Подкрепете ни!
Езотерични школи и мистични учения - част Първа

Езотерични школи и мистични учения - част Първа

Цена: 28.00 лв.

Купи

Част 1 от втория том на трилогията „История и теория на мировите религиозни учения“ е посветена на езотеричните школи и мистичните учения от предхристиянската епоха – кришнизъм, херметизъм, орфизъм, питагоризъм и кабала.

Ваклуш Толев представя и Великите посветени, преносители на това окултно знание: Кришна, Хермес, Орфей, Питагор…

„Езотерични школи и мистични учения“ третира нравствени проблеми, но не е етика; осветява исторически тенденции, но не е история; дава философски знания, но не е философия; извежда живеца на мистични учения, но не е окултизъм; съдържа лирични напеви, но не е поезия…

Книгата съдържа всичко това, но открехва вратите и на едно ново Учение – на Духовната вълна на Мъдростта. Затова в нея се срещат неказвани досега метафизични идеи и концепции; неблясвали в небето на духовната култура светкавици – афоризми, сентенции, мисли.

Автор: Ваклуш Толев
Издателство:
7 лъча