Подкрепете ни!
Завръщането на свещеното познание на катара

Завръщането на свещеното познание на катара

Цена: 12.00 лв.

Купи

Александър Миланов представя тайните на звездните портали

Александър Миланов е специалист по космическо право, за своята книга разказа пред Списание 8 в брой 6/2016 г.
Неусетно без реклама и със собствените му усилия, „Завръщането на свещеното познание на катара“ се превръща в бестселър. В нея авторът разказва за системата, която описва една съвсем различна от общоприетата Вселена, цитирайки посланията, получавани от обединение, наречено Съюз на пазителите.

Настоящата книга цели да запознае българските читатели с информацията, която се съдържа в повече от 1200 лекции (уъркшопи), книги и писмени ръководства, чийто автор е Йеша Ашаяна, а по-точно Съюзът на Пазителите, който предава информацията, посредством мултиизмерна комуникация, наречена кейлонта трансмисия. Предназначението на книгата е да послужи за ориентир на читателя в морето от информация, която се предоставя през последните петнадесет години и да я поднесе на още по-достъпен език за хората, които имат интереси в областта на духовните светове (измеренията), фините тела на човека и космоса, лекуване и работа с енергийни честоти, мултиизмерна структура на човек, ДНК активация, предназначение на свещените места на Земята, извънземни раси и отношенията помежду им, мисия и произход на човешката раса, пред-древна история на човечеството, индиго и илюминати расите на Земята...

Откъде да започнем да изучаваме тези многопластови явления и какво ще служи като образец да проверяваме тяхната достоверност? Авторът на тази книга е намерил отговора за себе си и той се състои в задълбоченото разбиране на функционирането на катара мрежата.