Подкрепете ни!
Публикувано в 804 ноември 2019

Виртуалната класна стая

Достъпът до съвременни информационни технологии е неразделна част от достъпа до образование. Без тях няма съвременни знания.

Виртуалната класна стая
Двегодишният Росен хваща телефон за първи път. На 10-ата минута си прави съвършено селфи. Технологиите, изглежда, са в ДНКна това поколение. И така е отдавна. Вече за няколко „реколти“ деца информационните и комуникационните технологии са толкова естествени и жизненонеобходими, колкото храната и съня. Разбира се, очакват да ги съпътстват и в училищния им живот. Схващането за модерност повелява, че достъпът до съвременни информационни технологии е неразделна част от достъпа до образование. Без ИТ няма съвременни знания.

 Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище оптимизират процеса на обучение и повишават неговата ефективност, категорични са и учители, и ученици. Предимствата са много и очевидни:

 • Чрез прилагането на ИКТ в клас запаметяването на учебния материал става много по-лесно и бързо. Доказана е голямата полза от комбинирането на различни типове информация – текст, изображения, видео.
 • С помощта на ИКТ много по-лесно се обяснява сложната материя в някои уроци и могат да се правят препратки към изучаваното по други предмети. Така учебният материал се „хваща“ в цялост, като се затвърждават естествените логически връзки в света.
 • Часовете стават по-интерактивни и приятни. Това от своя страна подтиква учениците да вземат повече участие и да са по-концентрирани.
 • Учениците свикват да придобиват знания по този начин и разбират, че могат да използват ИКТ като средство за учене през целия живот.

Разбира се, е-обучението не е алтернатива на традиционното, а негово естественно допълнение, с което се преодоляват някои недостатъци - изискването за запаметяване и папагалско възпроизвеждане на конкретни знания; затвореността на отделните учебни предмети; недостатъчната опора върху личния опит на детето и др.

Проблем е, че част от учителите са с ниска компютърна грамотност и трудно биха се научили да използват новите технологии по пълноценен начин. Може би е въпрос и на възраст, като се има предвид, че мнозинството преподаватели са над 45-годишни и на тях технологиите просто не им идват „отвътре“ както на младите поколения. Но и сред тях се срещат не просто ентусиасти, а истински отворени, напредничави, амбициозни... Някои са направо факири! И спокойно, технологиите никога няма да изместят напълно учителя, защото, освен че „налива“ знания, той споделя житейски опит, възпитава в морални ценности, може да е приятел и даже душеприказчик. Понякога е и резервен родител. Той учи на човещина! 

Учителите много добре разбират и възможностите, и предизвикателствата на ИКТ. „Информационно-комуникационните технологии са движеща сила в нашето всекидневие. Ако искаме да сме адекватни на заобикалящата ни среда, е необходимо да се „нагаждаме“ към нея и към развитието на новите технологии. Качеството и ефективността както на преподаването, така и на ученето безспорно се повишават от правилното съчетаване на съвременни образователни технологии и нови педагогически подходи, защото позволяват екипна работа, общуване и мобилност“, категорични са преподаватели.

Че технологиите в училище са важни, признава и държавата. И прави, каквото може - с националната програма „ИКТ в училище“ се цели да се гарантира минимална технологична обезпеченост на всяко училище чрез обновяване на материалната база. Школата са насърчавани с различни инструменти да проявяват инициатива, а не просто да чакат някой да им дава. Изготвяйки проекти за технологично обновяване, могат да си набавят ново оборудване. Училищата участват с 30% от нужните средства, а МОН осигурява останалите 70%. Целта на четиригодишния проект на МОН е във всички училища да бъдат обновени и заменени персонални компютри със съвременни терминални решения.IdeaPad S145
се отличава с изчистен дизайн и мощна производителност, той е идеално решение за ежедневните нужди вкъщи и в офиса. Тънките рамки на лаптопа осигуряват по-широка картина. Изключително удобен, когато сте в движение, тъй като е с начално тегло от 1,85 кг. Благодарение на Dolby Audio™ звукът е кристално ясен, независимо дали гледате видео, стриймвате видео, или провеждате видеоразговор.


Интерактивна дъска
В последните години компютрите, таблетите, интернет, социалните медии, облаците и различни други технологии преобразиха напълно обучението. Но има едно нововъведение, което черпи от обединената мощ на всички изброени, за да покаже различно учебно преживяване като нищо друго до този момент. Различни онлайн инструменти за обучение, събрани в едно, позволяват на преподаватели и обучаващи се да се обединят в класна стая по всяко време на денонощието. Това е виртуалната класна стая.

Тя е онлайн базирана среда за преподаване и учене, която имитира качествата на директното обучение в класната стая. Учителите и учениците могат да участват в онлайн класове на живо, да общуват помежду си, да водят дискусии и да гледат видеоклипове или презентации и т.н., и т.н. Виртуалната класна стая дава възможност за провеждане на занятия с таблет пред всеки ученик, с интерактивна дъска и други устройства. Както и във физическата класна стая бялата дъска има организираща функция. 

Дъската в учебния процес е известна от 1801 г., но днес черната/зелената дъска е символ на вече отмираща епоха. Резултатите от много изследвания показват, че използването на интерактивна дъска дава възможност за прилагане на различни интерактивни методи в обучението и така въвлича целия клас, като ангажира вниманието на всички едновременно.

Интерактивната дъска е свързана с компютър. Учителят и всеки ученик имат безжични мишки, свързани с дъската. Всеки ученик си има номер и учителят може да го проверява дистанционно. Използва се за преподаване, демонстрации и проверка на знанията.


Ето как учители синтезират ползите за образователно-възпитателния процес от интерактивната дъска:

 ЗА УЧИТЕЛИТЕ:

 • По-голяма възможност да се интегрират ИКТ в преподаването на уроците.
 • Повече спонтанност и гъвкавост, тъй като учителите могат да използват много уеббазирани ресурси.
 • Учителите могат да записват, да отпечатват написаното на дъската, включително бележките си, направени по време на урока, без излишни усилия.
 • Лесно могат да споделят и използват материали повторно.

 ЗА УЧЕНИЦИТЕ:

 • Увеличава се мотивацията, уроците са по-приятни, дават се нови и по-големи възможности за участие на повече ученици в час и за съвместната им работа, развиват се личностните и социалните умения.
 • Намалява необходимостта от преписване от дъската на това, което е написал учителят.
 • Към различните стилове на учене се приспособяват различни ресурси, съответни на нуждите на учениците.
 • Учениците могат да са по-креативни в представянето на теми пред съучениците си.
 • Учениците нямат нужда от клавиатура, което води до възможността дъската да използват и деца със специални образователни потребности.

Дистанционно изпитване
Часовете по информационни технологии в някои училища се провеждат в компютърни кабинети с терминални решения с централизирано управление. При тези решения няма нужда от персонален компютър за всяко работно място, като всички работни места (терминали) си поделят един и/или няколко компютъра (сървъра). С тяхното използване отпада необходимостта от системна поддръжка на ниво работно място (терминал). Поддръжката на цялата система е централизирана и се извършва единствено на общия сървър. Отпадат разходите за обновление на софтуер и хардуер на работните места. Значително се намалява както потреблението на енергия, така и шумът. Освен това се понижават емисиите на въглероден двуокис и електронните отпадъци. При този тип иновативни ИТ системи има по-голяма сигурност на системата, тъй като само сървърът е подложен на атака от вируси и др. Освен това компютърните мощности могат да се разпределят където и когато трябва. Чрез използването на терминалните решения и учителите, и учениците са по-продуктивни.


IdeaPad S340 е лек ултратънък лаптоп с тесни рамки на екрана за картина без граници. Модерният процесор 8-о поколение Intel® Core™ осигурява мощна и бърза работа, независимо какви задачи изпълнявате. Стилен и удобен за използване навсякъде благодарение на тъч опцията за лесен достъп и shutter капак на камерата.

При терминални решения работните места (терминалите) са само с монитор и клавиатура. Свързани са в мрежа към сървър. С помощта на специален софтуер учителят може да пусне задание от своето работно място към работните места на учениците чрез командата „покажи на всички“. Така всеки ученик вижда това, което учителят показва. Той, от своя страна може да „влиза“ в работното място на ученика и да следи какво той прави в момента – дали и как е отговорил на току-що зададен въпрос (проверка на знанията в реално време) и дали не сърфира в интернет, вместо да внимава в урока. Тоест може да осъществява ежеминутен контрол на всеки ученик и да има индивидуална връзка с него във всеки момент.

В училищата масово се използват и таблети. Таблетът е вид мобилно устройство, което се отличава с това, че има сензорен екран и му липсва хардуерна клавиатура. Съвременните таблети позволяват въвеждане на информацията чрез докосване на екрана с пръсти или специална писалка (стилус). Таблетите стоят по средата между напълно функционалните, мощни преносими компютри и джобните смартфони. Връзката с интернет ги прави много подходящи за използване в учебния процес.

Проекторът се използва само за демонстрации. Свързан е с работното място (терминал или персонален компютър) на учителя и прожектира това, което е на екрана на неговия компютър. Така на дъската или на екран може да се покажат изображения, текстове, видеа, които са в компютъра на учителя. Това е много подходящо средство за онагледяване на междупредметните връзки и свързване на знанията, преподавани по биология, химия, физика, математика, история, география и т.н.

За мобилните телефони няма какво да говорим. Повечето преподаватели не ги допускат в клас и даже отстраняват от час, ако някой ученик се захласва по тях, вместо да внимава в урока. Но сред преподавателите има и новатори, които превръщат дефекта в ефект – насърчават децата да ги използват, за да разширяват възможностите за достъп до информация и креативността на учениците.

Добре дошли в училището на бъдещето. Всъщност, както вече сигурно сте разбрали, то вече е тук.


Народът, който прие словото на Бог Публикувано в 8

Народът, който прие словото на Бог

Първата литургична писменост в света е българска, а азбуките ни са признати за „словенски”. Не славянски!

Ваклуш Толев: Няма еволюция без гърч Публикувано в 8

Ваклуш Толев: Няма еволюция без гърч

Каква е ролята на болестите, на природните катаклизми и социалните конфликти за човешката еволюция

Един светец от ХХI век Публикувано в 8

Един светец от ХХI век

Ръката му потъна в корема ми, нямаше болка

Земя на писмености Публикувано в 8

Земя на писмености

Тук се раждат най-древните писмени знаци в света - буквите на траките, старогерманската азбука на епископ Вулфила и славянската кирилица

Кан Тервел, спасителят на Европа Публикувано в 8

Кан Тервел, спасителят на Европа

Нека на днешния празник си припомним за този български военен подвиг

Доц. Благородка Велева: „Българското население е най-облъчено от Чернобил” Публикувано в 8

Доц. Благородка Велева: „Българското население е най-облъчено от Чернобил”

Щетите тук, освен Беларус и Украйна, са най-големи заради информационното затъмнение

Христос воскресе! Как? Публикувано в 8

Христос воскресе! Как?

Проф. Иван Манев предлага хипотеза за свръхестествените явления и дори... обяснява възкресението на Иисус с антигравитация

Досието на Иисус Публикувано в 8

Досието на Иисус

Историята предполага: Той наистина е живял, говорел е и гръцки, имал е брат близнак, а гробът на „баща“ му е в Германия

Инвестиция „Родолюбие“ Публикувано в 8

Инвестиция „Родолюбие“

С фондацията си д-р Милен Врабевски помага на младите хора да се гордеят, че са българи

Операция „Буря“ Публикувано в 8

Операция „Буря“

Сталин планира пръв да удари нацистка Германия, но Хитлер го изпреварва

Астрологът Гал Сасон: 2020 г. е врата към ново осъзнаване Публикувано в 8

Астрологът Гал Сасон: 2020 г. е врата към ново осъзнаване

Ще настъпи ли Ерата на Водолея и защо ни очаква свободно падане в стил „Скок на вярата“?

Коронованият ангел Публикувано в 8

Коронованият ангел

Царица Елеонора, втората съпруга на Фердинанд, спасява хиляди бежанци през войните и опазва от разрушение безценната Боянска църква

Радиовълните късат ли ДНК? Публикувано в 8

Радиовълните късат ли ДНК?

Някои честоти имат потенциала да вредят, но данните са недостатъчни и противоречиви

Внос на лукс в Тракия Публикувано в 8

Внос на лукс в Тракия

Владетелите високо ценели разкошните предмети. Получавали ги като данък или подаръци

Професор Янаки Караджов: Зелева чорба против рак Публикувано в 8

Професор Янаки Караджов: Зелева чорба против рак

Десетки са се излекували с рецептата, която ни завеща един истински човеколюбец