Подкрепете ни!
Светът в тебГалина Герасимова / 15 март 2020

Петър Дънов: И най-голямото зло отстъпва пред любовта!

Коронавирусът дойде, защото изгубихме връзката си с Живото дихание, казва Галя Герасимова

Петър Дънов: И най-голямото зло отстъпва пред любовта!Галина Герасимова е режисьор, теолог, изследовател и издател на книги за Учителя
Галина Герасимова е режисьор, теолог, изследовател и издател на книги за Учителя

Извънредно положение. Обикновено свързваме тези думи с война или природно бедствие, но да тръгнем най-напред от словосъчетанието... Извънредно – извън реда. Извън реда сме отдавна – извън реда на природата, извън реда на доброто, извън реда на истината, извън реда на нормалното...
Природата възпитава своите деца с години, като прилага към тях различни методи, по-сурови и по-меки. Тя си служи с по-сурови методи, когато иска да смекчи характера им, да сломи тяхната упоритост. Не се възпитава лесно човек. Задачата на Природата не е да унищожи човека, да го стрие на прах, но да го възпита. П.Дънов
Всяка епидемия се появява, за да изчисти нещо от нас. Нечистото не е само в телата ни, то е в умовете и в сърцата ни, а природа има своите мерки. И така, ако се върнем в миналото, ще прочетем за няколко епидемии на смъртоносни зарази, обхванали цели континенти:
  • Първата описана чума е т.н. Юстиниянова през 6 в., продължила е около два века. Това е краят на Античната епоха и началото на Средновековието.
  • С втората чумна вълна, започнала през 14 век, идва отново възраждането на античната култура, известно като Ренесанс.
  • Третата най-разпространена епидемия е през 1918-19 г. на т.н. Испанска болест, времето на Първата световна война, което бележи и началото на Съвременната ни история.
Знаем, че след криза идва възраждане и прилив на сили. Всяка нова епоха идва с нова степен на съзнание в човек, но, за да се прояви, очевидно трябва да се разделим със старото, да очистим натрупаните утайки в материя и психика, на хора и общество.
За да се поправи светът се изисква се да стане коренно, вътрешно преобразуване в разбиранията на хората. Отклонят ли се хората от правия път, започват вече да коват своето нещастие. Нещастието ще представлява нещо подобно на епидемия: ще се разпространява от човек на човек, докато хората не се намерят под нейния натиск. Днес хората се плашат от епидемия, а не се плашат от греховете и престъпленията, които са причина за тези болести. Когато някой човек заболее от инфлуенца или от друга болест, той вика десет души доктори да го лекуват, а когато върши някакво престъпление, не вика нито един лекар.
Едва ли е случайна появата на която и да е голяма епидемия, едва ли са случайни симптомите и начинът на лечение. Този път е с вирус, който причинява проблеми в белите дробове и дишането, а в Библията пише, че диханието на Бога оживи човека. Ако си преведем символичното послание, вирусът ни подсказва, че сме загубили сме връзката с Живото дихание.  Връзката с Бог. Дихание, дъх, дух, душа...

Учителя Петър Дънов казва, че седалището на душата е в белите дробове, но за нас отдавна телата и грижите за тях са станали по-важни. Свещените думи на последните десетилетия са потребление, консумация, успех, конкуренция, въоръжаване, ръст..., или както казваше един приказен герой, оказал се пророк на нашето време: Колкото повече, толкова повече!

Но в законите на материята след растеж, разцъфтяване и плод, идва зимата, прибираща отново в земята останалото, за да го възкреси през пролетта за нов живот. Или всяка култура се ражда, развива, дава плод, постепенно се изчерпва от съдържание и идва време за нова страница. В периода на развитието и разгръщането, увлечени в перспективи и еуфория започваме да забравяме малките неща.
Радвайте се и за най-малкото, което можете да направите. И малкото се благославя, както голямото. Най-малката добра мисъл и най-малкото добро чувство е светлина, ценна за вашия храм. Приложете я в него, да усилите светлината му. Не мислете, че с богатство само можете да успявате. Има богати хора в света, но малко са онези, които живеят с добри мисли и чувства. Такива хора са нужни на света: да пръскат своите светли мисли и топли чувства, да очистят Земята. Атмосферата трябва да се пречисти и освежи. Различните болести и епидемии се дължат на човешките ежби, раздори и недоразумения. Те ще изгорят и върху пепелта им ще израснат добрините на онези хора, които ще станат братя, а не врагове.
И точно едно малко и невидимо с просто око вирусче ни извежда извън реда на комфорта, нагласите, амбициите, плановете ни.

Извънредно ни се налага да поспрем, да се замислим кое е важно, да се погрижим за близките си, да преосмислим недоволството си, да потърсим истинското, да благодарим за това, което имаме, да се обърнем към вътрешния часовник, отмерващ тихичко нов ритъм, да се замислим за храната, за водата, за въздуха, за чистотата...
Ако съвременните културни хора биха направили една статистика, щяха да забележат един велик закон на причини и последствия. Ще забележат, че всички гладни години, че всички епидемии се дължат на липсата на прошката, тази най-малка добродетел. Липсва ли тя, веднага идват тези велики катастрофи...
Ако се доверим на разумността на природа, ще настроим мислите и действията си в тон с нейните мерки. Ако сме загубили връзката си с Живото дихание, ще се опитаме да я възстановим. Ако сме завладени от външната страна на живота, може би е време да се обърнем към вътрешната.
И така, не се смущавайте от болестите и недъзите в света. Не се безпокойте за света, нито за себе си. Какво ще стане със света, или с вас, не е ваша работа. Има кой да се грижи за това. Който е създал света, Той се грижи за него. И най-голямото зло отстъпва пред Любовта. ... Любовта парализира действието на всички отрови. Обичай, люби и не се страхувай от нищо! Няма сила в света, която може да се противопостави на Любовта. Няма противоречие, което може да устои на Любовта. Тя е лек срещу всички болести, броня срещу всички отрови и злини. – Не може ли без противоречия, мъчнотии и злини в света? – Не може. Това е свят, през който неизбежно трябва да минете. Колкото по-смели и решителни сте, толкова по-добре за вас. Смелост е нужна на съвременните хора.
Ето че при цялата военна, технологична, икономическа, информационна и космическа мощ на съвременния свят, човекът е респектиран и подчинен на извънредните условия на един организъм, с размери по-малки от микрон, но със силата да спре войни, движение, търговия, планове.
И ето как извънредието ни връща в реда, но в реда на нормалното, на обикновеното, на живота, на чистотата...
Щом у човека се намали неговата надежда, се раждат някои болести. Щом се намали вярата му, се раждат други болести. Щом се намали любовта му, се образуват най-лошите болести. ... Най-първо отстрани безнадеждието, безверието и безлюбието и усили надеждата си на физическото поле, усили вярата си, усили и любовта си, и всички болезнени състояния ще изчезнат.
Здравето на човека зависи от следните четири неща: от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърце.
Дойдат страдания – благодари на Бога, за добро е. Дойде болест – за добро е. Благодари. Дойде здраве – два пъти е за добро.
Учителя дава много методи за лечение, един от най-силните е   
„Заветът на цветните лъчи на светлината” - събрани библейски стихове, подредени във вибрацията на всеки цвят на светлината, пратъканта на душата и материята, с която е облечена. Освен лъчите на деня: в неделя – оранжеви, в понеделник – зелени, във вторник- червени, в  сряда – жълти, в четвъртък – сини, в петък- розови, събота – виолетови, може всеки ден да се четат и Оранжевите лъчи, които са за здраве.

А най-силната молитва за здраве е Дух Святий:
Ако е някой в Христа, той е създание ново. И ще дойдат над теб всички тези благословения и ще починат.
Аз ще те изцеля. Едно тяло и един Дух! Аз съм Господ, който те изцелявам. Бъди очистен!
Боже, бъди милостив към мене, грешния. Изцели душата ми и помилвай ме.
Молете се един за други, за да изцелеете. Молбата, която е с вяра, ще избави страдающия/страдающата (произнася се името). Амин.
Във време на войните Учителя е препоръчвал за защита да се носят винаги, преписани на ръка Добрата молитва и Псалм 91:

ДОБРАТА МОЛИТВА
Господи Боже наш, Благий ни Небесен баща, Който Си ни подарил живот и здраве, да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи ни Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота си, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействувай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Твоето Царство на Земята.
Храни душите ни с Небесния Си хляб и укрепявай ни със Силата Си, да успяваме в живота си. Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи Любовта Си да ни е вечен закон.
Защото на Теб принадлежи Царството, Силата, и Славата завинаги.
Амин

ПСАЛОМ 91
1. Който живее под покрива на Всевишнаго
Ще пребивава под сянката на Всемогущаго
2. Ще казвам за Господа:
Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой, на Него ще ся надея.
3. Защото Той ще те избавя от сетьта на ловеца
и от губителен мор.
 4. С перата Си ще те покрива
и под крилата Му ще имаш прибежище.
Неговата истина е щит и всеоръжие.
5. Няма да ся боиш от нощен страх,
от стрелата, която лети денем,
6. от мор, който ходи в тъмнина,
от погибел, която запустява всред пладнина.
 7. Тисяща ще падат от страната ти,
и десет тисящи отдясно ти,
но при тебе няма да ся приближи.
 8. Само с очите си ще гледаш
и ще видиш въздаяниего на нечестивите.
 9. Понеже ти си направил Господа моего упование,
Вишнаго свое прибежище,
10. няма да ти ся случи никакво зло,
и язва няма да ся приближи при жилището ти.
 11. Защото ще заповяда на Ангелите си за тебе
да те пазят във всите твои пътища.
 12. На ръце ще те подигат,
да не би да препънеш о камък ногата си.
 13. Ще настъпиш лъв и аспид,
ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14. Понеже положи в Мене любовта си,
за то ще го избавя:
Ще го туря в безопасност защото позна името Ми.
15. Ще Ме призове и ще го послушам,
с него ще сьм, когато е в скръб,
ще го избавя и ще го прославя.
 16. Ще го наситя с дългоденствие
и ще му покажа спасението Си.


Молитвата е лекарството на духа, музиката е лекарството на душата, Завета на светлината е лекарството на ума, любовта е лекарството на сърцето, храната е най-важното лекарство за тялото.
По време на Първата световна война и разразилата се Испанска болест, Учителя е лекувал с
Храненето представлява метод за лекуване. По-добър метод от него няма.
Когато върлуваше испанската болест и задигна шест милиона души из целия свят, попитаха ме как да се лекуват. Казах им, че не съм лекар, но според законите, които зная, да пият вряла вода и да ядат топли картофи и след седмица или десет дни кризата ще мине.
Ако болният яде месо или друга тежкосмилаема храна, ще отиде на онзи свят.
И сега, ако питате как ще се излекува България, казвам ви: вряла вода да пие и топли картофи да яде. Като казвам "вряла вода", трябва да знаете откъде да черпите водата. - Оттам, дето я пие оселът, защото той избира где има хубава вода. Ако употребявате вряла вода, тя ще внесе у вас онези елементи, че деветдесет процента от съвременните кризи, които разяждат обществото, ще изчезнат. А врялата вода и топлите картофи - това е живот в Любов и Мъдрост.
Учителя казва, че най-голямата сила е молитвата и ако всички българи се обединим за минути да кажем Отче наш заедно, то чудото ще дойде.

Още по темата:

Врeме за инвентаризация на собствения си живот Светът в теб

Врeме за инвентаризация на собствения си живот

Когато живеете в градината на надеждата, нещо винаги разцъфтява

Което е ваше - неизменно ще дойде при вас Светът в теб

Което е ваше - неизменно ще дойде при вас

Трябва да разберем, че Бог е зад гърба ни винаги и това, че ни е изоставил е брътвежът на егото, а не истината. Той е тук и сега. Винаги.

Мамо, помниш ли как те хранех, като беше бебе? Светът в теб

Мамо, помниш ли как те хранех, като беше бебе?

Децата помнят по-ясно отминали животи

Вярвай, доверявай се, грей, благодари! Светът в теб

Вярвай, доверявай се, грей, благодари!

Как да познаеш твоя човек ли? Лесно е! Ще тръгнеш насреща му и ще се сблъскате по средата на пътя...

Духовното пробуждане: Странични ефекти Светът в теб

Духовното пробуждане: Странични ефекти

Но когато изпълзите изпод руините на вашите ментални шаблони, ще разберете, че всичко това си е струвало

Какво се случва, когато жените раждат дете „за себе си“ Светът в теб

Какво се случва, когато жените раждат дете „за себе си“

Прекомерната майчина любов унищожава здраве и съдби, казва Анатолий Некрасов

Да се пазя да укорявам и да не се подигравам на хората Светът в теб

Да се пазя да укорявам и да не се подигравам на хората

Непреходните съвети на Марк Аврелий, отправени от него към него

Време е за Събрание и то...Велико Светът в теб

Време е за Събрание и то...Велико

Обезсмислихме живота на младите с тридесетгодишната си препирня „кой да кара влака"

Свами Шивананда: Светът е най-добрият гуру Светът в теб

Свами Шивананда: Светът е най-добрият гуру

Бог говори чрез сънищата, вътрешния глас, през устата на хората около нас

Да върнеш себе си на самия себе си Светът в теб

Да върнеш себе си на самия себе си

Нийл Доналд Уолш: Когато общуването е затруднено, това е знак, че няма достатъчно любов

Зор Алеф: Магическите закони на успеха Светът в теб

Зор Алеф: Магическите закони на успеха

Кодексът на духовното достойнство ни учи как да реализираме висшите стремежи на душата си

Начините да изгубим душевната си кожа са толкова, колкото са жените по света Светът в теб

Начините да изгубим душевната си кожа са толкова, колкото са жените по света

Преди възстановяването на себеусещането си, преди да се върне вътрешното зрение и океанското познание, сме били на дъното

Всеки има своя икигай Светът в теб

Всеки има своя икигай

Да открием какво ни кара да ставаме от леглото всяка сутрин

Татяна Черниговская: Всичко се срина в света отведнъж Светът в теб

Татяна Черниговская: Всичко се срина в света отведнъж

Цифровата реалност ражда „нов вид" човек. Наричам го „хомо конфузус“...