Подкрепете ни!
Въведение в Дунавската писменост

Въведение в Дунавската писменост

Цена: 18.00 лв.

Купи

Резултатите от сравнителното изследване на писмености позволяват групите знаци върху артефакти от времето между годините ок. 5300 и 3200 пр. Хр., открити в находища от Дунавския регион, да бъдат идентифицирани като писменост. В края на XX век тази архаична писмена система е наричана „Древноевропейска писменост", но в течение на последните 20 години се наложи терминът „Дунавска писменост" (англ Danube script).

Това засега първо по рода си въведение в изследователската тематика на тази писменост и цивилизация предлага обзорен поглед върху досегашните научни постижения, а именно: възникването на репертоара от знаци и неговите композиционни характеристики, анализа на отделните знаци и тяхното групиране в надписи, типологията на видовете текстове и социалния контекст на използването на знаците, натрупването на информация за надписаните обекти в съответните бази данни, значението на Дунавската писменост и свързаността й с други системи за визуална комуникация в Дунавската цивилизация; проблематиката на методите за разчитането й.

В библиографията се съдържат многобройни и ценни насоки за по-нататъшно опознаване на Дунавската писменост.

Интервю с д-р Харалд Харман може да прочетете в Списание 8, бр.11/2023 г.

Д-р Харалд Харман е полиглот, следвал германистика, романистика, славистика и древна история в университетите на Германия, Португалия и Великобритания. Енциклопедист и преподавател, създал 87 авторски книги, сред които „Универсална история на писмеността“, 24 научни сборника, 372 студии и стотици публикации. Трудовете му, преведени на 18 езика, се разпространяват по цял свят.