Подкрепете ни!
Човек е нещо духовно и това духовното, което излиза от него, е това, което той е родил...

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1938 г.

Човек е нещо духовно и това духовното, което излиза от него, е това, което той е родил...
Приятели, слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов, която той изнася през 1938 г. 
Прочита подготви Владимир Ангелов

„... Думата „раждане“ има двояк смисъл… Когато някой човек има една идея, с която се занимава, това показва, че той е заченал нещо. Щом тази идея или това чувство се оформи в него, той е родил вече нещо в света. Човек е нещо духовно и това духовното, което излиза от него, е това, което той е родил...“


Слушайте тук още беседи на Учителя
Злото царува в света... И да не искаш да го направиш, пак ще стане... Беседи на Учителя

Злото царува в света... И да не искаш да го направиш, пак ще стане...

Слушайте извънредна беседа на Учителя Петър Дънов от 1944 г.

Всеки трябва да си отговори, какво всъщност е животът Беседи на Учителя

Всеки трябва да си отговори, какво всъщност е животът

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1923 г.

Днес всички хора минават през големи страдания Беседи на Учителя

Днес всички хора минават през големи страдания

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1927 г.

Живот и хляб Беседи на Учителя

Живот и хляб

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1930 г.