Подкрепете ни!
За да го познаеш, той трябва да направи едно добро или едно зло

Утринно слово на Учителя Петър Дънов за добрите плодове

За да го познаеш, той трябва да направи едно добро или едно зло
Приятели, слушайте утринно слово на Учителя Петър Дънов, което той изнася през 1938 г. 
Прочитът на беседата подготви
Владимир Ангелов
Слушайте тук всички негови беседи

„... Ще оставиш човека да се прояви и тогава ще го познаеш. За да го познаеш, той трябва да направи едно добро или едно зло. Така постъпва Бог, така постъпва и невидимият свят. Те ни оставят да се проявим, за да ни познаят какви сме. Ние познаваме дявола след като ни направи някое зло. Познаваме Бога след като ни направи добро. Бог ни познава чрез доброто и злото, на които служим. Той ни оставя свободни, за да види какво можем да направим...“


Злото царува в света... И да не искаш да го направиш, пак ще стане... Беседи на Учителя

Злото царува в света... И да не искаш да го направиш, пак ще стане...

Слушайте извънредна беседа на Учителя Петър Дънов от 1944 г.

Всеки трябва да си отговори, какво всъщност е животът Беседи на Учителя

Всеки трябва да си отговори, какво всъщност е животът

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1923 г.

Днес всички хора минават през големи страдания Беседи на Учителя

Днес всички хора минават през големи страдания

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1927 г.