Подкрепете ни!
Постоянството е пробният камък в живота, с него се опитват силите на човешката душа...

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1913 г.

Постоянството е пробният камък в живота, с него се опитват силите на човешката душа...
Приятели, слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов, която той изнася през 1913 г. 
Прочита подготви Владимир Ангелов.

Имайте постоянство във всичко и не се обезсърчавайте! Постоянството е пробният камък в живота, с него се опитват силите на човешката душа...“


Слушайте тук още беседи на Учителя
… Всички предмети, които ви заобикалят, са сенки на реалността Беседи на Учителя

… Всички предмети, които ви заобикалят, са сенки на реалността

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1918 г.

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1917 г. Беседи на Учителя

Слушайте неделна беседа на Учителя Петър Дънов от 1917 г.

На Земята няма условия за щастие. Щастието е вътрешен процес в Духовния свят...