Подкрепете ни!
Живот и смърт са две състояния, през които човек неизбежно минава

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1919 г.

Живот и смърт са две състояния, през които човек неизбежно минава
Приятели, слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов, която той изнася през 1918 г. 
Прочита подготвиха Владимир Ангелов, Десислава Райчинова-Митева, Владимир Няппи

„... Не се страхувай от промените в живота. Живот и смърт са две състояния, през които човек неизбежно минава. Те са промени, които водят към реалността. Ще живееш и ще градиш, ... за да изявиш любовта на Онзи, Който те е създал. Ще умреш и ще занесеш със себе си онова, което не гние и не умира...“

Слушайте тук всички негови беседиЗлото царува в света... И да не искаш да го направиш, пак ще стане... Беседи на Учителя

Злото царува в света... И да не искаш да го направиш, пак ще стане...

Слушайте извънредна беседа на Учителя Петър Дънов от 1944 г.

Всеки трябва да си отговори, какво всъщност е животът Беседи на Учителя

Всеки трябва да си отговори, какво всъщност е животът

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1923 г.

Днес всички хора минават през големи страдания Беседи на Учителя

Днес всички хора минават през големи страдания

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1927 г.

Живот и хляб Беседи на Учителя

Живот и хляб

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1930 г.

Трябва да имаме четирите основни елемента... Беседи на Учителя

Трябва да имаме четирите основни елемента...

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1914 г.

За да го познаеш, той трябва да направи едно добро или едно зло Беседи на Учителя

За да го познаеш, той трябва да направи едно добро или едно зло

Утринно слово на Учителя Петър Дънов за добрите плодове

Мъдростта Беседи на Учителя

Мъдростта

… Не на сиромасите е Царството Божие, а на онези, в сърцата на които няма мисъл да заграбят света...