Подкрепете ни!
История на религиите

История на религиите

Цена: 23.00 лв.

Купи

Ваклуш Толев е познат като богослов и мислител с оригинален подход и теоретичен принос към религиознанието. При него то не е подчинено на религиозна или научна принадлежност, а е плод на вътрешно прозрение, живяна истина и духовно знание.

Неговите лекции по история и теория на мировите религиозни учения са издадени в два тома. Първият том – „История на религиите“, съдържа обширен преглед на големите световни религии (индуизъм, юдаизъм, зороастризъм, будизъм, християнство и мохамеданство) в тяхната приложна и метафизична страна. Отделна глава от книгата е посветена и на атеизма. Освен задълбочен сравнителен анализ, авторът предлага и йерархична съпоставка на религиите на базата на изведената от него Доктрина за йерархията на Духовните вълни.

Първото издание на „История на религиите“ (1992 г.) е одобрено от Министерство на образованието за учебно-помощна литература по философския цикъл предмети.

СЪДЪРЖАНИЕ

Религията като духовна потреба,

нравствена градация и социална сила

Раждане и развитие на религиите

Тотемизъм

Паганизъм

Дуализъм

Сътворение

Пантеизъм

Монизъм

Монотеизъм

Единство и различие

в световните религии

Индуизъм

Юдаизъм

Изворни начала и структурни особености

Моисей

Сакралната страна

Книга Битие

Ритуали

Обреди

Празници

Зорастър

Зороастризъм

Буда

Будизъм

Християнство

Иисус Христос – Син Човечески и Син Божий

Деяния апостолски

Нов завет

Метафизика

Догматика

Вселенски събори

Тайнства и основни разклонения

Мохамед

Мохамеданство

Атеизъм

Духовните вълни – Доктрини и единство