Подкрепете ни!
Публикувано в 8Мария Бончева / 10 април 2020

Хомеопатията - мистична, но практична, стимулира жизнената ни сила да се справи с болестта

Днес е Международният ден на хомеопатията

снимки: iStock
снимки: iStock

Подобното лекува


Хомеопатията е създадена от немския доктор Самуел Ханеман. В името є, съставено от латинските homeos - подобен, и patos – болест, е кодиран основният принцип – подобното лекува подобно, верую, което изповядва още Хипократ. Въпреки че има над 200-годишна история, хомеопатията все още остава неразбрана от мнозина, непризната от конвенционалната медицина, осмивана като шаманизъм заради това, че практически в повечето є лекарства няма и една молекула от изходното вещество, а само чиста водичка. Но дали е случайно, че целият кралски двор във Великобритания предпочита да се лекува с хомеопатия, а кралица Елизабет II не се разделя със своето куфарче, съдържащо набор от 60 хомеопатични лекарства? Тя все още участва активно в работата на Британската асоциация по хомеопатия и е патрон на намиращата се в Лондон Кралска хомеопатична болница. В Индия има хомеопатичен борд към президента на държавата. Здравните каси във Франция, Германия, Великобритания и др. плащат както хомеопатичния преглед, така и определен процент от хомеопатичните медикаменти. Във Франция има 8 университета по класическа хомеопатия. Защо е толкова противоречива тази наука? Кои са основните є правила и как действа? Плацебо ефект ли ни лекува, или нещо друго? От какво се правят лекарствата? Как ни диагностицират хомеопатите и каква е концепцията им за здраве и болест? Това са едни от основните въпроси, на които се опитахме да намерим отговори вътре в самата парадигма на класическата хомеопатия, такава, каквато я е описал откривателят й.

НЕОБЯСНЕНА МЕДИЦИНА
Вече над 200 години хомеопатията лекува успешно с „гола вода“
През IV век пр.Хр. бащата на медицината Хипократ пише: „Нещата, които са причинили заболяването, могат да го излекуват“. Водейки се от това схващане, той лекувал успешно холера с много малки дози бяла чемерика. Попаднала в човешкото тяло, чемериката предизвиква симптоми, приличащи поразително на тези на холерата. Пак Хипократ, а по-късно и Парацелз използвали сняг, за да лекуват измръзвания, а при повишена киселинност на стомаха – незначителни количества солна киселина. Преди 900 г. богомилът Василий Врач пък правил лекарства по метода на хомеопатията чрез разклащане, но ги зареждал допълнително и със своята енергия. С напредването на медицината принципът, че подобното лекува подобно, бива забравен чак до XVIII век, когато немският доктор Самуел Ханеман създава хомеопатията.


Ханеман, доктор по медицина, разочарован от жестоките и недотам ефективни методи на медицината по негово време, се отказва от лечебната си практика. Превеждайки медицинския труд „Монография върху материя медика“ от Уилям Кюлен, попада на описание на лечебния ефект от хинина. В книгата се казва, че хининовата кора дължи свойствата си на горчивия вкус. Това озадачава немския медик. Редица субстанции са по-горчиви, но далеч не толкова лечебни. Именно този откъс от книгата ще се окаже крайъгълният камък за създаване на хомеопатията

Д-р Ханеман решава да разбере как именно лекува хининът и започва да го приема в малки дози. Забелязва, че приемът предизвиква у него симптомите на малария, която хининовата кора успешно лекува. „В началото краката и върховете на пръстите ми станаха студени – пише той – станах отпуснат и сънлив; след това получих сърцебиене и пулсът ми се усили и учести, получи се нетърпимо безпокойство, треперене, слабост във всички крайници; след това - пулсиране в главата, зачервяване на бузите и жажда - накратко, един след друг се появиха всичките симптоми, които обикновено са характерни за периодичната блатна треска. (...) Тази криза продължаваше два или три часа всеки път и започваше отново, ако повторех тази доза, иначе не; спрях я и бях отново в добро здраве.“ Повтаряйки многократно опитите върху себе си, а след това и върху свои познати, Ханеман стига до добре забравения извод, че

подобното лекува подобно
- Similia similibus curentur. И до днес това е основният принцип на хомеопатията – субстанция, която може да предизвика болестни симптоми у здрав човек, е същата субстанция, която може да излекува същите симптоми у болен. За да бъде обяснен принципът на подобие, често се използва аналогията със симптомите, които получава здрав човек, ако бели кромид лук. Очите сълзят, появява се сърбеж в носа и хрема. А всички помним с какво лекуваха течащ нос мъдрите ни баби – всякакви извлеци от лук, от отвари, смесени с мед и орехи, до капки лучен сок в носа. „Ханеман наблюдавал също, че когато в организма се срещнат две подобни болести, по-силната в динамично отношение унищожава по-слабата и след това и тя изчезва“ – обяснява Иван Кацаров, завършил клинична психология и действащ психотерапевт, изучавал класическа хомеопатия в Англия и у нас. – „Когато в организма обаче се срещнат две неподобни болести, по-силната в динамично отношение потиска по-слабата, човек е болен първо от по-силната. Когато тя изчезне, човек се разболява от по-слабата. Например хора, болни от шизофрения, почти не са болни от нищо друго. Дори да са страдали от някакво друго заболяване – в момента, в който им се случи шизофренията, останалите болести изчезват. Когато шизофренията влезе в ремисия, другите симптоми отново излизат на повърхността.” Ханеман решил да съчетае двете си наблюдения. Започнал да дава на пациентите  субстанции, които предизвиквали същите симптоми, като тези на болестта, от която страдали. Целта била


изкуствената болест, предизвикана от лекарствата,
да бъде максимално близка до естествената, но малко по-силна от нея, за да може да се прояви принципът, че при две подобни болести по-силната потиска по-слабата и после и двете изчезват. Но тъй като повечето вещества, с които работил, били отровни, пред него се появил нов проблем. Давал ли по-големи дози, състоянието на пациентите се влошавало. Разреждал ли прекалено – не се наблюдавал лечебен ефект. Дълго време Ханеман останал в задънена улица. Докато един ден, четейки алхимични трудове, разбрал за тритурацията – процес на създаване на лекарствата чрез специфично стриване на издозната субстанция. „Това му дава идеята да приложи енергия в процеса по създаване на лекарствата. До този момент той просто механично ги разреждал“ – обяснява Иван Кацаров. – „Установено е, че когато се направят 12 поредни стотични разреждания, вече няма нито една молекула в разтвора, постига се числото на Авогадро. Като няма молекула, няма и действие. Но с помощта на тритурацията се оказало, че тази граница от 12 поредни разреждания всъщност не е важна. Тя бива преодоляна.“ Ханеман започнал да използва тритурация и т. нар. сукусии, енергични тръскания, за разреждане на субстанциите. Така успял да постигне запазване на лечебните свойства, като същевременно разтворът бил толкова разреден, че отровните свойства вече не вредели. Днес колоидната химия чрез ултрамикроскопските наблюдения ни дава

допълнителни доказателства за ефективността
на този абстрактен на пръв поглед метод. Златото например може да бъде открито в 25-ата десетична тритурация. Радий в 60-ата десетична тритурация проявява радиоактивност, повлиявайки фотографските плаки, за да се получи ясна радиография. Добавете 35 нули към това разреждане и ще получите математическото изражение на степента, в която веществото е било разредено и все още присъствието му може да бъде експериментално установено. Постепенно немският доктор създал скала на хомеопатичните лекарства, изписвана като СН (С означава 1/100, а Н – по Ханеман). Най-популярните потенции за употреба са 6С, 9С, 15С, 30С, 200С. 1000С се нарича 1М, 10 000С - 10М, 50 000С – 50М, 100 000С - СМ, и т.н. От 6С до СМ са най-често използваните потенции. „Колкото по-разтворено е веществото, толкова по-интензивно действа, защото се случва нещо като умножение“ – обяснява  Кацаров. – „При първото разреждане имаме отношение 1:100 и са приложени 100 сукусии. Оттам вземаме 1 част, която вече притежава 100 пъти енергия. Поставяме я в нови 100 части и там претърпява още 100 сукусии, т.е. става 100 по 100.“ Днес все по-често чуваме за


паметта на водата - едно от възможните обяснения
на действието на хомеопатичните лекарства, които, както самите хомеопати се шегуват, са си „гола вода“. „Нас не ни интересува толкова на какво именно се дължи
действието“ – аргументира се Кацаров. – „Обяснението е предизвикателство пред физиката и химията. Ние имаме достатъчно наблюдения, вече над 200 години, че хомеопатичните лекарства действат, знаем ефекта им и се ползваме от него.“ Революционният подход на хомеопатията не се изчерпва с познанието за лекарствените субстанции и принципа на подобие. Ханеман излага цяла нова концепция за причината на болестта. Според него без значение от какво страда човек и колко точно симптоми проявява,

причината винаги се корени в разстройство на жизнената сила
„Това е т.нар. виталистична теория – схващането, че човек има жизнена сила, която го поддържа във висш суверенитет, както казва Ханеман - т.е. в съвършена хармония на тяло, ум (съзнание и несъзнавано) и емоции“ – продължава да обяснява Кацаров. – „Това е принцип, диаметрално противоположен на алопатичната медицина (обикновения начин на лекуване, при който болестите се церят със средства, предизвикващи в организма явления, противни на лекуваните – б.а.), за която жизнената сила е отречена като шаманизъм или някакъв вид езотерика. Китайската медицина, рейки и някои други системи също се базират върху жизнената сила.“ За хомеопатията здравето на човек не е статично, а е процес на динамично равновесие. Всяка промяна предизвиква съответния адаптационен отговор. Здраве е способността на системата човек да се адаптира гъвкаво, то произтича от динамичното равновесие, а динамичното равновесие произтича от жизнената сила. Когато жизнената

сила е разстроена, тя алармира
чрез болестни симптоми. Те се проявяват по начин и в системи, където човек е по-уязвим, които са предопределени от редица обстоятелства – генетични и индивидуални. Но основополагащото схващане е, че без значение колко точно симптома се появяват, те винаги са в резултат на едно-единствено разстройство – това на жизнената сила. „След като разстройството е едно, то е необходимо едно-единствено лекарство, което да въздейства върху жизнената сила, тъй щото тя да си възстанови жизненото равновесие и здравето. В класическата хомеопатия не говорим за лекуване и излекуване, защото нито хомеопатът лекува, нито лекарството.  Лекува жизнената сила!  Ако сме по-научни, става въпрос за хомеостазата (свойството на една отворена система, особено при жизнените организми, да регулира вътрешната си среда, така че да поддържа стабилно, постоянно състояние – б.а.).“  Така, след много години на труд и наблюдение, се родила хомеопатията, която Ханеман описва в своя фундаментален труд „Органон на лечебното изкуство“, който преработил 6 пъти до края на живота си. Той създава и първата

„Материя медика пура“, в която са описани близо 100 доказани от него и учениците му хомеопатични лекарства
Противно на масовото схващане те не са само от растения и билки. Използват се още минерали, всякакви органични и животински субстанции. След повече от 200-годишна история хомеопатията ползва над 7000 лекарства и непрестанно се създават нови. Те продължават да се тестват чрез т.нар. доказване, още едно от революционните открития на немския гений...

Цялата статия е публикувана в брой 11/2011 г. на Списание 8
Купи броя
тук

Още по темата:

Великият предел Публикувано в 8

Великият предел

Не ни е необходимо много, за да сме здрави – трябват ни само чист въздух, балансирано хранене и повече движение, казва тай чи учителят Силви Велев

Народът, който прие словото на Бог Публикувано в 8

Народът, който прие словото на Бог

Първата литургична писменост в света е българска, а азбуките ни са признати за „словенски”. Не славянски!

Ваклуш Толев: Няма еволюция без гърч Публикувано в 8

Ваклуш Толев: Няма еволюция без гърч

Каква е ролята на болестите, на природните катаклизми и социалните конфликти за човешката еволюция

Един светец от ХХI век Публикувано в 8

Един светец от ХХI век

Ръката му потъна в корема ми, нямаше болка

Земя на писмености Публикувано в 8

Земя на писмености

Тук се раждат най-древните писмени знаци в света - буквите на траките, старогерманската азбука на епископ Вулфила и славянската кирилица

Кан Тервел, спасителят на Европа Публикувано в 8

Кан Тервел, спасителят на Европа

Нека на днешния празник си припомним за този български военен подвиг

Доц. Благородка Велева: „Българското население е най-облъчено от Чернобил” Публикувано в 8

Доц. Благородка Велева: „Българското население е най-облъчено от Чернобил”

Щетите тук, освен Беларус и Украйна, са най-големи заради информационното затъмнение

Христос воскресе! Как? Публикувано в 8

Христос воскресе! Как?

Проф. Иван Манев предлага хипотеза за свръхестествените явления и дори... обяснява възкресението на Иисус с антигравитация

Досието на Иисус Публикувано в 8

Досието на Иисус

Историята предполага: Той наистина е живял, говорел е и гръцки, имал е брат близнак, а гробът на „баща“ му е в Германия

Инвестиция „Родолюбие“ Публикувано в 8

Инвестиция „Родолюбие“

С фондацията си д-р Милен Врабевски помага на младите хора да се гордеят, че са българи

Операция „Буря“ Публикувано в 8

Операция „Буря“

Сталин планира пръв да удари нацистка Германия, но Хитлер го изпреварва

Астрологът Гал Сасон: 2020 г. е врата към ново осъзнаване Публикувано в 8

Астрологът Гал Сасон: 2020 г. е врата към ново осъзнаване

Ще настъпи ли Ерата на Водолея и защо ни очаква свободно падане в стил „Скок на вярата“?

Коронованият ангел Публикувано в 8

Коронованият ангел

Царица Елеонора, втората съпруга на Фердинанд, спасява хиляди бежанци през войните и опазва от разрушение безценната Боянска църква

Радиовълните късат ли ДНК? Публикувано в 8

Радиовълните късат ли ДНК?

Някои честоти имат потенциала да вредят, но данните са недостатъчни и противоречиви

Внос на лукс в Тракия Публикувано в 8

Внос на лукс в Тракия

Владетелите високо ценели разкошните предмети. Получавали ги като данък или подаръци

Професор Янаки Караджов: Зелева чорба против рак Публикувано в 8

Професор Янаки Караджов: Зелева чорба против рак

Десетки са се излекували с рецептата, която ни завеща един истински човеколюбец