Подкрепете ни!
НаукаД-р инж. Гинка Стоева, снимки Добрин Кашавелов / 9 ноември 2023

Торене с… вода?!

Учени и земеделци доказаха, че третираните с информационни копия растителни видове се развиват отлично без употреба на химични торове и други препарати

Торене с… вода?!


Ежегодно върху планетата се изсипват милиарди тонове пестициди – общото наименование на препаратите за растителна защита, което произлиза от pest – вреда, и cide – убивам. Те методично унищожават биосферата – дома на всички живи организми.

Най-използваният убиец на плевели в света е глифозат. За пораженията от продуктите на основата на това активно вещество предупредихме в броя от септември. На 13 октомври страните – членки на ЕС, не гласуваха за удължаване на разрешението за употреба на глифозат, като България гласува „въздържал се“. Но решението за подновяване на лиценза не беше и отхвърлено. Един от доводите е, че земеделските производители не знаят какво друго да ползват. А има десетки възможности – като продукти от нийм (бр. 9/2023) или информационно заредена вода. Правилно прочетохте – ВОДА! Международен екип от учени създаде революционна технология за пренос върху вода на свойствата на различни препарати.

Водата помни!

Изминаха повече от три десетилетия, откакто френският учен Жак Бенвенист „взриви“ научната общественост с откриването на паметта на водата. През 1991 г. той успя за първи път в историята да извърши прехвърляне на информационни копия (IС) на вещества на разстояние. Много учени от цял свят насочиха изследванията си в тази посока и отидоха още по-далече. През 2009 г. нобеловият лауреат Люк Монтание доказа възможността спектралните характеристики на ДНК да бъдат пренасяни от водата.

Пет години по-късно радиофизикът Марк Грийнщайн и д-р Майкъл Шрайбмън разработиха техника за създаване и пренос на IС копия. От 2009 г. насам технологията се развива с участието на лекари, учени и специалисти от различни области на познанието. Страни като САЩ, Русия, Китай, Израел, Германия и др. инвестираха милиарди в изследванията на информационни спектрални копия на органични, неорганични вещества и биологични обекти. Българският принос получи международни признания.

Днес никой не се съмнява в свойството на водата да помни. Преди шест години Списание 8 съобщи (във водещата тема на октомврийския брой), че вече успешно е разработена и патентована технология за пренасяне на структурата на формулите на лекарства върху водата. Беше доказано, че за разлика от директното поглъщане на медикаменти, техните IC копия нямат странични действия, но реално спомагат в лечението на пациенти.


През 2018 г. същият научен екип, който е със седалище в България, откри нови хоризонти за приложение на технологията – този път в земеделието, което поставя човечеството пред сериозни предизвикателства заради обедняването и замърсяването на почвите по света. Но да караме подред.

Какво е информационно копие (IС)?

Всекидневно се правят безброй снимки и клипове с мобилни апарати и се прехвърлят през интернет, където и на когото пожелаем. Те са точно копие на обекта, но не са носители на всичките му характеристики. Информационните копия на веществата също се прехвърлят чрез интернет средата, но механизмът на „запечатване“ на формулата им е съвършено различен. Ефектът от въздействието на препаратите, независимо дали се отнася за лекарство, торове или хормони на растежа и пр., се дължи на базов компонент, наречен „биологично активно вещество“ (БАВ). То е ценна субстанция, която в минимални количества оказва значително влияние върху организма на живото същество – човек, растение или животно. Биологично активното вещество е основен източник на информационни електромагнитни полета и фонови излъчвания, породени от трептенията на атомите в молекулярната му структура. Тези излъчвания формират спектър със строго индивидуална честотна характеристика, който може да бъде записан. След това чрез съвременните средства за цифровизация на информацията той може да „пропътува“ през интернет средата и да достигне до носител, от който да се предаде към вода. Под влияние на честотите водата започва да преструктурира своите молекулни вериги, наречени „клъстери“.След известен интервал от време те възпроизвеждат информационно копие на веществото и го запаметяват. Процесът протича в зоната на свръхслабите излъчвания, в диапазона от няколкостотин херца до няколко килохерца. Водата не променя химичните си свойства, а физическото си състояние, превръщайки се в „портрет“, в копие на съответното химично вещество. Чрез него информационните сигнали се разпространяват в тъканите и органичните течности. Предадени по този начин, те (IС) постигат желания ефект върху живите организми.

Параметрите на посочените полета не могат да бъдат измерени с конвенционалните физически методи или прибори. Обаче тяхното влияние върху функционалното състояние на организмите ясно може да се проследи с помощта на биофункционални измервания. Ниската чувствителност на инструменталния контрол в известна степен възпрепятства мащабното разпространение на технологията, но въпреки това експерименталните резултати са повече от впечатляващи!

Разкази от първо лице

За дългия път от лабораторията до полевите експерименти върху третираните зърнени култури и растения разказват учени и специалисти от екипа, кактои доброволно включилите се земеделски производители, участници в проекта. Документираните от тях резултати доказват недвусмислено благоприятното влияние на водата, заредена с IC.

95% по-малко плевели!

През 2018 година в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, се провеждат първите експерименти в полеви условия. Целта е да се види как работят информационните копия и дали успешно могат да се използват в земеделието. Залагат се следните експерименти: фъстъци, обработени с информационни спектрални копия от два хербицида и производството на разсад от пипер с шест спектрални копия на биологично активно вещество (БАВ).

Третираните растителни видове се развиват отлично, с 95% по-малко плевели и нормални добиви, без допълнителна употреба на класическите химични торове и други препарати.

Вода вместо химически изсушители

Доц. д-р Пламен Серафимов от Института по декоративни и лечебни растения, който е поделение на Селскостопанската академия в София, е провел експерименти, при които е въздействал с информационни копия на химически изсушители върху люцерна.


Става дума за изцяло контактни хербициди, които се използват в земеделската практика за изсушаване и обезлистване на селскостопански растения. Получените експериментални резултати показали, че въздействието на IC е същото като това на химическите препарати.

Листата на розите станаха масленозелени

Валентин Маргелов – технолог по ХВП, който от 20 години се занимава с отглеждането на маслодайни рози, споделя: „Направих проба, като напръсках 6 реда от листната маса на розите в периода на вегетация с информационно копие на растежни хормони и биостимулатори. Само за 10 дни, без друго листно подхранване, листата на нетретираните рози бяха бледозелени, а на третираните – значително по-тъмни до масленозелени. Разликата е очевадна! Потъмняването е индикатор, че растението се развива добре, което означава по-добра фотосинтеза и по-висок добив на етерични масла. Това беше толкова удивително!“, заявява Маргелов.

Как става чудото

Големият пробив на технологията, която ви представяме, е в създаването на стандартизирани информационни копия, на система за съхранението им в единен център и възможност за прехвърлянето им към отдалечено устройство. Електромагнитният запис (или IС) за дадено биологично активно вещество може да се свали на диск от сайта на фирмата.


„В началото по този начин зареждахме CD-та, които престояваха до 3 денонощия в големи обеми с вода. След това с нея пръскахме листната маса или поливахме почвата. Това имаше много добър ефект, но спестихме и този ресурс, като сега въздействаме върху малка част от семената“, разказва д-р Марина Логвиненко, лекар, физик, ръководител на изследователската дейност по проекта. Тя е провела стотици научни изпитания по IC технологиятата в Бургас, където живее над 20 години.


Според д-р Логвиненко семената са много по-надежден преносител на информация, защото имат защитна обвивка, изолираща ги от външни неблагоприятни въздействия, докато водата е възприемчива и към външни негативни влияния.

Но най-изумителното е, че когато Марина въздейства с информационно копие върху малка част от семената, се получава ефект върху всички останали, независимо колко далеч се намират и в какво количество!

Просто става дума за квантово заплитане!

Това е физично явление, при което двойка или група частици, разделени от голямо разстояние, си взаимодействат по такъв начин, че все едно са свързани помежду си. „Вземаме малко семена от основната маса и чрез тях можем да управляваме полето. Например в район, където няма дъжд, можем да направим корекция върху свойството влагозадържане на растението, като въздействаме на семена в лабораторията. Дистанционно, на разстояние от 200 км и повече, можем да подобрим състоянието им. Закупихме апаратура, с която ефектът на квантова заплетеност бе доказан. Механизмът на този феномен остава неразгадан напълно, но ефектите са неоспорими и са приложени на макрониво. В момента регистрираме патента“, разказва д-р Логвиненко.

Твърдо „да“ от Твърдица

Светослав Кременски е земеделски производител от Твърдица, Сливенска област. Той решава да експериментира върху площ от около 5 дка със слънчоглед, който засява на 20 юни – твърде късен период. „Оставих в лабораторията на Марина само купчинка семена за посев. Те бяха обработени с информационно копие на хербицид. Въпреки неблагоприятните климатични условия около 8 – 10 август, без да сме поливали нито капка тор, слънчогледът се разви и изглежда като останалия!... Разлика няма. Технологията работи!


Експериментът ни спести средства за торене. Освен това при употреба на хербицидите не знаеш какво ще се случи догодина, защото при ротация на полето може следващата култура да е потисната от влиянието им“, споделя Светослав Кременски.

Технологията за употреба на информационни копия на препарати, използвани в земеделието, се развива и среща все повече привърженици. Тя е реален шанс за сбогуване с отровите в почвите и храните ни за едно по-добро бъдеще за идните поколения. Стига човечеството да прояви повече разум, отколкото алчност!

За контакти
Инж. Марина Логвиненко
harmonylife.bg
e-mail info@harmonylife.bg
0885 991 527

Статията е публикувана в бр. 11/2023 г. на Списание 8


На всеки 77 минути Земята е бомбардирана от радиационен поток Наука

На всеки 77 минути Земята е бомбардирана от радиационен поток

Изстрелва я магнитно петно, обикалящо с бясна скорост около най-близката свръхмасивна черна дупка

Глифозатът в България ще бъде забранен в неземеделски площи! Наука

Глифозатът в България ще бъде забранен в неземеделски площи!

Становище на МЗХ за забрана и ограничения на употребата на активното вещество

Какво виждат хората със синдрома на Антон? Наука

Какво виждат хората със синдрома на Антон?

Пациентите са загубили напълно зрението си, но са убедени че не са

НАСА предпочете Джеф Безос пред Илон Мъск Наука

НАСА предпочете Джеф Безос пред Илон Мъск

Ракетата на Blue Origin е избрана за мисия до Марс

Могат ли силните слънчеви бури да сринат интернет? Наука

Могат ли силните слънчеви бури да сринат интернет?

Професор П.Бекер дава 10% вероятност това да се случи в следващото десетилетие

Ще продължи ли ЕК лиценза на глифозат въпреки липсата на съгласие! Наука

Ще продължи ли ЕК лиценза на глифозат въпреки липсата на съгласие!

В отворено писмо коалиция „За да остане природа в България“ и фермерски организации настояват правителството да забрани използването на глифозат

И вторият тест на Starship завърши с експлозия минути след изстрелването Наука

И вторият тест на Starship завърши с експлозия минути след изстрелването

Най-голямата ракета, създавана някога, бе загубена, но SpaceX го отчита като успех

Как би изглеждала извънземната граматика Наука

Как би изглеждала извънземната граматика

Пришълците може да общуват чрез феромони или магнитни полета, но учените вярват, че ще се разберем

Пчелите не могат да усетят вкуса на пестициди, дори при смъртоносни нива Наука

Пчелите не могат да усетят вкуса на пестициди, дори при смъртоносни нива

Те са абсолютно беззащитни и селскостопанските отрови ги убиват бавно

Почина и вторият мъж с присадено свинско сърце Наука

Почина и вторият мъж с присадено свинско сърце

Лекарите му благодариха посмъртно за приноса в ксенотрансплантацията

Земята има „пулс“ – тупти на всеки 27,5 милиона години Наука

Земята има „пулс“ – тупти на всеки 27,5 милиона години

Все още няма научно обяснение за циклите на интензивна геоложка активност

Червеното сияние е различно от Полярното Наука

Червеното сияние е различно от Полярното

В сегашния електрически пояс на Земята има пукнатина и през нея навлиза светлината

40% от хората доброволно избират да тънат в неведение, за да оправдаят егоизма си Наука

40% от хората доброволно избират да тънат в неведение, за да оправдаят егоизма си

Бихте ли предпочели да знаете последствията от вашите действия, ако имате избор?

Северно сияние очарова и стресна България Наука

Северно сияние очарова и стресна България

Явлението е вследствие на силна геомагнитна буря и не е наблюдавано у нас от 70 години