Подкрепете ни!
Седемте лъча на еволюцията

Седемте лъча на еволюцията

Цена: 25.00 лв.

Купи

Според мистичното познание развитието на нашата планета се осъществява посредством Седем Лъча, които са прилив на Космична енергия. В даден живот всеки човек работи и се развива в поне един от Лъчите на еволюцията.

Назад във времето езотеричните школи са разглеждали тези Лъчи, давайки им различни наименования в съответствие на тогавашния етап от развитие на човечеството. В настоящия стадий на еволюцията влиза нова енергия – на Духовната вълна на Мъдростта, която сменя вибрациите, а оттам и въздействията на Седемте Лъча.

Ваклуш Толев в своята Доктрина Път на Мъдростта изразява новите тенденции, осветлява същността на Лъчите и им дава и нови наименования:

  1. Лъча на Волята нарича Лъч на Жизнелюбието;
  2. Лъча на Религията – Лъч на Молението;
  3. Лъча на Философията – Лъч на Проницанието;
  4. Лъча на Изкуството – Лъч на Предсказанието;
  5. Лъча на Науката – Лъч на Доктрината;
  6. Лъча на Предаността – Лъч на Целостта;
  7.  Лъча на Дейността – Лъч на Делотворството.

Ролята на Седемте Лъча в планетната еволюция не е вече за очовечаване, а за обожествяване!