Подкрепете ни!
Светът в тебНели Нановска, снимки Добрин Кашавелов / 30 октомври 2020

Евритмията – изкуство от Духа, чрез което говорът оживява

Тя отразява сложната връзка между душа и тяло, между видимото и невидимото

Евритмията – изкуство от Духа, чрез което говорът оживява
Евритмията или „любимата дъщеря на антропософията“, както я нарича Рудолф Щайнер, е част от Духовната наука, тя е нов вид изкуство, призвано да отрази тази сложна връзка между дух, душа и тяло, между видимото и невидимото.

Духовната наука
За първи път чух името на Рудолф Щайнер, когато бях на семинар при изключителния духовен лечител Алекс Орбито. Едва ли това бе случайност. Там за първи път видях осезаемите и практически проявления на висшата духовност. Като всеки обикновен човек си задавах хиляди въпроси относно чудесата на Алекс Орбито, за да мога да си обясня видимо необясними неща. Един от участниците ме посъветва да търся отговорите в антропософията на д-р Рудолф Щайнер.

Антропософията или Духовната наука, както я нарича той представлява изследване на феномените на духовния свят със същата точност и яснота, с която естествените науки описват явленията в сетивния свят. Както обяснява Клопер Алмон, когато човек изучава антропософските изследвания, пропастта между науката и религията изчезва. Евритмията или „любимата дъщеря на антропософията“, пак според Рудолф Щайнер, е част от Духовната наука, тя е нов вид изкуство, призвано да отрази тази сложна връзка между дух, душа и тяло, между видимото и невидимото. Чрез нея човек започва да усеща етерните потоци вътре и извън себе си.Психологическа атака
С евритмията се запознах по необходимост, когато член на моето семейство попадна в беда. По време на медитация една от дъщерите ми стана обект на психологическа атака, което не й позволяваше да се върне към реалността. Изплашена, отчаяна, тя търсеше помощ, а традиционната медицина дори не можеше да постави диагноза. Обърнах се отново към нетрадиционните лечители и съветът беше - „Медицински център-Щайнер“. Лечението започна да дава резултати още от първия ден и включваше хомеопатични препарати, рисуване с въглен и евритмия. Дотогава не бях и чувала за евритмия. Присъствах само на първото занимание, което включваше движения с произнасянето на гласна „А“ в различни нюанси. След това терапевтът ми благодари, че й поверявам дъщеря си и ме помоли да не навлизам в енергийното лечебно пространство.

Тялото като светлинна колона
Аз самата започнах да се занимавам с евритмични упражнения. Случайно или не, моята учителка по паневритмия ме информира за започването на модулно обучение по евритмия. През септември 2018 г. се проведе първият модул от обучението по евритмия в София, ръководен от Д-р Галина Бертелсен. Веднага получихме указания как да почувстваме тялото си като светлинна колона, която започва от свода на ходилото и завършва с капитол в предната част на главата. Това е усещането за гласна „И“.
„Евритмията е нещо което трябва да се почувства“- обяснява госпожа Бертелсен.Така започнахме да учим азбуката на евритмията
, като на всеки звук отговаря позиция на тялото, цвят, настроение. Формулите, рисувани с движение в пространството, отразяват конфигурацията на звездите и целят хармонизирането ни с целия Космос.
Ето как описва преживяванията си в евритмията един от участниците в модулното обучение: „За мен Евритмията е начин да се докосна до творящите етерни сили в Природата. Тези сили създаващи всичко в нас и около нас ми помагат по един съзнателен начин да открия пътя към божествената си същност и да бъда в мир и хармония с цялата Вселена. Като човек практикуващ Паневритмия, Евритмията ми помага в по-голяма дълбочина да проникна в нея, да осъзная и преживея по-пълноценно всеки жест, тон и дума. Тя ми помага в ежедневието за преодоляването на стреса и напрежението, които ме заобикалят. Мога да я изпълнявам на бюрото си пред компютъра като средство за раздвижване и релаксиране. Чрез нея аз се намирам в съзнателна връзка с Цялото.“ Емил Тенев

Като заключение на разказа за евритмията ви предлагам кратко интервю с д-р Галина Бертелсен. Тя е завършила медицина в Медицинска академия София през 1984 година. От 33 години живее и работи в Скандинавия. С евритмия се среща във връзка с лекарската си работа в антропософската Видарклиник, Ярна в Швеция, където е и лечебен евритмист от 2004 година.

Д-р Галина Бертелсен, лечебен евритмист:

С евритмия ние активираме физическото си тяло, душата си и висшия си Аз


 Госпожо Бертелсен, бихте ли дали кратка дефиниция на eвритмията?
Евритмията е красив ритъм, това е буквалният превод на думата. Тя като изкуство на движението, което не искам да нарека танц, е създадена от доктор Рудолф Щайнер. Това е ново, непознато дотогава изкуство.
 
Като говорим за красиво движение с духовно съдържание, би било интересно да го съпоставим с паневритмията, която е добре позната у нас на последователите на Учителя.
Имала съм щастието да се включа в паневритмичния кръг и съм усетила като евритмист въздействието на това движение, но не мога да се изказвам като специалист, защото за това се изискват много задълбочени познания и дългогодишна практика. Като евритмист мога да кажа, на базата на това, което усетих, че има много допирни точки. Това са изправеността и светлината в тялото, които винаги присъстват, както и връзката, която винаги правим между земята и небето. Сходни са и начинът, по който стъпваме на земята, начинът, по който подхождаме към формата, начинът, по който се отнасяме с другите, които играят паневритмията. В това има големи прилики и мога да кажа, че това е, което ги обединява.

Евритмията индивидуално изживяване ли е или обединява участващите по определен начин?
Тя не е само индивидуално изживяване, тя се прави от група хора и изпълнявайки евритмия,  ние активираме всички нива на нашето същество. Активираме физическото си тяло, етерното си тяло, активираме душата си или астралното си тяло, както го нарича Рудолф Щайнер, активираме и духа си, висшия Аз. По този начин във формите има органична свързаност между участниците и те се обединяват чрез етерните си тела, те се обединяват от един общ дух.

Можем ли да кажем, че участниците се обединяват в общ ритъм с вселената?
Всяка група, която се формира, си създава собствен ритъм и той може да резонира с ритъма на околната среда и земята. Това е ритъм, който свързва участниците помежду им, но може да се каже, че ги свързва и с най-висшите и космическите сили.

Преди малко споменахте за „висшия Аз“. Как да разбираме това понятие?
Висшият Аз е всичко това, към което се стреми човек в процеса на самоусъвършенстване, неговата вяра, убеждения, неговата най-висша духовна същност.
 

Евритмията развива връзките между хората

В много страни евритмията е широко използван терапевтичен метод в медицината. Как бихме могли да избягваме недостатъци в поведението ни, които разболяват?
В този въпрос има две страни – една социална и една индивидуална. Индивидуалните недостатъци на човека могат да доведат до болест. Това са страхът, негативните мисли, негативните емоции, това е липсата на любов и уважение към себе си и другите, което от своя страна води до негативните чувства – завист, омраза. В медицината, в психотерапията и изобщо в науката и всички лечебни изкуства се приема, че положителните мисли и положителните емоции са фундаментални за човешкото здраве. В социален аспект можем да кажем, че в нашата епоха хората все повече се затварят в един кръг и индивидът може да прекъсне своята връзка със социума. Изолацията в социален аспект определено може да доведе до заболяване, докато евритмията развива връзките между хората.
 


Знанията по астрология необходими ли са при движенията и фигурите на евритмията? Все пак те отразяват едно космическо състояние?
Не, не е необходимо, защото добри познания по астрология са нещо, което може да помогне на индивида да се ориентира за своите цели в живота, за пътя и задачите на своята душа, но един евритмист е под пряката зависимост на нашия космос, на планетите, които му въздействат и по този начин може да се каже, че евритмистът е под влияние на планетите. Самото влияние е добре показано и доказано от д-р Щайнер, който казва, че планетите говорят на човешка душа чрез гласните звукове. Според него те влияят директно на нашия вътрешен душевен свят, докато зодиакът с 12 -те зодиакални аспекта влияят формиращо отвън - върху целия организъм чрез съгласните. По този начин говорът, който е съставен от гласни и съгласни, директно формира организма не само във физически план, но и в душевен и духовен план.

Какво да кажем на тези, които практикуват паневритмия, медитация, молитва? Могат ли те да се включат и в евритмията без това да нарушава хармонията на другите практики?
Мога да кажа, че никакъв вид духовна практика не може да попречи на човек да се включи в евритмията. Моят възглед е, че всяка духовна практика, която се упражнява с мярка, с познание, която се извършва наистина под ръководството на добре установена методика, не може да навреди на човека! Това е важно да се подчертае. Тогава тя би го обогатила и би му позволила да се развива духовно. И така всеки човек може да упражнява евритмия независимо от неговото ниво на духовно развитие. Това би му се отразило хармонизиращо.

През есента на 2021 г. ще започне ново обучение за начинаещи по евритмия.
За повече информация можете да се свържете с водещата Галина Бертелсен на мейл gabert@protonmail.com

Нов старт за начинаещи от есента 2021 г.
Обучението обхваща пет модула, като всеки започва в петъците от 18.00 до 21.00 ч.
Събота, неделя и понеделник 09.00-16.00 ч.
Вторниците 09.00-14.00 ч.
Датите: (търпят промяна)
24-28 септември 2021
26-30 ноември 2021
21-25 януари 2022
18-22 март 2022
20-24 май 2022
Идва преди раждането, изчезва преди смъртта... Светът в теб

Идва преди раждането, изчезва преди смъртта...

Рудолф Щайнер за другото Същество в нас

Как се прави флакон за хапчета за една нощ Светът в теб

Как се прави флакон за хапчета за една нощ

Болен от Паркинсон спортист: „Хората трябва да видят и положителната страна на социалните медии"

Как да извадим сенчестото си аз на светло Светът в теб

Как да извадим сенчестото си аз на светло

За да интегрираме нашата сянка трябва да позволим на тъмнината да бъде част от нас, без желанието да я надскочим

Езотеричният смисъл на февруари: очистване Светът в теб

Езотеричният смисъл на февруари: очистване

Време е за инвентаризация на чувствата, както и на отношенията ни с хората около нас

Притча за двамата монаси и реката Светът в теб

Притча за двамата монаси и реката

Кой е по-мъдър - който спазва обета или който изпълнява човешкия си дълг

Последният скат на д-р Скатов Светът в теб

Последният скат на д-р Скатов

Мечтите нямат цена и всеки, който успее да ги изпълнява, се чувства окрилен. Едва тогава може да е истински полезен на останалите.

Нормално ли е да си неомъжена? Светът в теб

Нормално ли е да си неомъжена?

Трябва да спрем да заклеймяваме необвързаните. Ражда се и нов термин - „сингълизъм".

За всичко си има причина и в крайна сметка нещата се случват за добро Светът в теб

За всичко си има причина и в крайна сметка нещата се случват за добро

Ник Вуйчич: Изборът е да поемеш надолу, към отчаянието или да тръгнеш нагоре, по хълма на надеждата

Няма връх, който да стои по-високо от Живота! Светът в теб

Няма връх, който да стои по-високо от Живота!

Как хората коментираха алпинистките победи и трагедии под К2 през уикенда

Добрата майка ли съм или идеалната майка? Светът в теб

Добрата майка ли съм или идеалната майка?

Спокойно, Вие сте и двете в рамките на едно денонощие

Стига с това „Излез от зоната си на комфорт” Светът в теб

Стига с това „Излез от зоната си на комфорт"

Едно ненаучно понятие сее вина и вгорчава живота ни