Подкрепете ни!
ЛюбопитноД-р инж. Гинка Стоева, снимки Добрин Кашавелов / 19 януари 2023

Ренесанс в резонанс

Българинът Георги Сираков разкри кода на връзката между Словото и музиката. Той е вложен в нашата праглаголица, първичната азбука, от която се появяват езиците на Земята.

Ренесанс в резонанс


Мнозина от нас са чували стиха от Библията: „В начало бе Словото и Словото бе Бог.“ (Йоан 1:1). Диригентът маестро Йордан Камджалов, за когото музиката е живот, преди време възторжено беше заявил: „Всичко е музика. Музиката е Бог!“ Как Божественото Слово се превръща в музика? Може ли нейното звучене да бъде ключ за единението на народа ни? На тези и още много въпроси търсим отговорите със създателите на проекта „Ренесанс в резонанс“.

Прозрение и съзидание

Създатели на проекта „Ренесанс в резонанс“ са Георги Сираков, Марек Каравелов и Владимир Юнчов. За тях съзнанието за родова принадлежност не се ограничава до собственото им родословно дърво. То надхвърля пределите на страната с убеждението, че е време да се изгради Новата България. Понятие, което съдържа в себе си „Истинската земя, която е само наша, всички места по света, чиито топоними имат български корен и стигнем до България на 7 континента с всички хора, които са генетично свързани със страната ни, независимо от колко години пребивават извън нея“, убедено заявяват те.

Марек споделя: „Когато живеех в Полша, имаше много българи, които искат да се завърнат. Това означава, че те са част от Истинската България.“ Идеята да ги приобщи не е нова за него. Още преди четири години започва да работи по проект с вложен Модел за саморазвитие, който има за цел постигането на хармония и здравословен баланс на личността. Срещата му с Георги Сираков по време на презентацията му в Историческия парк във Варна надгражда замисъла в нова насока. Затова Марек се самоопределя като „визионер, търсещ таланти по света и у нас.“ Владимир Юнчов счита за най-важна задача: „Да дадем един пламък за другите хора, защото всичко е в тях.“ Така тримата заедно полагат началото по създаването на една нова общност с каузата да обединят българите по света.

Третата вълна

Българският дух от векове въздига Европа без борби и насилие, а с любов, мъдрост и музика. Това са вълни на духовността, чиито прилив променя възгледите на континента и света, носейки безценните дарове на просвещението и обновлението. Всеки цикъл на възход се заражда на Истинската земя – нашата. Първият импулс е делото на легендарния Орфей.

Втората духовна вълна се надига с появата на Богомилството у нас – българският културно-религиозен принос за цивилизоването на Средновековна Европа. Още през 1942 г. италианският историк проф. Винченцо д’Амико определя в своя статия три милиона италианци за потомци на български фамилии в Италия към 1941 г. и призовава за разкриване значението на българското присъствие в средновековното италианско общество.

Предсказанието на последния богомил е, че всичко ще тръгне пак от България. Сбъдва се с появата на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов). В своите беседи той отделя изключително внимание на музиката! В една от тях, казва: „Музиката е силна само ако вие можете да съчетаете известни тонове и да съчетаете известни думи, които да съответствуват на тоновете.“ Инициаторите на проекта откриват начина, по който това може да се осъществи. Затова и названието му е „Ренесанс в резонанс“ с обединителна кауза.

Въздействието на звука

Тайната на словото се превръща в музика при прочита на нашата праглаголица, открита в пещерата „Магурата“. За окултното познание, вложено в нея и разкрито от Георги Сираков, Списание 8 ви информира в брой 5/2022 г. Припомняме, че наборът от 49 символа от праглаголицата е разделен на 7 реда, чието значение предав смисъла на 7 смъртни гряха с указание как да не изпадаме в тях и посланието, кодирано в имената ни.
Този път изследователят намира нови хоризонти на познанието, заложени в древността. Кодът е, че всеки от 7-те реда букви е свързан със 7-те октави, 7-те съзвучия, 7-те Архангели от Невидимия Божествен свят и 7-те цвята на дъгата, както и със 7-те звезди на съзвездието Орион. Практически, праглаголицата е ключ към разбирането за Сътворението на света.
„Имам 49 теми и подтеми, които съм разработил“, казва въодушевено Георги. Във фокуса на проекта „Ренесанс в резонанс“ стои музиката. Всяка от 7-те октави съответства на ред от праглаголицата, като от Аз-а започва най-долната октава. Всяка буква притежава звуков еквивалент с точни честотни характеристики. Така тя се трансформира в тон. Буквеното съчетание на думата дефинира звученето на мелодията. Всичко е свързано. „На мен ми бяха нужни два дни, за да разбера музиката, без някога да съм изучавал музика", казва Георги.

Например, думата „радост“ представлява набор от Р – 4-та октава, А – първа, тон до, Д – първа октава, тон сол; О – тон сол от 5-та октава и т .н. Тоновете са от различни октави, но не повече от седма. След това честотният диапазон на звученето може да се разшири. Теоретично, това може да е отвъд 7-те октави, до безкрайност, но практически е невъзможно да се изпълни, защото най-ниският певчески глас е с честота от порядъка на 64 херца, а най-високият женски глас достига 1700 херца. Музикалните произведения, които слушаме се разширяват до 3-то ниво, за да не натоварват публиката. 49 са буквите на първичната азбука, 49 са и клавишите на стандартното пиано. Всяка буква притежава еквивалент на нота със своя херцова честота, способна да въздейства върху психиката и генетиката на човека.

Музика според кръвната група

Системата за Rh кръвна група се състои от 49 дефинирани кръвни групи антигени. Съвпадението на числото 49 никак не е случайно. „В зависимост от кръвната група на човека, може да се разработи музика с херцови честоти, които да му се отразяват най-добре лично на него. Тя може да е полезна, без да има каквито и да било вредни въздействия, дори ако човекът не осъзнава това“, твърдят изследователите и го доказват експериментално.

Подходящото съчетание на тонове в резултат на правилната трансформация на буквите в мелодия може да възстановява кръвните клетки, от които зависи здравето на соматичните (телесни) клетки. Това се дължи на явлението, познато като „резонанс“ – изравняване на честотата на външната сила на тоновете с тази на собствените трептения на клетките в тялото. Мелотерапията е отдавна известна и практикувана. Новото е в начина, по който може да бъде прилагана.

Чудото на звученето

За Георги, Марек и Владо то се случва в местността Карандила, край град Сливен, когато за многобройната аудитория зазвучават разработките на 3 думи: „вдъхновение“, „здраве“ и „радост“. Чрез трансформацията на азбуката във формата на ноти, екипът вече е създал 3 произведения.
Ето какво показва наблюдението: „Аудиторията беше малко напрегната, леко уморена и унила. Пуснахме „Вдъхновение“, минало през транскрипцията на думата чрез праглаголицата. Думата беше изпълнена на пиано и изпята от прочутата Таня Христова, основател на хора „Йоан Кукузел“. Видяхме как мелодията въздейства върху хората. Енергията, с която се заредиха, беше точно вдъхновение!

Настъпи оживление, грейнаха усмивки и желание именно за творчество – споделя Георги. – Произведението траеше 50 сек, но цялото е 4 минути в четиригласие, с участие на 5 инструмента: 4 струнни и кавал като духов“, пояснява той.

Разбулването на тайната на словото разкрива още от тайните на музиката. Обратното твърдение също се оказва вярно.
 „Когато показах на Таня Христова думите, тоновете и херцовите характеристики, които съм направил, тя моментално каза всяко звучене от кой край на България е, с какви инструменти са изпълнява и директно го направихме!“
Уникално! Тоналността е свързана и с фолклора на отделните етногеографски райони на страната ни. Освен това, всяка една азбука в света може да се преведе чрез нашата праглаголица. Тогава се получава тоналност, чиито честотни характеристики са адекватни на народопсихологията и фолклора на съответната нация.

Има ли негативни думи?

„Няма негативни думи. Всяка дума при правилно заменяне на буквите с тонове, винаги е положителна. Дума като „зло“, например, означава „Цялото, което обединява хората в Бога." Като трансформираме думата в звук тя се превръща в нещо положително. Влияе се на подсъзнанието. Съответно след слушане, когато нещо неприятно се случи, човек не гледа него като на зло, а като събитие, дошло да го научи на нещо полезно“, считат инициаторите на проекта.

Словото в цветове

Има и светлинна свързаност между тоновете и цветовете. Те си взаимодействат и допълват взаимно. Връзката между словото и цветовете е дадена от Учителя Беинса Дуно през 1912 г. в „Завета на цветните лъчи на светлината.“ Там тя е неразкрита докрай, защото концепцията изпреварва времето си. „Звукът се пренася чрез светлината. В нея ускорението е по-голямо и определя звученето. Без светлина звукът не може да въздейства върху тялото. Светлината е лъч, който помага на невидимата енергия да въздейства върху човека“, обяснява Георги.

Всички сме били свидетели на шоу от звук и светлина, където цветът зависи от характеристиките на звука. В случая обаче има тонове от спектъра на инфрачервената светлина. Тя е невидима за човешкото око. Това означава, че независимо дали индивидът вижда или не, възприема енергията им. Инфрачервените лъчи често се назовават „топлинни“, поради силно изразения топлинен ефект върху човешката тъкан. По този начин, съзнавано или не, словесното послание, трансформирано в звук и светлина, въздейства върху хората и променя вибрационните честоти на аудиторията. Докато се слуша произведението, цветовете се сменят и по естествен начин влияят на аурата, като я хармонизират.

Развитие на проектния замисъл

Закон за увличането – това е механизмът, по който работи замисълът. Тримата съмишленици възнамеряват да променят света чрез музиката. Без насилие, пробуждайки естествения зов на родната земя и кръвта. „Всеки един българин, който е в чужбина, може да бъде флагман на идеята. Въпросът е да може да я обясни на хората. Тоновете разказват цяла история, която се усеща и преживява. Прониква в ДНК структурата.“, казва Марек.
„По точните закони на азбуката съм направил музиката, без да променям нищо. Извършили сме честотната характеристика на тоновете. Въздействието върху хората вече сме го видели. Увлекли сме млади музиканти, готови да направим заедно концерт. Искам всичко това да го предадем нататък“, заявява Георги.
Двамата споделят идеите си с маестро Йордан Камджалов, в чийто хор пее Марек. Ето какво разказват за срещата: „Маестрото беше изумен! Първо не беше чувал за такава азбука, нито за такова разпределение на тоновете, но ни даде ценни съвети за насоките на работа.“ Обещават му, че ще подготвят едно авторско произведение, което да се изпее в хора.

Разкриват, че вече са направили някои записи и тестове, имат нов офис и работят по изграждането на специализиран сайт. Имат идея проектът „Ренесанс в резонанс“ да развие и нов вид туризъм. Налице е първата заявка от страна на японска група туристи, част от които са присъствали на презентация на Георги в хотел „Маринела“. На нея той показва как праглаголицата ни превежда японски йероглифи и се разбира значението, без да знаеш думата. Владо добавя леко загадъчно: „Това не е крайна цел, а импулс за разбиране на идеята. Искаме хората да ни последват в очакване какво ще се случи. В един момент да бъдат готови за създаване на нов модел на общество, което да живее по друг начин, отвъд сегашните икономически и политически фактори.“

По всичко личи, че уникалният проект „Ренесанс в резонанс“ има реални шансове и перспективи за развитие на родолюбивата идея.

Всеки, които желае да се присъедини, може да сподели намеренията си на имейл: istinska.zemya@gmail.com
страница във facebook
youtube канал
Стресът при забравен смартфон се равнява на стреса в сватбения ден Любопитно

Стресът при забравен смартфон се равнява на стреса в сватбения ден

Виенски психолози: Виртуалните приятелства стават по-важни от реалните

Мъжемразката феминистка не съществува Любопитно

Мъжемразката феминистка не съществува

Социолози твърдят, че това е градска легенда и няма покритие в реалността

Тялото страда при хроничен глад за докосване Любопитно

Тялото страда при хроничен глад за докосване

Психолози съветват самотниците да си вземат домашен любимец или плюшена играчка за прегръщане

Португалски рекорд: 6 поредни дни държавата кара изцяло на възобновяема енергия Любопитно

Португалски рекорд: 6 поредни дни държавата кара изцяло на възобновяема енергия

До 2040 г. страната ще закрие електроцентралите, работещи с природен газ

Как да тренираме краткосрочната си памет Любопитно

Как да тренираме краткосрочната си памет

Няколко техники, които най-лесно да приложим в ежедневието

Импулсивните покупки често водят до чувство на съжаление и вина Любопитно

Импулсивните покупки често водят до чувство на съжаление и вина

6 съвета от психолога за всеки пазаруващ в Черния петък

Австралийците отказват да спрат да ядат месо, за да „спасят планетата“ Любопитно

Австралийците отказват да спрат да ядат месо, за да „спасят планетата“

Някои учени смятат, че Слънцето е виновно за промяната на климата, а не въглеродните емисии

Fjällräven търси смели приключенци за експедицията Fjällräven Polar Любопитно

Fjällräven търси смели приключенци за експедицията Fjällräven Polar

Желаещите за участие могат да кандидатстват до 19 ноември 2023 г. Самата експедиция ще се проведе през април 2024 г.

Физик изпраща ДНК на Луната, мечтае извънземните да създадат негови клонинги Любопитно

Физик изпраща ДНК на Луната, мечтае извънземните да създадат негови клонинги

Фирма предлага на клиентите си космически погребения от 1994 г. Капсулите с праха се пускат в околоземна орбита или в дълбокия Космос.

Ирисовата фотография – портал към тайните на душата Любопитно

Ирисовата фотография – портал към тайните на душата

Тя улавя красотата на човешкото око и го превръща в художествено произведение

Осъдиха „Байер“ да плати 332 милиона долара по дело за рак, причинен от „Раундъп“ Любопитно

Осъдиха „Байер“ да плати 332 милиона долара по дело за рак, причинен от „Раундъп“

Ищецът Майк Денис е на 51 години и е диагностициран с неходжкинов лимфом

Над 1 000 000 са планираните сателити в ниска орбита Любопитно

Над 1 000 000 са планираните сателити в ниска орбита

Изхвърлете си смартфоните, призовава авторът на проекта „Хора без мобилни телефони“

Илон Мъск: Джордж Сорос „разяжда тъканта на цивилизацията“ Любопитно

Илон Мъск: Джордж Сорос „разяжда тъканта на цивилизацията“

Главният изпълнителен директор на SpaceX твърди, че унгарският милиардер „фундаментално мрази човечеството“

Екипировка, проектирана без компромиси: това е колекция есен-зима 2023 на Fjällräven Любопитно

Екипировка, проектирана без компромиси: това е колекция есен-зима 2023 на Fjällräven

Шведският бранд продължава да следва своята философия за предоставяне на надеждна, но и неподвластна на времето екипировка