Подкрепете ни!
Светът в тебНели Нановска, снимки Добрин Кашавелов / 30 октомври 2020

Евритмията – изкуство от Духа, чрез което говорът оживява

Тя отразява сложната връзка между душа и тяло, между видимото и невидимото

Евритмията – изкуство от Духа, чрез което говорът оживява
Евритмията или „любимата дъщеря на антропософията“, както я нарича Рудолф Щайнер, е част от Духовната наука, тя е нов вид изкуство, призвано да отрази тази сложна връзка между дух, душа и тяло, между видимото и невидимото.

Духовната наука
За първи път чух името на Рудолф Щайнер, когато бях на семинар при изключителния духовен лечител Алекс Орбито. Едва ли това бе случайност. Там за първи път видях осезаемите и практически проявления на висшата духовност. Като всеки обикновен човек си задавах хиляди въпроси относно чудесата на Алекс Орбито, за да мога да си обясня видимо необясними неща. Един от участниците ме посъветва да търся отговорите в антропософията на д-р Рудолф Щайнер.

Антропософията или Духовната наука, както я нарича той представлява изследване на феномените на духовния свят със същата точност и яснота, с която естествените науки описват явленията в сетивния свят. Както обяснява Клопер Алмон, когато човек изучава антропософските изследвания, пропастта между науката и религията изчезва. Евритмията или „любимата дъщеря на антропософията“, пак според Рудолф Щайнер, е част от Духовната наука, тя е нов вид изкуство, призвано да отрази тази сложна връзка между дух, душа и тяло, между видимото и невидимото. Чрез нея човек започва да усеща етерните потоци вътре и извън себе си.Психологическа атака
С евритмията се запознах по необходимост, когато член на моето семейство попадна в беда. По време на медитация една от дъщерите ми стана обект на психологическа атака, което не й позволяваше да се върне към реалността. Изплашена, отчаяна, тя търсеше помощ, а традиционната медицина дори не можеше да постави диагноза. Обърнах се отново към нетрадиционните лечители и съветът беше - „Медицински център-Щайнер“. Лечението започна да дава резултати още от първия ден и включваше хомеопатични препарати, рисуване с въглен и евритмия. Дотогава не бях и чувала за евритмия. Присъствах само на първото занимание, което включваше движения с произнасянето на гласна „А“ в различни нюанси. След това терапевтът ми благодари, че й поверявам дъщеря си и ме помоли да не навлизам в енергийното лечебно пространство.

Тялото като светлинна колона
Аз самата започнах да се занимавам с евритмични упражнения. Случайно или не, моята учителка по паневритмия ме информира за започването на модулно обучение по евритмия. През септември 2018 г. се проведе първият модул от обучението по евритмия в София, ръководен от Д-р Галина Бертелсен. Веднага получихме указания как да почувстваме тялото си като светлинна колона, която започва от свода на ходилото и завършва с капитол в предната част на главата. Това е усещането за гласна „И“.
„Евритмията е нещо което трябва да се почувства“- обяснява госпожа Бертелсен.Така започнахме да учим азбуката на евритмията
, като на всеки звук отговаря позиция на тялото, цвят, настроение. Формулите, рисувани с движение в пространството, отразяват конфигурацията на звездите и целят хармонизирането ни с целия Космос.
Ето как описва преживяванията си в евритмията един от участниците в модулното обучение: „За мен Евритмията е начин да се докосна до творящите етерни сили в Природата. Тези сили създаващи всичко в нас и около нас ми помагат по един съзнателен начин да открия пътя към божествената си същност и да бъда в мир и хармония с цялата Вселена. Като човек практикуващ Паневритмия, Евритмията ми помага в по-голяма дълбочина да проникна в нея, да осъзная и преживея по-пълноценно всеки жест, тон и дума. Тя ми помага в ежедневието за преодоляването на стреса и напрежението, които ме заобикалят. Мога да я изпълнявам на бюрото си пред компютъра като средство за раздвижване и релаксиране. Чрез нея аз се намирам в съзнателна връзка с Цялото.“ Емил Тенев

Като заключение на разказа за евритмията ви предлагам кратко интервю с д-р Галина Бертелсен. Тя е завършила медицина в Медицинска академия София през 1984 година. От 33 години живее и работи в Скандинавия. С евритмия се среща във връзка с лекарската си работа в антропософската Видарклиник, Ярна в Швеция, където е и лечебен евритмист от 2004 година.

Д-р Галина Бертелсен, лечебен евритмист:

С евритмия ние активираме физическото си тяло, душата си и висшия си Аз


 Госпожо Бертелсен, бихте ли дали кратка дефиниция на eвритмията?
Евритмията е красив ритъм, това е буквалният превод на думата. Тя като изкуство на движението, което не искам да нарека танц, е създадена от доктор Рудолф Щайнер. Това е ново, непознато дотогава изкуство.
 
Като говорим за красиво движение с духовно съдържание, би било интересно да го съпоставим с паневритмията, която е добре позната у нас на последователите на Учителя.
Имала съм щастието да се включа в паневритмичния кръг и съм усетила като евритмист въздействието на това движение, но не мога да се изказвам като специалист, защото за това се изискват много задълбочени познания и дългогодишна практика. Като евритмист мога да кажа, на базата на това, което усетих, че има много допирни точки. Това са изправеността и светлината в тялото, които винаги присъстват, както и връзката, която винаги правим между земята и небето. Сходни са и начинът, по който стъпваме на земята, начинът, по който подхождаме към формата, начинът, по който се отнасяме с другите, които играят паневритмията. В това има големи прилики и мога да кажа, че това е, което ги обединява.

Евритмията индивидуално изживяване ли е или обединява участващите по определен начин?
Тя не е само индивидуално изживяване, тя се прави от група хора и изпълнявайки евритмия,  ние активираме всички нива на нашето същество. Активираме физическото си тяло, етерното си тяло, активираме душата си или астралното си тяло, както го нарича Рудолф Щайнер, активираме и духа си, висшия Аз. По този начин във формите има органична свързаност между участниците и те се обединяват чрез етерните си тела, те се обединяват от един общ дух.

Можем ли да кажем, че участниците се обединяват в общ ритъм с вселената?
Всяка група, която се формира, си създава собствен ритъм и той може да резонира с ритъма на околната среда и земята. Това е ритъм, който свързва участниците помежду им, но може да се каже, че ги свързва и с най-висшите и космическите сили.

Преди малко споменахте за „висшия Аз“. Как да разбираме това понятие?
Висшият Аз е всичко това, към което се стреми човек в процеса на самоусъвършенстване, неговата вяра, убеждения, неговата най-висша духовна същност.
 

Евритмията развива връзките между хората

В много страни евритмията е широко използван терапевтичен метод в медицината. Как бихме могли да избягваме недостатъци в поведението ни, които разболяват?
В този въпрос има две страни – една социална и една индивидуална. Индивидуалните недостатъци на човека могат да доведат до болест. Това са страхът, негативните мисли, негативните емоции, това е липсата на любов и уважение към себе си и другите, което от своя страна води до негативните чувства – завист, омраза. В медицината, в психотерапията и изобщо в науката и всички лечебни изкуства се приема, че положителните мисли и положителните емоции са фундаментални за човешкото здраве. В социален аспект можем да кажем, че в нашата епоха хората все повече се затварят в един кръг и индивидът може да прекъсне своята връзка със социума. Изолацията в социален аспект определено може да доведе до заболяване, докато евритмията развива връзките между хората.
 


Знанията по астрология необходими ли са при движенията и фигурите на евритмията? Все пак те отразяват едно космическо състояние?
Не, не е необходимо, защото добри познания по астрология са нещо, което може да помогне на индивида да се ориентира за своите цели в живота, за пътя и задачите на своята душа, но един евритмист е под пряката зависимост на нашия космос, на планетите, които му въздействат и по този начин може да се каже, че евритмистът е под влияние на планетите. Самото влияние е добре показано и доказано от д-р Щайнер, който казва, че планетите говорят на човешка душа чрез гласните звукове. Според него те влияят директно на нашия вътрешен душевен свят, докато зодиакът с 12 -те зодиакални аспекта влияят формиращо отвън - върху целия организъм чрез съгласните. По този начин говорът, който е съставен от гласни и съгласни, директно формира организма не само във физически план, но и в душевен и духовен план.

Какво да кажем на тези, които практикуват паневритмия, медитация, молитва? Могат ли те да се включат и в евритмията без това да нарушава хармонията на другите практики?
Мога да кажа, че никакъв вид духовна практика не може да попречи на човек да се включи в евритмията. Моят възглед е, че всяка духовна практика, която се упражнява с мярка, с познание, която се извършва наистина под ръководството на добре установена методика, не може да навреди на човека! Това е важно да се подчертае. Тогава тя би го обогатила и би му позволила да се развива духовно. И така всеки човек може да упражнява евритмия независимо от неговото ниво на духовно развитие. Това би му се отразило хармонизиращо.

През есента на 2021 г. ще започне ново обучение за начинаещи по евритмия.
За повече информация можете да се свържете с водещата Галина Бертелсен на мейл gabert@protonmail.com

Нов старт за начинаещи от есента 2021 г.
Обучението обхваща пет модула, като всеки започва в петъците от 18.00 до 21.00 ч.
Събота, неделя и понеделник 09.00-16.00 ч.
Вторниците 09.00-14.00 ч.
Датите: (търпят промяна)
24-28 септември 2021
26-30 ноември 2021
21-25 януари 2022
18-22 март 2022
20-24 май 2022
Желанието да живее в изобилие отклони човечеството от правилния път Светът в теб

Желанието да живее в изобилие отклони човечеството от правилния път

Ерих Фром още преди 62 години описва проблемите на днешното общество

Мислете за болестта като за енергийно разстройство - техническа неизправност Светът в теб

Мислете за болестта като за енергийно разстройство - техническа неизправност

Каролайн Мис: Говоренето не лекува, лекува действието. Не забравяйте, че вашата биография става ваша биология

Ичи-го Ичи-е: изкуството да живееш всеки момент Светът в теб

Ичи-го Ичи-е: изкуството да живееш всеки момент

Не отлагайте щастието си. Въпреки че имаме много възможности през целия си живот, няма две еднакви.

Страданията ни в стремежа да уловим неуловимото са излишни Светът в теб

Страданията ни в стремежа да уловим неуловимото са излишни

С. Ринпоче: Научете се да мислите за смъртта в щастливите си моменти

Как да създадем желания от нас свят в 7 стъпки Светът в теб

Как да създадем желания от нас свят в 7 стъпки

Наричат намерението дремещ потенциал, който може да се превърне в нашето най-ефективно оръжие

Харесвам мъже, които използват силата си дискретно Светът в теб

Харесвам мъже, които използват силата си дискретно

Елена Феранте за любовта, за болката от творческото писане и за жената в новия пандемичен свят

12 предупредителни знака, че пред вас е зъл човек Светът в теб

12 предупредителни знака, че пред вас е зъл човек

Такива хора никога не съжаляват, че са причинили болка, страданието на околните им доставя радост

Хората си мислят, че мислят, но обикновено се заблуждават Светът в теб

Хората си мислят, че мислят, но обикновено се заблуждават

Дж. Питърсън: Подредете своя дом и направете света по-добър. Започнете от себе си.

Хората са духовно слепи за същността на кражбата Светът в теб

Хората са духовно слепи за същността на кражбата

Никога не биха влезли в дома на човек с взлом, но нямат угризения да вземат от дарени пари, от офиса или от държавата

Как да си върнем зрението за духовните знаци и поличби Светът в теб

Как да си върнем зрението за духовните знаци и поличби

Наблюдавайте и откривайте необичайните предмети и събития, не си ги обяснявайте логически

Духът не трябва да се колебае като тревичка при всяко подухване на вятъра Светът в теб

Духът не трябва да се колебае като тревичка при всяко подухване на вятъра

На човека е дадена Безпределността като цел на устремеността и контейнер на всичките му стремежи

Любовната революция Светът в теб

Любовната революция

Радикалната промяна, която желаем за децата си, е възможна и реална, но трябва да я започнем от себе си

Квантовата молитва: акт на овластено получаване Светът в теб

Квантовата молитва: акт на овластено получаване

Ако се чувствате така, сякаш животът е борба, тогава вашите молитви ще останат нечути