Подкрепете ни!
Любопитно10 ноември 2016

Александър Миланов: Kатара се завърна!

Системата показва връзката между чакрите, ДНК и звездните портали
В книгата „Завръщането на свещеното познание на катара" (още за нея вижте тук) юристът Александър Миланов представя системата катара (за която ви разказа и в Списание 8 – брой 6/2012 г.). Интересът е огромен, месеци след първото издание излезе и второ. Информацията в книгата му се базира на лекциите и писмените източници на Йеша Ашаяна. Катара е система за единството между звука и светлината. Разглежда Вселената като 15-измерна времева матрица, създадена преди 950 млрд. г., и пълна с живот. Времето според нея е статично, а всички събития се случват едновременно. Ето какво още разказа авторът.


- Г-н Миланов, имате сериозна професия, а пишете за доста алтернативни и отдалечени от прагматичното неща. Как започна всичко?
- Още по време на следването имах много сериозен интерес в областта на езотериката. От 2003 г. се занимавам задълбочено с трансперсонална психология, с астрология, с философия на висшите архетипи, запознавах се с различни религии и езотерични традиции. Мотивацията ми, естествено, е да се опитвам да разбера повече за това кои сме ние, каква е връзката ни с околния свят, откъде произлизаме, накъде отиваме, а отговорите, които намирах, бяха непълни и не достатъчно точни. Беше така до момента, в който се запознах със системата катара през 2010 г., когато случайно попаднах на една разтърсваща лекция на жената, чиито материали описвам в книгата си днес - Йеша Ашаяна, известна преди като Ашаяна Дийн. 
В тази лекция - интервю за проекта „Камелот", имах силен отклик на дълбоко вътрешно ниво, че нещата, които се описват, са точни. Когато човек борави с каквато и да е информация, това следва да бъде аналитично, но е добре също да изградим нагласа да усещаме енергията и намерението, вложени в нея - до каква степен резонира с цялостния ни светоглед и с това, което ни се струва правдоподобно. Едно от нещата, които е важно да се разгледат при свещено познание или информация, която претендира за това, е именно спокойното вътрешно възприятие за истинност.  
Катара започнах да практикувам през 2011 г. с първа част – биодуховна система, в която се акцентира на връзките между микро- и макрокосмоса, между чакрите и катара центровете в човешкото тяло, измеренията и звездните портали и темплар обозначени зони на планетата. Поставих си цел да разбера конкретните параметри и съотношения на тези взаимовръзки.

- Могат ли нещата, описани от катара, да бъдат доказани с методите на традиционната наука?
- От научна гледна точка все още е коректно катара да бъде разглеждана като една хипотеза. За мен като човек, който има опит и в научните изследвания, е много важно тези неща да бъдат доказвани по ясен емпиричен начин. Не мисля, че за катара все още има преки доказателства освен личните усещания, но това е процес, към който се върви. 

- Предавате резюме от лекциите на жена на име Йеша Ашаяна, която твърди, че получава информация от Съюз на Пазителите. Какъв е този съюз?
- Ашаяна обяснява, че е колектив, включващ милиарди раси, изключително мащабна организация! Те са обединени от това, че са избрали да следват естествените кристик, или христови, принципи на любов и уважение към всички живи същества и са решени да помагат на тези, които са се оказали по една или друга причина в трудна ситуация да осъзнаят себе си и да  еволюират, ако желаят това. Тези милиарди раси се намират на всички нива на мултиизмерната Вселена. В съюза влизат и хора на Земята, част от които са си припомнили защо са тук, както и други, които са в процес на събуждане. Точно по тази причина искам да направя информацията по-достъпна, за да я намерят онези, които я очакват от дълго време.
Ако за някои е трудно да приемат идеите за различни извънземни раси, могат да си представят вместо това ангелите, за които се говори в някои религии, може да се мисли за космически съоръжения и различни начини за пътуване из Вселената, описани в някои фантастични романи, а също и за различни срещи с посетители, каквито Списание 8 често представя.- Що за човек е Ашаяна, води ли нормален живот? Как е избрана от този съюз?
- Тя е американка, жизнерадостна, забавна и едновременно с това смела и отговорна личност. Била е художник по професия, но притежава и уникални познания в областта на физиката, преддревната история на човечеството, отношенията между различните раси на Земята и в Космоса. Уникалността е не само, че става дума за подредена система в области, за които учените дори не задават въпроси, но и в това, че представя творението като жив израз на Абсолюта. Тоест наука и духовност са неразделни! От най-ранна детска възраст тя е обучавана от Съюза на Пазителите, но спазва обет за мълчание по въпроса до 33-ата си година, след което приема да изпълни ролята на говорител. Комуникацията между нея и Пазителите става чрез метода кейлонта, при предаването на данни не се акцентира толкова върху личността ѝ. Систематичността, липсата на противоречия и конкретността на информацията отличават катара от всички останали религии, древни или модерни учения. Повечето хора са възпитавани да свързват дадено учение или религия с онзи, които я представя. Много често сме заслепени от неговата личност, вместо да сме озарени и да осмисляме информацията, която достига до нас. Ашаяна по никакъв начин не желае да бъде възприемана като гуру или лидер на култ и да събира последователи. Нейният официален статус е говорител на Съюза на Пазителите. Ашаяна много пъти споделя, че информацията, която получава, идва директно в деня на уъркшопа, научава я почти едновременно с останалите участници, а причината е да се ограничи възможността информацията да бъде прехваната от други сили.

- Какво представлява тази кейлонта комуникация, кога Ашаяна започва да получава тези съобщения?
- Тя обяснява, че този вид пренос на информация е форма на дистанционно предаване на символи, наричани кейлонта кодове, в биоенергетиката на човек. Кейлонта може да се оприличи на изпращане на имейл с архивирани файлове, чиято информация се извлича от получателя постепенно.

- Всеки ли може да практикува катара?
- Тя не е секта и не окуражава да изоставиш религията, към която принадлежиш, а обратното - целта е да ти помогне да отсееш кое от тази религия наистина е божествено и кое - примес, който никога не е трябвало да бъде част от нея. Можеш да си християнин, мюсюлманин или будист и да осъзнаеш и оцениш катара и информацията, която е предадена от Съюза на Пазителите. В този смисъл абсолютно всеки може да я изучава и практикува. Едно от най-важните неща, които се споменават още в началото на тази система, е, че тя е и следва да бъде достояние на цялото човечество. - На вас самия какво ви дадоха практиките?
- Личното ми усещане, когато практикувам ежедневно тези техники, е за изпълване със свежест и хармония, свързване със себе си на по-дълбоко ниво, подсилване на сетивата ми за разбиране на настоящето. Много хора постигат това по други начини: с дадена позитивна нагласа, молитва, медитации, но за мен лично техниките на катара и тантриара – следващият етап на представяне на информацията, са най-устойчивият и силен инструмент за напомняне на организма ни за какво служи и откъде идваме. Катара не е само система за здраво тяло, тя помага на човека да уважава реалността около себе си, без задължително да е винаги съгласен с тази реалност, като намира начин да я облагородява. 

- Как може човек да разбере към коя от расите в катара принадлежи – ангелска, индиго, илюминати?
- Безценните и обичани проявления на Абсолюта и знанието за нашия произход  никога не трябва да носят след себе си расови предразсъдъци, ксенофобия и нехуманно отношение към различните. В процеса на вникване в катара има техники, които ще помогнат на човек сам да разбере своето звездно семейство, ако е достатъчно смел и с отворен ум да се изправи над дълбоко насадените погрешни догми за нашия произход.
Първото нещо, когато човек настрои сетивата си за контакт със себе си на по-фини нива, е да бъде много внимателен дали това, което получава, е истина, дали е отзвук от неговата собствена душа, наддуша и аватар, или е плод на въображение или некоректна външна намеса в биополето му. В момента на Земята почти всички хора имат примеси на кодиране от илюминати раси и от индигови, което ще доведе до крайна поляризация в обществото и разделяне на принципна основа. Една част от хората все повече ще се обединяваме около принципите на уважение на другия като уникална вселена и търсене на начини на доброволно сътрудничество, а другата част от обществото ще засили визията си за другите като преходен, заменим ресурс, който трябва да бъде употребяван и над който трябва да се доминира.

- Какво харесвате най-много в катара?
- Едно от тези неща е, че това е система, която стимулира човек да изследва и да уважава себе си, едновременно с това да уважава другите и да припознава единството на всичко в Космоса. В част от религиите този стремеж към опознаване на скритите ни сили е пречупен с изцяло погрешното убеждение, че тялото е греховно и ние самите сме грешници, които трябва да направят нещо, за да получат опрощение. Визията в катара, която и аз споделям, е не само, че тялото не е греховно, но то е един много сложен, красив инструмент за възстановяване на потенциалите на хората. Тезата за взаимовръзката между всички обекти във Вселената е в процес на доказване и в квантовата физика. В катара се обяснява изключително ясно връзката между микро- и макрокосмоса. Прави се директен паралел между чакрите, ДНК нишките в ДНК шаблона, измеренията и звездните портали на Земята, в галактиката и Вселената. 
По какво можем да разберем дали една система отразява истинно познание и дали в нея се говори за свещени неща, които са с естествено начало? За мен на първо място като критерий е светогледът, който дава – дали стимулира уважение към всичко наоколо, включително и към самите нас и разглеждането ни като форми на божествено проявление, които имат свободната воля да изберат как да живеят. Осъзнаването ни като част от цяло и упражняване на свободната ни воля да бъдем в хармонични, миролюбиви отношения с другите, води до разширяване на съзнанието ни и развиване на следващия етап на еволюция.

- Казвате, че представяте 1200 часа лекции. Как може човек да намери още информация?
- За мен е важно да стимулирам у другите търсенето на тази информация и да окуража нейното осмисляне. Стига да има желание, всеки може да намери изключително много – в книгата ми са представени основните източници. Моята цел беше да ги обобщя и систематизирам по начин, удобен за разбиране, като се старая да посочвам какви теми могат да бъдат изследвани в конкретен източник. В момента тези лекции и ръководства могат да се намерят в интернет на английски, а се надявам постепенно да се направят субтитри на повече езици, включително и на български. 

- След като сте се запознал с толкова сериозен обем, открихте ли противоречия?
- Всяка лекция и писмен източник изследвам с конструктивен скептицизъм и едновременно с отворен ум, за да оценявам трезво информацията. До момента не съм намерил вътрешни противоречия в съдържанието, информацията е изключително последователна, кохерентна, конкретна, a посланията са ясни и духовно обогатяващи, като изграждат много обширен и хармоничен светоглед. Става дума за огромен обем информация, предаван в продължение на 17 години. В определени моменти се разясняват детайли от предходно споделена информация във вече представяни области, но те така и не са довели до противоречия, а само допълват картината кой кой е във Вселената, какво се е случвало в преддревни времена и кои са все по-дълбоките слоеве на проявление, за да се достигне до вътрешните нива и източника.- Има ли системата много почитатели по света?
- Поради характера ѝ на необвързване с последователи и непревръщане в култ, няма точна информация за броя на хората, които споделят тези изначални принципи. Мнозина го правят и без да са чували за катара. 
Има различни форми на комуникация между хората, които се интересуват от тази система, но мнозина просто не афишират интереса си. Броят на хората е важен, за да се достигне до критична маса и да се премине към плавна промяна към нормалност на отношенията помежду ни. Така или иначе, свещеното познание никога не трябва да бъде налагано и всеки, който вдига меч, за да проповядва, няма как да държи в сърцето си божествено знание и нагласа. 
Аз възприемам информацията като истина и споделям принципите, много преди да се запозная с катара. Който предпочита, нека да я възприема като интересна информация, която може да раздвижи ума му, който иска - да я използва, за да го забавлява, а който желае, да я отхвърли... Ако човек не е подготвен да възприеме нещо, никой не бива да го убеждава. 
Не е препоръчително да избираме една система само защото е популярна, заради някого другиго или подобни мотиви. Катара не бива да се налага, но е добре да бъде представяна по разбираем начин. Това е и разликата с другите учения, които разчитат на скрит език, на определен код на информацията, който трябва да бъде предоставен от друг. В катара всичко е открито и достъпно. Тук нещата са много по-ясни и дълбоки, има конкретна информация за измеренията, за фините тела на човека, разглеждането от духовна гледна точка на химия, биология, астрономия. Няма противопоставяне между материя и дух, което много ми харесва - материята се възприема като форма на духа. Информацията дава много ясна картина за това как абсолютът е решил да изследва себе си, създавайки определени параметри и среда. 

- Какво я доближава и отдалечава от религиите?
- Системата е онази информация, която е трябвало да бъде в Библията, тя е част от скритите ѝ книги, за които се знае, но не са били представени и мнозина разбират защо това е направено. Всъщност именно свещеното познание на катара и учението за свободата е довело до създаването на всички големи религии – затова могат да се намерят общите моменти между тях. Катара задава и своите постулати, които стават факти в момента, когато бъдат доказани. Например се казва, че имаме 15 основни чакри, а освен тях и още - вторични и третични, а в други религии и учения се говори за 7 чакри, без да се споменават катара центровете. Когато познаваме 7 от 15-те, е все едно да използваме половината азбука, за да пишем – това е непълна информация. Човешкото тяло дава достъп до поне 12 измерения, но когато не знаем за съществуването на морфогенетичните чакри - от 8-а до 15-а, и не умеем да работим с тях, няма как да имаме активна връзка с нашия христов аватар от четвърта хармонична вселена или 12-о измерение.

- Според катара всеки от нас е свързан с 1728 личности. Как можем да си ги представим? 
- Може да си представим сграда на четири етажа. Всеки от тях представлява хармонична вселена и на него съществува определена идентичност, която разпределя своята енергия на по-долните етажи в 12 други идентичности. Така на четвъртия етаж имаме един христов аватар, който разпределя енергията си в 12 наддуши на третия. Една наддуша разпределя себе си на 12 души на втория етаж, а една душа разпределя себе си в 12 личности на първия. Ние сме една от тези личности и едновременно с това можем да интегрираме душата, наддушата или аватара си. Животът на всеки е от огромно значение за всички останали и за планетата и една от причините е, че се предава и приема енергия от тези по-високи хармонични вселени, от по-горните етажи. Когато нямаме информация, много по-лесно пренебрегваме другите и можем да решим, че животът им е ненужен и безсмислен. Именно поради това любовта се явява висша форма на интуитивно познание, защото чрез нея помагаме на другите да бъдат по-близо до своя христов аватар и да живеят, следвайки компаса в сърцето си. 

- Не е ли тежка отговорността, че всяко твое действие се отразява и на останалите?
- Ние сме в перманентна връзка с тези по-висши идентичности, съответно и с останалите 1727 личности в други времеви реалности. Всяко наше действие може да повлияе съществено на друга личност и в по-голяма степен на тези, които имат по-близка връзка с нас. Можем да направим сравнението с братя - личности на една душа, първи братовчеди – събраните в една наддуша, или втори - личностите на един христов аватар. 

- Затова пишете, че трябва да сме особено внимателни какво говорим, особено ако е клетва...
- Защото тя може да повлияе не само на нас, но и на останалите личности, с които сме свързани – това се случва с различните клетви и посвещения, които вземаме към определени организации. На практика те въвеждат кодове – с положителен или отрицателен оттенък, в нашето биополе и те попадат в енергийната същност, която пренася информация за другите ни въплъщения. Съответно това може да доведе до ограничения на съответната личност в бъдеще или пък да отвори нови врати за растеж.

- В какво време живеем според катара?
- В системата всеки момент е специален и важен, но съществуват времеви участъци,  като настоящия, когато се преплитат различни потенциали на развитие и могат да бъдат извършвани специфични енергийни взаимодействия. Енергийното вливане на честоти от 12-ото измерение и задействането на темплара на Земята, с неговите звездни портали и темплар обозначение зони, е факт от 2000 г. В крайна сметка се стига до там, че са активирани резервни центрове, наречени алхъмбра катедрални комплекси, които излъчват най-силните лечебни енергии за планетата и съответно за хората на нея. Местата на тези и други точки на Земята са ясно посочени от Ашаяна и не е случайно, че политически събития през последните години и занапред ще имат връзка с тях. 

- Смятате, че скоро ще са възможни явления като левитация, регенерация на органи, телепатия...
- Да, всичко това очаквам да става възможно, и то не индивидуално, за малцина, а  масово. Когато се превърне във факт, можем ли да си представим колко променен ще бъде  начинът, по който функционира обществото? 

- Какво би станало по света, ако повече хора се заинтересуват от катара и спазват принципите ѝ?
- Не мисля, че е правилно да говорим за спазване на принципи, а за достигане на разбиране и доброволното им прилагане, ако това резонира с някого. Силата на свещеното познание е да помага на човека да намери вътрешна сила, която ще му помогне да пречупи всички ненужни окови – както политически и икономически, така и догматично-религиозни. Колкото повече хора осъзнаят себе си като уникално проявление на Абсолюта и оценят, че и всички останали са такова, толкова по-бързо и плавно ще се трансформираме и ще живеем в ритъма, с който пулсира Земята.
Стресът при забравен смартфон се равнява на стреса в сватбения ден Любопитно

Стресът при забравен смартфон се равнява на стреса в сватбения ден

Виенски психолози: Виртуалните приятелства стават по-важни от реалните

Мъжемразката феминистка не съществува Любопитно

Мъжемразката феминистка не съществува

Социолози твърдят, че това е градска легенда и няма покритие в реалността

Тялото страда при хроничен глад за докосване Любопитно

Тялото страда при хроничен глад за докосване

Психолози съветват самотниците да си вземат домашен любимец или плюшена играчка за прегръщане

Португалски рекорд: 6 поредни дни държавата кара изцяло на възобновяема енергия Любопитно

Португалски рекорд: 6 поредни дни държавата кара изцяло на възобновяема енергия

До 2040 г. страната ще закрие електроцентралите, работещи с природен газ

Как да тренираме краткосрочната си памет Любопитно

Как да тренираме краткосрочната си памет

Няколко техники, които най-лесно да приложим в ежедневието

Импулсивните покупки често водят до чувство на съжаление и вина Любопитно

Импулсивните покупки често водят до чувство на съжаление и вина

6 съвета от психолога за всеки пазаруващ в Черния петък

Австралийците отказват да спрат да ядат месо, за да „спасят планетата“ Любопитно

Австралийците отказват да спрат да ядат месо, за да „спасят планетата“

Някои учени смятат, че Слънцето е виновно за промяната на климата, а не въглеродните емисии

Fjällräven търси смели приключенци за експедицията Fjällräven Polar Любопитно

Fjällräven търси смели приключенци за експедицията Fjällräven Polar

Желаещите за участие могат да кандидатстват до 19 ноември 2023 г. Самата експедиция ще се проведе през април 2024 г.

Физик изпраща ДНК на Луната, мечтае извънземните да създадат негови клонинги Любопитно

Физик изпраща ДНК на Луната, мечтае извънземните да създадат негови клонинги

Фирма предлага на клиентите си космически погребения от 1994 г. Капсулите с праха се пускат в околоземна орбита или в дълбокия Космос.

Ирисовата фотография – портал към тайните на душата Любопитно

Ирисовата фотография – портал към тайните на душата

Тя улавя красотата на човешкото око и го превръща в художествено произведение

Осъдиха „Байер“ да плати 332 милиона долара по дело за рак, причинен от „Раундъп“ Любопитно

Осъдиха „Байер“ да плати 332 милиона долара по дело за рак, причинен от „Раундъп“

Ищецът Майк Денис е на 51 години и е диагностициран с неходжкинов лимфом

Над 1 000 000 са планираните сателити в ниска орбита Любопитно

Над 1 000 000 са планираните сателити в ниска орбита

Изхвърлете си смартфоните, призовава авторът на проекта „Хора без мобилни телефони“

Илон Мъск: Джордж Сорос „разяжда тъканта на цивилизацията“ Любопитно

Илон Мъск: Джордж Сорос „разяжда тъканта на цивилизацията“

Главният изпълнителен директор на SpaceX твърди, че унгарският милиардер „фундаментално мрази човечеството“

Екипировка, проектирана без компромиси: това е колекция есен-зима 2023 на Fjällräven Любопитно

Екипировка, проектирана без компромиси: това е колекция есен-зима 2023 на Fjällräven

Шведският бранд продължава да следва своята философия за предоставяне на надеждна, но и неподвластна на времето екипировка