Подкрепете ни!
Трябва да имаме четирите основни елемента...

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1914 г.

Трябва да имаме четирите основни елемента...
Приятели, слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов, която той изнася през 1914 г. 
Прочита подготвиха Владимир Ангелов, Десислава Райчинова-Митова, Емил Симеонов.

Слушайте тук всички негови беседи

„... Трябва да имаме четирите основни елемента: Божествената любов, Божествения живот, Божествената мисъл и Божествената воля, за да насадим в нас вкус, сърдце, ум, интелект и да развием нашите сърдце, душа, дух...“


Злото царува в света... И да не искаш да го направиш, пак ще стане... Беседи на Учителя

Злото царува в света... И да не искаш да го направиш, пак ще стане...

Слушайте извънредна беседа на Учителя Петър Дънов от 1944 г.

Всеки трябва да си отговори, какво всъщност е животът Беседи на Учителя

Всеки трябва да си отговори, какво всъщност е животът

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1923 г.

Днес всички хора минават през големи страдания Беседи на Учителя

Днес всички хора минават през големи страдания

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1927 г.