа – Протектил /Protectill


IMMUSE® – революционна разработка за имунна подкрепа
Имунната система е съвкупност от биологични структури и процеси, съхраняващи генетичната уникалност на организма и предпазващи организма от инфекции и собствени мутирали клетки. Имунните механизми са два вида – клетъчни и хуморални. Освен това, при всички гръбначни животни съществуват два вида имунитет – вроден и придобит. Вроденият (или естествен) имунитет е неспецифичен, но се проявява незабавно и в огромната част от случаите е достатъчен за елиминиране на заплахата. Тук основна роля играят фагоцитиращите клетки – макрофаги и неутрофили, естествените клетки убийци (NK клетки), интерфероните и цитокините. Вроденият имунитет включва и  бариерните функции на кожата и лигавиците с техните образувания и секрети (мастни жлези, лизозим, подвижни реснички, киселинност и др.) Придобитият (адаптивен) имунен отговор е строго специфичен срещу конкретни носители на чужда генетична информация.

Клетъчната  имунна система е описана за първи път от Иля Мечников още през 1883 г. Той доказва съществуването на клетки-фагоцити, в кръвта и тъканите, чиято роля е да идентифицират, улавят и унищожават нахлуващи патогени. 

Системата на хуморалния (в течна среда) имунитет, е открита от Паул Ерлих,  ученик на Роберт Кох (през 1908 г.заедно с Иля Мечников печелят Нобелова награда, като и двамата не са хематолози). Хуморалният имунен отговор включва производството на циркулиращи антитела, които осигуряват дълготраен системен имунитет, специфичен за антигените, експресирани от даден патоген или от собствени мутирали клетки. 

Ключовата разлика между вродения и придобития (адаптивен) имунитет са различните начини за разпознаване на чуждата генетична информация: 
  • клетките на вродената имунна система са оборудвани да предприемат действия бързо, чрез откриване на биохимични детерминанти, споделяни от широк набор от патогени, но тяхното действие е неспецифично. 
  • клетките на адаптивната имунна система генерират антиген-специфична защита, която отнема повече време за развитие, но е изключително ефикасна. Освен това адаптивният имунитет притежава уникален компонент - имунната памет, която    предпазва  продължително (в някои случаи цял живот) срещу веднъж разпознат патоген.
Отдавна се смята, че вродените и адаптивни рамена на имунната система трябва да бъдат координирани, но едва с откриването на дендритните клетки (DCs) се допълни познанието, за това как имунната система функционира като единна еволюционна единица. 

Идентифицирането и характеризирането на дендритните клетки предоставя решение на два основни проблема, които дълго време са вълнували имунолозите. Преди всичко Щайнман идентифицира  клетките, необходими за иницииране на Т-клетъчно-зависимите имунни отговори: функция, която никой друг тип клетки не изпълнява толкова ефективно, колкото DCs. Второ, той описва клетка, способна да транспортира и представя в лимфните възли (LN) антигени, уловени в периферните тъкани, като по този начин осигурява клетъчна връзка между вероятните точки на навлизане на патогени и органите, в които се инициират имунни отговори срещу тези патогени. 

Впоследствие се установява, че DC всъщност са множество подтипове, които се различават по  произход, жизнен цикъл и функционални свойства, но споделят достатъчно характеристики, за да бъдат включени в едно семейство. Въз основа на генетичните си характеристики, проявен фенотип, функционалност и анатомична локализация, дендритните клетки се разделят основно на две субпопулации: плазмоцитоидни (pDC) и конвенционални или миелоидни  (mDC, cDC) дендритни клетки

pDC бяха включени в семейството на DC преди около двадесет години, но клетките с характеристики на pDCs бяха известни от няколко десетилетия по-рано като „Т-клетъчни асоциирани плазмени клетки”, „плазмоцитоидни Т клетки” и „естествени интерферон-продуциращи клетки”. Последното име се отнася до единствената безспорно уникална характеристика на pDCs: тяхната способност бързо да отделят големи количества интерферони тип I (IFN I) в отговор на вирусни инфекции.

В заключение pDCs са уникални по 3 специфични начина:
1. Веднъж стимулирани, те бързо секретират повече интерферони, отколкото всяка друга имунна клетка.
2. Считат се за най-ефективните антиген-представящи клетки в имунната система.
3. Те функционират като „лидери“ на имунния отговор, които могат да привлекат и активират почти всички видове имунни клетки

Японската компания Kyowa Hakko, част от групата Kirin – една от най-добрите иновативни биохимични компании в света, предоставящи функционални материали с висока добавена стойност и изключително качество за нуждите на фармацевтичните и здравните пазари, си поставя за цел  откриването и проучването на нова съставка, която безопасно и ефективно да стимулира pDCs. 

След тестване на повече от сто различни щама млечнокисели бактерии, те откриват един щам LC-Plasma, който директно активира pDCs. Култивиран с помощта на патентована технология на Kirin, уникалният щам е термично обработен, което го прави нежизнеспособен, по-лесен за съхранение и оптимално ефективен. Този инактивиран щам, който задейства само целевите отговори чрез специфични взаимодействия с рецепторите на LC-Plasma, е наречен IMMUSE® - нов парабиотик за проактивна имунна подкрепа, със специфичен механизъм на действие, а именно – активиране на pDCs- клетките лидери в имунната система.

Как IMMUSE® действа на точното място при имунния отговор? 

LC-Plasma въздейства на pDC, които от своя страна като „лидери“ на имунния отговор активират всички клетъчни ефектори на имунния отговор: NK клетките, цитотоксичните CD8 T, хелперните CD4 T и В- лимфоцитите. Резултатът е една по-цялостна подкрепа за имунната система. Купи онлайн ПРОТЕКТИЛ с IMMUSE® ТУК
Научно доказано е, че в Пайеровите плаки – лимфоидни структури, намиращи се в тънките черва, се намират значителна част от имунните клетки (включително и pDC). При перорален прием, IMMUSE® преминава през стомашно-чревния тракт, където специализираните М-клетки в чревната лигавица го транспортират до Пайеровите плаки. Там IMMUSE®  стимулира различни видове имунни клетки, което води до укрепване на цялостната имунна защита. 

Проучванията при хора  (публикувани са 15 до момента) показват, че IMMUSE® безопасно стимулира защитната система на човешкия организъм на клетъчно ниво. Клиничните проучвания потвърждават също така неговата ефикасност и безопасност и дават доказателства, че осигурява имунна подкрепа за здрава и силна имунна система. При експериментални миши и човешки модели in vitro е доказано, че LC-Plasma индуцира производството на интерферон-α (IFN-α) и предотвратява вирусна инфекция.

От 15 клинични проучвания до момента, 13 проучвания за ефикасност потвърждават положителното въздействие на IMMUSE®  върху имунното здраве.  Доказано е, че IMMUSE® помага за поддържане на здравето  през зимния сезон, както и за подобряването му през цялата година, когато се приема редовно, но, разбира се, с прекъсвания.

IMMUSE® има напълно нов и научно обоснован механизъм на въздействие върху имунитета, благодарение на разгадаването на ролята на pDC. Това го отличава от повечето  известни досега продукти за имунно здраве.

проф. Тодор Кантарджиев

Белгийската фармацевтична група Ceres Pharma, чрез своето подразделение Абофарма - България вече предлага на българския пазар от началото на 2023 г. комплексна формула за подкрепа на имунната система, а именно – продуктът Протектил, който съдържа новата японска разработка IMMUSE®  в комбинация с арабиногалактан, бета глюкани, ехинацея, коластра и цинк.
  • Както е известно арабиногалактанът повишава потенциала на човешкия  организъм за  защита  срещу инфекции, като увеличава значително защитните антитела, включително IgG, активира естествените клетки-убийци и макрофагите, както и секрецията на противовъзпалителни цитокини.
  • Бета- глюканите активират макрофагите, NK клетките и неутрофилите и имат доказана роля в имунната защита. Факт, известен от десетилетия.
  • Ехинацеята повишава вродения имунитет и засилва способността на имунната система да се бори с патогенните инфекции  чрез активиране на неутрофили, макрофаги, и NK клетки.
  • Коластрата съдържа високи концентрации на всички пет класа имуноглобулини (IgG, IgD, IgA, IgM ,IgE ), необходими на човешкия организъм за адекватен имунен отговор срещу патогени от различен произход.
  • Цинкът регулира адекватно производството на цитокини, активира Т- лимфоцитите и има централна роля за осъществяване на имунния отговор.
Протектил e  комплекс от иновативни и традиционни съставки за ефективна работа на имунната система – следващо поколение имунна защита. Протектил управлява имунната система, като и помага да реагира бързо , ефективно и адекватно при среща с патогени.

Протектил се препоръчва за деца над 8 години и възрастни, като осигурява клинично изследвана имунна подкрепа, проактивно поддържа имунната система и стимулира естествените защитни сили на организма на клетъчно ниво.

За поддържане на имунитета в добра кондиция се препоръчва употребата на Протектил до два пъти в годината в курс от 3 месеца през рисковите периоди.
Витаминът, без който не можем Здраве

Витаминът, без който не можем

Недостигът на витамин Д носи със себе си най-тежките заболявания

Робърт Ф. Кенеди младши: Тения изяде част от мозъка ми Здраве

Робърт Ф. Кенеди младши: Тения изяде част от мозъка ми

Случаите в САЩ са стотици годишно, в Европа инфекцията се среща рядко

СЗО: Без глобален пандемичен пакт! Здраве

СЗО: Без глобален пандемичен пакт!

Провалиха се преговорите между 194 държави

Иде ли краят на слънцезащитните кремове? Здраве

Иде ли краят на слънцезащитните кремове?

Експертите коренно промениха мнението си как да се излагаме на слънчевите лъчи

Епидемия от киберхондрия Здраве

Епидемия от киберхондрия

Защо при здравна тревожност д-р Google нанася повече вреда, отколкото полза

5 най-полезни билки в България Здраве

5 най-полезни билки в България

Магията им се свързва с благосъстоянието на тялото и духа. По нашите ширини съществуват над 3600 растителни вида.

Сърцето ни трябва не само за обичане Здраве

Сърцето ни трябва не само за обичане

За него се грижим много добре с хранителната добавка „Кардиозон“

Д-р Меркола: Изписват ви лекарства без да има нужда, а после други, за да премахнат Здраве

Д-р Меркола: Изписват ви лекарства без да има нужда, а после други, за да премахнат страничните ефекти от първите

Пациентите с остеопороза и висок холестерол са тъпкани с хапчета, макар да няма сериозни рискове за здравето им

2026: В Ирландия етикетите върху алкохола ще предупреждават за цироза и рак Здраве

2026: В Ирландия етикетите върху алкохола ще предупреждават за цироза и рак

В магазините бутилките ще са далеч от храните и почти скрити, промоциите и рекламата са ограничени

Безглутеновият режим може да повлияе върху овладяването на Хашимото Здраве

Безглутеновият режим може да повлияе върху овладяването на Хашимото

Хипотеза: Имунната система атакува фрагменти от глутеновия протеин, наподобяващи тъканта на щитовидната жлеза

Битовата химия е опасна за мозъка Здраве

Битовата химия е опасна за мозъка

Nature Neuroscience: Домакинските препарати са свързани с неврологични заболявания

Билки против болка? Да, но след внимателно проучване на действието им. Здраве

Билки против болка? Да, но след внимателно проучване на действието им.

Употребата на лечебни растения трябва да е само след консултация с медицинско лице

Подагразон: билковият лек при подагра Здраве

Подагразон: билковият лек при подагра

Хранителната добавка обединява мощни царски билки за „царската болест“

Използват ли казината „времево изкривяване“, за да ви държат в капан Здраве

Използват ли казината „времево изкривяване“, за да ви държат в капан

Целта на казиното е да ви накара да останете достатъчно дълго, за да загубите

Болното дебело черво ни състарява преждевременно Здраве

Болното дебело черво ни състарява преждевременно

Неговият микробиом е свързан с биологичната възраст

60-минутна разходка с 4,5 км в час спасява от самота Здраве

60-минутна разходка с 4,5 км в час спасява от самота

Nature: Физическата активност компенсира депресивни състояние, свързани със социална изолация