Подкрепете ни!
Любопитно06 декември 2021

Национален парк „Централен Балкан“ – 30 години в полза на природата и хората

Той е сред най-големите защитени територии у нас и в Европа

снимка: Борис Кошев
снимка: Борис Кошев
Национален парк „Централен Балкан“ е създаден през 1991 година и обхваща централните и най-високи части на Стара планина – главната планинска верига на България и Балканския полуостров. Включва територии с надморска височина между 500 и 2376 м и площ от над 720 квадратни километра. Паркът е сред най-големите защитени територии у нас и в Европа.

Високата планина предлага разнообразие от местообитания – скали, субалпийски поляни и пасища, потоци и водопади и най-разпространените сред тях – горите. Те покриват 61% от територията и се отличават с многообразие. Сред тях преобладават буковите гори – изцяло от естествен произход и със съхранен облик.

снимка: Борис Кошевснимка: Борис Кошев
В „Централен Балкан“ са установени над 1700 вида висши растения.
Това представлява почти половината от флористичното разнообразие на България. Знак за консервационната значимост на Парка са опазваните 78 вида, защитени по Закона за биологичното разнообразие, 23 вида български и 75 вида балкански ендемита, 120 вида, включени в Червения списък на висшите растения в България, включените 58 вида в Червената книга на България и 17 вида в Червения списък на видовете от IUCN (Международен съюз за защита на природата). Сред българските ендемити, които могат да бъдат открити само тук, са старопланинската иглика и балканската теменуга.

снимка: Георги Пеневснимка: Георги Пенев
От гъбите в „Централен Балкан“ досега са установени общо 336 вида макромицети:
43 вида торбести и 293 вида базидиеви гъби. От тях 22 вида са консервационно значими.

Безгръбначните в Парка са многобройни, част от тях с консервационна значимост – балкански, български и локални ендемити.

снимка: Градимир Йовчевснимка: Градимир Йовчев

„Централен Балкан“ е дом и за почти половината от гръбначната фауна на страната – 3 вида риби, 9 вида земноводни, 15 вида влечуги, 220 вида птици и 60 вида бозайници. Емблематични за Парка са балканската пъстърва, скалният орел, вълкът, кафявата мечка – символът на Защитената територия.
В Парка за създадени условия за устойчиви форми на туризъм. Поддържа се не само туристическата маркировка и инфраструктура, но са изградени и посетителски центрове и комплекси (Посетителски информационен център „Вежен“ и Комплекс за интерпретация „Гората“), мрежа от екопътеки („Бяла река“ и „Видимско пръскало“), издадени са редица информационни материали и др. Разработени са и предоставени за свободно ползване интерактивна карта с GPS координати и мобилно приложение  „Пътеводител за Централен Балкан“, с информация за туристически маршрути, посетителски обекти и прилежащи видове и местообитания в парка.  

снимка: Градимир Йовчевснимка: Градимир Йовчев
Национален парк „Централен Балкан“ е важна част от Националната екологична мрежа
като защитена територия (национален парк) и защитена зона от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

През 2009 г. Съвета на Европа присъди на „Централен Балкан“ Европейска диплома за защитена територия, което е най-високо признание за европейската значимост на Парка, за забележителните му природни ресурси, богата флора и фауна, значимо културно наследство, запазени форми на традиционен поминък и добро управление

снимка: Сергай Александровснимка: Сергай Александров
През 2017 г. буковите гори в деветте резервата
на Национален парк „Централен Балкан“ са включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО като част от сериен обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

От 2017 г. деветте резервата в границите на Национален парк „Централен Балкан“ са обявени за сърцева зона, а останалата част от Парка за буферна зона на трансформирания и разширен Биосферен парк „Централен Балкан“. Биосферният парк е един от първите биосферни паркове в България, отговарящи на съвременните изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“. Обхваща площ от над 369 хил. ха и включва територията на Национален парк „Централен Балкан“ и землищата на общините Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон.

снимка: Христо Тумбевснимка: Христо Тумбев

Парковата дирекция работи в партньорство с местните общности от околопарковата територия – кметства, музеи, читалища, училища, туристически дружества, отряди на планинската спасителна служба, животновъди, билкосъбирчи и други.

Вече 30 години екипът на Дирекцията се грижи, както за опазване на естествени екосистеми с богато разнообразие от растителни и животински видове, така и за съхраняване на местните традиции и обичаи, и устойчивите форми на поминък.


България подкрепила резолюция на ООН със спорни джендър понятия Любопитно

България подкрепила резолюция на ООН със спорни джендър понятия

Според Асоциация „Общество и ценности" това нарушава решения на Конституционния съд

Компас за устойчивост Любопитно

Компас за устойчивост

Какво показват числата за приноса на Kaufland България към обществото

Роб Кени помага на момчета без бащи да станат мъже Любопитно

Роб Кени помага на момчета без бащи да станат мъже

За канала му в Youtube "Dad, how do I?" са абонирани над 3,5 млн. души

Нова година в самота? Имате повод за усмивка и благодарност. Любопитно

Нова година в самота? Имате повод за усмивка и благодарност.

Психологът Иля Шабшин съветва как да направите от лимоните лимонада, а не кисела вечер

В коя дистопия живеем? Любопитно

В коя дистопия живеем?

Или сме във всички едновременно?

Наръчник за по-устойчива Коледа Любопитно

Наръчник за по-устойчива Коледа

Шведският аутдор експерт Fjällräven ни помага да направим празниците по-светли за нас и за планетата

Дискриминирани ли са женските образи в детските приказки? Любопитно

Дискриминирани ли са женските образи в детските приказки?

Учени ровят из хиляди книжки от последните 60 г., за да намерят отговора

Кой печели от пандемията? Любопитно

Кой печели от пандемията?

Само за година стрийминг платформите се сдобиха с милиони нови абонати

Какво става, когато вулкан бъде взривен? Любопитно

Какво става, когато вулкан бъде взривен?

Тази стратегия е тествана неведнъж

Почистващ робот за Коледа? Чиста работа! Любопитно

Почистващ робот за Коледа? Чиста работа!

Подарете на любимите си хора най-ценните неща – време, уют и спокойствие

Фалира производителят на бонбоните Моцарт Любопитно

Фалира производителят на бонбоните Моцарт

Икономическата криза не пощади един от символите на Австрия

Съдът във Валония обяви използването на зелен сертификат за незаконно Любопитно

Съдът във Валония обяви използването на зелен сертификат за незаконно

Неустойка в размер на 5000 евро на ден грози региона, ако не се спре изискването на документа

„Коледа”, „Мария”, „майка” - нежелателни думи при общуване в институциите на ЕС Любопитно

„Коледа”, „Мария”, „майка” - нежелателни думи при общуване в институциите на ЕС

Как еврокомисията по външна и вътрешна комуникация разбира понятието „съюз на равенството"

11 млн. евро за записки на Айнщайн по теорията на относителността Любопитно

11 млн. евро за записки на Айнщайн по теорията на относителността

До днес са останали само два ръкописа на великия учен

Октоподите, раците и омарите са съзнателни същества Любопитно

Октоподите, раците и омарите са съзнателни същества

Обединеното кралство вкарва главоноги и ракообразни в закона за хуманно отношение към животните

Американците преяждат на Деня на благодарността от... патриотизъм Любопитно

Американците преяждат на Деня на благодарността от... патриотизъм

Как социолозите тълкуват за нацията по ритуалите