Подкрепете ни!
Публикувано в 8Жени Милчева / 20 юни 2019

Проф. Диана Гергова, археолог: Траките са познавали безсмъртието на душата

Те вярват в прераждането, заслужено след праведен живот и геройска смърт

снимки Владимир Мачоков и „Булфото“
снимки Владимир Мачоков и „Булфото“
Цялата статия е публикувана в брой 12/2018 г. на Списание 8

Проф. Диана Гергова, археолог:

Траките са познавали безсмъртието на душата


Заедно с Рождество в Списание 8 се ражда новата ни рубрика „Предците наши“. Тя ще разплита нишките, които водят към героичното ни минало. Ще се опита да намери липсващите парчета от пъзела на историята ни и да очертае,  доколкото е възможно,  образите на нашите предци.

Историята на България винаги е била фокус в търсенията на Списание 8. Първи публикувахме резултатите от наши експедиции в Афганистан и Иран. Първи съобщихме какво разказва ДНК на българите. Организирахме експертиза на костите, за които имаше основателни предположения, че може да са на Хаджи Димитър. Оспорихме смъртната присъда на Васил Левски... Дадохме трибуна за десетки смели исторически хипотези, за търсенията на млади изследователи и историци...
Новото в рубриката „Предците наши“ е, че занапред  тя ще излиза в абсолютно всеки брой на „8“ благодарение на щедрата помощ на семейство истински българи, които откликнаха на молбата ни за финансова подкрепа и „осиновиха“ рубриката. „Нетера.бг“ също вече има „своя“ рубрика в „8“ - „Доброделници“ (стр. 68). Тя е за хората, които невидимо, заради себе си правят непрестанно добри дела в своите делници. Точно като семейството спомоществуватели на тази рубрика. Те категорично отказват да споменем имената им, но държат да напишем за тяхното решение, за да дадат пример и на други българи да се включат в каузата - „Списание 8 - за хората и от хората“.


- Проф. Гергова, откъде знаем, че траките са вярвали в безсмъртието?
- Има много източници. От тях е известно, че Орфей формулира учението за безсмъртието. А за практиките на обезсмъртяване, за специфичните ритуали, които извършват траките, има доста писмени извори. Най-много те са за гетите, тъй като това е племето, което според античния автор Йорданес е духовно най-извисено измежду всичките им съвременни народи. Херодот пък пише, че те обезсмъртяват, разказва за тях и техния жрец, бог и цар Залмоксис, който ги събира на трапеза, за да ги учи на безсмъртие. А александрийските автори говорят за това, че келтските друиди приемат идеята за безсмъртието от Залмоксис, когото античните автори смятали за пророк и един от първите философи сред варварите.
Бих искала да подчертая, че ако реформата на Орфей  от изследователите на религията се датира в последните векове на II хил. пр.Хр., то активните траколожки археологически проучвания през  изминалите   почти  50 години  потвърждават, че именно в това време в тракийската култура настъпват дълбоки промени, част от които безспорно са свързани с една нова доктрина. Появяват се много светилища, които функционират над хилядолетие, надгробните могили са всеобща форма на погребение,  в земята се заравят  в чест на боговете дарове от злато и сребро, наричани най-достъпно съкровища, появяват се мегалитните паметници и т. н.  Тракия наистина е земята на Орфей. Неслучайно Херодот казва, че тъй като тракиецът Орфей пръв въвел мистериите, те били наречени заради него „трескея“.

- А това оригинална идея на Орфей ли е, или той я заимства отнякъде?
- Орфей я формулира и превръща в учение въз основа на по-стари вярвания. Известно е, че той е ходил в Египет. Оттам я заимства. Това е всъщност идеята за Озирис, който се възражда отново и отново и е близка до идеята за Дионис, който е разкъсан, но също се възражда. Тази идея е разпространена в Тракия от втората половина на  второто  хилядолетие пр.Хр.,  силно демонстрирана като доминираща през I хил. пр. Хр., когато тракийската култура  и държавност достигат своя апогей, но  запазена в християнските погребални практики в някои части на България  и до наши дни. Тази доктрина има своите по-ранни прототипи и на север в Европа. Вижда се материализирана в много интересните  мегалитни паметници – например прочутите мегалитни  гробници от  Ирландия и други паметници от Северна Европа, т.е. тя е позната и в земите на митичните хипербореи - навсякъде жреци на Аполон. Интересното е, че и Тракия е земята на хипербореите, а и  самият Орфей  е наричан хиперборей.  Орфей формулира според изследователите на античната  религия  идеята  за безсмъртието  по нов начин и превръща тези по-ранни представи в едно учение, което се разпространява на много места – орфизмът е характерен не само за Тракия и Македония, има го и  в Северното Причерноморие,  както и в Южна Италия, където е Питагор. Това учение  се е отразило върху материалната и духовната култура и в погребалните практики в цялото Източно Средиземноморие през отделни периоди.

- Траките имат ли понятие за душа и кое се обезсмъртява – само тя или цялостният индивид с физическото му тяло?
 - Да, имат понятие за душа. И тя е вечна. Според орфическото учение тялото е затвор за душата и за да се слее тя с Космоса, с вечността, трябва да бъде освободена от затвора на материята.

- Как става това?
- За да се обезсмъртят, траките трябва да умрат по същия начин като Орфей. Той е разкъсан от басаридите и е препогребан на няколко места. Главата му е положена в могила, която се превръща в хероон,  костите му са събрани в урна, поставена на колона. Орфическата смърт означава точно това – освобождаване на душата от материята чрез мистерии, разчленяване на тялото, препогребване на костите и т. н.   Древните са вярвали, че за истинското обезсмъртяване костите трябва да бъдат докоснати от слънчев лъч и душата да се изкачи по него към Kосмоса.  А за погребенията на питагорейците се знае, че посветените  можели да общуват с мъртвия, за да са сигурни, че са извършили всички обреди правилно.

- Затова ли в тракийски погребения се откриват разчленени тела?
- Дълги години  се задаваше въпросът  защо в Тракия  намираме празни гробници, почти нямаме цели скелети. Или пък златото и скъпоценните предмети са запазени, а костите ги няма.  Този въпрос си е задавал още Богдан Филов. Той предполага, че вероятно  става дума не за ограбване на гробниците, а  за специфичен погребален обрeд.
Смея да кажа, че  това негово предположение се постарах да докажа с неоспорими факти при проучванията  ми  на елитарните некрополи  на гетската духовна и политическа столица в Сборяново. Бяха приложени за пръв път  нови методи на разкопаване на могилите с гробници. От тези разкопки стана безспорно видимо, че ситуацията, която намираме в  една гробница – само част от скелетите, по-късни жертво-приношения, „умъртвени“ дарове, е оригиналната – оставена е такава от траките, а не е възникнала вследствие на по-късни ограбвания. Т.е. гробниците в Тракия  имат функцията на гробници храмове. Това са местата, където се извършват част от мистериите на обезсмъртяването, свързани с препогребване или разпръскване  на костите в духа на орфическата идея за унищожаването на материята и обезсмъртяване на душата.

Златни бижута, открити от проф. Гергова в Голямата свещарска могила - част от съкровището от килограм и половина чисто златоЗлатни бижута, открити от проф. Гергова в Голямата свещарска могила - част от съкровището от килограм и половина чисто злато

В Свещарската гробница част от костите на владетеля и неговата съпруга  бяха намерени извадени в преддверието. В една малка  гробница до нея намерихме част от скелетите на три индивида – млад мъж, мъж на средна възраст и жена. Друга част от техните кости открихме пред гробницата до една ритуална яма, а трета не намерихме. При препогребването им е извършено жертвоприношение на петел и на огромно куче от порода, която вече не съществува. Но  животинските кости бяха разделени само  на две половини – едната в гробницата,  а другата пред ритуалната яма пред гробницата. Знае се, че кучето, вълкът е не само тотем на гетите, но и посредник между двата свята и водач на душата към отвъдното. А за петела се е смятало, че осигурява чистотата на душата.  На праговете на тази и на съседната гробница имаше по едно човешко ребро, което подсказва, че тази идея за „реброто на Адам“ съществува от по-рано. Т.е.  препогребването на костите става паралелно с  извършване на нови жертвоприношения. Насипването на могила над гробницата ставало на три етапа, като в първия и втория е можело да се влиза в гробницата и да се извършват обреди. Това, което успях да докажа с факти, а не е само предположение, е, че тези странни ситуации, включващи и процеса на насипването на могилите,  са част от обреда на обезсмъртяване, което гетите, както казва Херодот,  практикуват. Още примери: в Голямата свещарска могила, където в насипа є открих дъбовото сандъче със златни дарове (още в бр.12/ 2012 г.), намерихме много малко кости, сред които по-добре запазена една бедрена кост, а в няколко от съседните могили имаше отделни части от скелет. Само че те са в такова състояние, че не можем да направим ДНК анализ, за  да видим  дали са принадлежали на един и същи индивид и дали всъщност групата могили е свързана и с разпиляване и препогребване на част от  останките на  Котела - обезсмъртения  гетски  владетел от втората половина на IV в. пр. Хр. В Тракия празни или само с част от скелети са предимно гробниците или гробовете с много богат инвентар. Което означава, че това обезсмъртяване засяга най-вече  елита на траките.

Поморийската гробница с централна колона е строена през римската епоха.Поморийската гробница с централна колона е строена през римската епоха.

Много интересен случай е могилата Голямата Kосматка  с гроба на  одриския владетел Севт Трети. В Голямата Kосматка има прекрасно запазен богат инвентар – шлема на Севт с написано името му, златен венец, който се е слагал върху шлема, сребърни съдове, златни предмети, прекрасен меч, броня и т.н. Но няма нито една кост. В същото време пред дромоса на гробницата в една яма е погребана бронзовата глава на Севт. Костите му в могилата изобщо липсват. Това отново ни показва как идеята за обезсмъртяването е свързана с унищожаване на материята и дори с нейното изчезване изобщо. Това е интересен момент, който се среща в много казуси в Тракия, в столицата на гетите в Свещари и особено  в Орфеевата планина Родопите.  Но дори и при по-разпространения  начин на погребване за по-ниските социални категории – чрез кремиране, специално при гетите кремираните кости пак са пръснати на няколко места. Т.е. има обрeди и принципи, които са свързани с тази идея. И ние ги виждаме материализирани в археологията.

Прочети още:
Змия пази златното съкровище от Свещари
Археологът Диана Гергова разкрива още тайни за ми(с)тичната змия

- При самото погребение какви ритуали за обезсмъртяване са извършвани?
- Херодот  описва много интересни ритуали – пиршества, надбягвания и т.н.  Безсмъртието е свързано и с  жертвопринасянето на най-достойната съпруга. Трябва да се подчертае, че това жертвоприношение го има само при няколко народа – траките, индусите, скандинавците и прабългарите. Т.е. в нашите земи имаме предаване на една традиция, която вероятно е свързана с едно и също аристократично учение за безсмъртието. Мъжът трябва да бъде последван от най-достойната си  съпруга, иначе той няма да стане безсмъртен. Идеята е, че жената е символ на Богинята майка. А тя е тази, която в тракийското изкуство – например в сцената от Свещари - поднася венеца на безсмъртието на владетеля, а в централната сцена в Казанлъшката гробница тя, а не владетелят седи на трона.

- Къде пребивава безсмъртната душа?
- Залмоксис учи, че тя отива в друг, светъл свят, където няма страдания и грижи. Смята се, че това е по-ранната идея за рая, която преминава в християнството заедно със самата идея за душата и съпътстващите пътя є мистерии.  Самият Орфей пък се превръща в добрия пастир или Иисус и е представен като такъв в  християнските катакомби, както и в десетки мозайки. Христос, добрият пастир, е представян често с лира.
Орфей е шаманът, певецът, музикантът, магьосникът, който омайва всичко живо с музиката си. Според Херодот той въвежда мистериите в Гърция и понеже е тракиец, мистериите се наричат траскея. Така че той въвежда цяла система от ритуали, свързани с неговото учение...

Цялата статия е публикувана в брой 12/2018 г. на Списание 8
Купи броя от тукЕдин светец от ХХI век Публикувано в 8

Един светец от ХХI век

Ръката му потъна в корема ми, нямаше болка

Питър Сейдж: Не съди за себе си по провалите си Публикувано в 8

Питър Сейдж: Не съди за себе си по провалите си

Прави това, което е за висше благо, и бъди смел. Историята облагодетелства тези, които поемат рискове

Земя на писмености Публикувано в 8

Земя на писмености

Тук се раждат най-древните писмени знаци в света - буквите на траките, старогерманската азбука на епископ Вулфила и славянската кирилица

Доц. д-р Екатерина Тодорова: „Дислексията не е болест” Публикувано в 8

Доц. д-р Екатерина Тодорова: „Дислексията не е болест"

Това е състояние, при което информацията се преработва по различен начин

Кан Тервел, спасителят на Европа Публикувано в 8

Кан Тервел, спасителят на Европа

Нека на днешния празник си припомним за този български военен подвиг

Доц. Благородка Велева: „Българското население е най-облъчено от Чернобил” Публикувано в 8

Доц. Благородка Велева: „Българското население е най-облъчено от Чернобил”

Щетите тук, освен Беларус и Украйна, са най-големи заради информационното затъмнение

Христос воскресе! Как? Публикувано в 8

Христос воскресе! Как?

Проф. Иван Манев предлага хипотеза за свръхестествените явления и дори... обяснява възкресението на Иисус с антигравитация

Досието на Иисус Публикувано в 8

Досието на Иисус

Историята предполага: Той наистина е живял, говорел е и гръцки, имал е брат близнак, а гробът на „баща“ му е в Германия

Инвестиция „Родолюбие“ Публикувано в 8

Инвестиция „Родолюбие“

С фондацията си д-р Милен Врабевски помага на младите хора да се гордеят, че са българи

Операция „Буря“ Публикувано в 8

Операция „Буря“

Сталин планира пръв да удари нацистка Германия, но Хитлер го изпреварва

Астрологът Гал Сасон: 2020 г. е врата към ново осъзнаване Публикувано в 8

Астрологът Гал Сасон: 2020 г. е врата към ново осъзнаване

Ще настъпи ли Ерата на Водолея и защо ни очаква свободно падане в стил „Скок на вярата“?

Коронованият ангел Публикувано в 8

Коронованият ангел

Царица Елеонора, втората съпруга на Фердинанд, спасява хиляди бежанци през войните и опазва от разрушение безценната Боянска църква

Радиовълните късат ли ДНК? Публикувано в 8

Радиовълните късат ли ДНК?

Някои честоти имат потенциала да вредят, но данните са недостатъчни и противоречиви

Внос на лукс в Тракия Публикувано в 8

Внос на лукс в Тракия

Владетелите високо ценели разкошните предмети. Получавали ги като данък или подаръци

Професор Янаки Караджов: Зелева чорба против рак Публикувано в 8

Професор Янаки Караджов: Зелева чорба против рак

Десетки са се излекували с рецептата, която ни завеща един истински човеколюбец