Подкрепете ни!
Списание 8, нулев брой/2008 г.

Списание 8, нулев брой/2008 г.
Изчерпано количество

Цена: 3.00 лв.

Купи ел. формат
Виж всички броеве

Списание 8, нулев брой/2008 г.

Защо 8? 

Осем е едно много специално число, на почит във всички световни култури – от Китай до загадъчната цивилизация на маите.

8 е безкраят – пространствено-времевият коридор, който свързва Земята с Космоса. 8 е връзката на материалния и духовния свят. Осмицата е спиралата на живота, музиката...Тя е дори Бог.

 

В християнството 888 е числото на Исус

 

До това откритие стига руският математик Иван Панин (1855-1942 г.). След като участва в заговор срещу руския цар, той емигрира първо в Германия, после в САЩ. Завършва Харвард. От агностик и нихилист той се превръща в ревностен християнин, защото открива нещо необяснимо – математика в Библията.

Панин изследва староеврейски копия на псалмите и текстовете на новия завет на гръцки език. И в двата езика числата нямат свой собствен писмен израз, а се изписват според поредния номер на буквите. Панин установява, че числовият израз на името Исус, изписано с гръцки букви, е 888.

888 е свещено число, което се противопоставя на числото на звяра- 666. Христос пък отговаря на 1480, което е 185x8.

Божият син често нарича себе си „човешкият син" - този израз се появява 88 пъти в Новия завет, а числовата му  стойност е отново кратна на 8 - 2960, което прави 370 по 8. Исус казва още в своите послания към хората: „Аз съм Истината." Пресмятанията на Панин показват, че и тук имаме съвпадение с числото осем. То се явява три пъти, тъй като сборът на буквите дава 64 по 8, а 64 е 8 по 8. Не дотук спира връзката на Христос с многозначителното число, символ на безкрая. „Месия" и „Господ" се равняват на 82
по 8 и 100 по 8.

Иван Панин открива, че гръцкият текст в последната книга от Библията - откровението на свети Йоан Богослов, се състои от точно 888 думи.  Панин установява още, че в писанията са описани осем индивидуални случая на възкресение, освен този на Исус…Според руския учен всички тези изчисления са доказателство, че Исус наистина е дошъл на земята, за да донесе възобновление за хората.

 

Осмият ден

 

Осем е символ на възкресението и възобновлението. Спасителят на човешкия род се въздига от мъртвите на осмия ден.

В годините, когато Исус изживява своето земно битие, съботата е бил последният седми, ден от седмицата. Това е времето за почивка на юдейския народ, Шабат. Неделята е била считана за осмия ден от седмицата, това е денят на новото начало.

Тук се проявява и т. нар. Закон на октавата, на периодичното обновление, изразен като 7 плюс 1. (7+1 е моделът на октавата, 7 ноти, плюс до в горна октава.) Това е и причината християнството да е религията на осмия ден и на новото начало. Идеята за възобновлението идва именно оттук.

Светият дух също слиза на земята на осмия ден. Аврам прави спогодба с Бог, че всяко родено мъжко дете ще бъде обрязано на осмия ден от раждането му. Осем символизира връзката между юдейския народ и твореца. Споменава се още осмо земетресение, което ше настъпи при повторното слизане на Исус на земята. Църквата също бива създадена на осмия ден.

Осем е важно число и в Стария завет, тъй като се явява началото на земния живот за човека. Светът бива сътворен за шест дни, на седмия Бог си почива. На осмия ден човекът поема по своя път. Новото начало отново се проявява чрез символа на безкрайността. С осмицата битието се придвижва по спиралата на еволюцията и вечността.

 

Мистична порта при маите

 

Маите поставят символа на безкрайността в центъра на космическото дърво на живота. То представлява вселенската ос, по която се осъществява връзката между световете - корените му са дълбоко в земята, в плана на подсъзнанието. Короната му достига небето - владенията на съзнателния живот. Вертикално изписаната двойно преплетена елипса е върху ствола на дървото. Осмицата стои там като израз на безкрайните възможности на творческия дух. През тесния отвор, където двете елипси преминават една в друга, според маите се осъществява взаимопроникването на материята и духа. Осмицата символизира мистичната „порта", разделяща и същевременно свързваща висшата реалност на космическия ред и циклите на житейското битие.

 

В Индия и Тибет свързва добро и зло

 

На изток, в Индия и Тибет, осмицата се свързва с представата за дуалността. Двете преплетени, огледални половини отразяват древната концепция за двоякото значение на всичко съществуващо. Мистичното състояние на баланс между противоположностите хората от Изтока изразяват чрез двата еднакви по големина кръга.

Пътят на тибетския будизъм се състои от 8 основни предписания за благочестиво поведение - правилни поглед, намерение, реч, действие, препитание, усилие, помисли и концентрация. Те са дадени от Буда Гаутама и тяхното прилагане е практическо ръководство към етическо и ментално развитие. Те са съпътствани от 8 основни символа на будизма - слънчобран, двете златни риби, раковина, лотосов цвят, флаг на победата, ваза, колелото на дхарма и безкрайния възел. Следването на 8-те предписания и разбирането на 8-те символа води до достигане на истината и освобождение от колелото на самсара - порочния кръг на прераждането в материалния свят.

 

За китайците е най - щастливото число

 

То символизира просперитета и вярата. Това е и причината за начало на  Летните олимпийски игри в Пекин да бе определена датата 08. 08. 2008 г. Церемонията по откриването започна точно в 08 часа, 08 минути и 08 секунди вечерта. В същото това време хиляди двойки встъпиха в брак с надеждата, че съвместният им път ще бъде увенчан с щастие и безкрайни успехи под благоприятното влияние на осмицата.

 

Създава живота

 

В чисто биологичен аспект осмицата участва в деленето на клетките, наречено митоза. То се осъществява в  8 основни стъпки.  Резултатът е наличието на две абсолютно идентични клетки - майчина и дъщерна, които, преди да се отделят окончателно, имат форма на перфектна осмица.

Това всеобхватно число не остава безучастно и към процеса на създаване на човека. Зиготата, оплодената полова клетка, се развива като прогресия. Първата клетка има форма на сфера. От нея се образуват две клетки, а от тях четири. Четирите стават осем  и така, докато изтекат деветте месеца на бременността. Установено е, че когато се свържат ядрата на осемте сферични клетки, се получава куб, най-простото триизмерно тяло. Това още веднъж подсилва връзката на осмицата с новото начало, защото кубът представлява едно ново измерение.Четвъртото измерение е в началото на координатната система

Четвъртото измерение, което векове наред не дава покой на мислители, математици и физици, не е времето, както днес се смята!  Четвъртото измерение е началото на координатната система, там, откъдето векторите за широчина, височина и дължина тръгват. Тази провокативна теза, която разбива съществуващите постулати, в т. ч. Теорията на относителността на Айнщайн, развива в своя труд "Реалното физическо пространство" (1996 г.) философът, любителят на космологията, президентът д-р Желю Желев.


ЦЕРН НЯМА ДА РОДИ ЧЕРНА ДУПКА, КОЯТО ДА  „ИЗЯДЕ" ЗЕМЯТА

Не трябва да има морални ограничения за това, което науката може да открие, смята физикът

Събието на годината  в света на науката за 2008-а е пускането на най-мощния ускорител на елементарни частици в света, известен като големия адронен колайдер (LHC). Той ще сблъска два насрещни лъча протони и ще се опита да пресъздаде, макар и за част от секундата „големия взрив", създал Вселената преди 13,7 милиарда години.

На 10 септември в 10,30 ч Европейският център за ядрени изследвания (ЦЕРН) завъртя  лъч протони в 27-метров тунел на дълбочина 100 метра под френско-швейцарската граница.

От ЦЕРН обявиха събитието като „исторически ден" за човечеството, което „иска да разбере откъде е дошло и накъде се е запътило". Около милиард телевизионни зрители са наблюдавали как потокът протони е пуснат по пръстена на най-големия ускорител на елементарни частици в света.  Колайдерът до Женева е 7 пъти по-мощен от всички останали в света, като пълната си сила ще достигне през 2010-а. Когато тръбата заработи с максимална мощност, ще се извършват над 600 сблъсъка в секунда. Те ще са в четири точки от маршрута на частиците.

Построяването на колайдера отнема почти 20 години,  бюджет от 6 милиарда швейцарски франка и екип от 5000 учени.

От ЦЕРН се надяват, че наблюденията им ще доведат до потвърждаване на теорията за Хигс-бозон частицата. Сега тя съществува само хипотетично, а отриването й ще разкрие тайната, по която се появява масата в материята. Доказателства за т. нар. частица на Бог обаче могат да се появят не по-рано от 2010 г., особено след настъпилата поради изтичане на течен хелий авария. Заради нея работата на колайдера се отлага за напролет. Въпреки злополуката учените са категорични, че големият адронен ускорител ще доведе до революционни открития в сферата на преобразуването на материята в енергия.

 

Интервю с д-р Антон Анастасов, физик експериментатор - четете в новото Списание 8.

Анастасов работи в Northwestern University, Evanston, САЩ, по проектите CDF - колайдер детектор към лабораторията "Ферми" край Чикаго и CMS - компактен мюонен соленоид (сложен детектор, чрез който се засичат данните от ускорител) в ЦЕРН, Швейцария.


Защо е полезно лютото?

Огънят отвътре цери болести, гори калории, развеселява и дори подмладява.

Ацтеките са го ценели наравно със солта.

- Искам фреш от люти чушки! - С тази реплика завършил поръчката си в ресторант бившият ни външен министър Соломон Паси преди време. Келнерът се оттеглил вежливо, но само след минутка при гостите се появил управителят на заведението.

- Фреш от люти чушки? Това ли сте поръчали?

- Точно така.

След като се уверил, че няма грешка, шефът пратил тайничко хора до пазара да накупят чушлета и след 10-ина минути зелената течност се появила на масата. Паси гаврътнал лютата напитка и окото му не мигнало. Зениците на сътрапезниците му обаче изскочили от орбита, най-вече на един високопоставен американски гост. Точно тогава Паси повторил поръчката, за да могат и другите да опитат свежия сок. Единствено дипломагическата подготовка дала кураж на американеца да лизне от фреша.

- Беше повече горчиво, отколкото люто, но не беше лошо - признава пък наш човек от компанията, който често обича да разказва историята.

А тя впрочем вече се носи и зад Океана. Там с неохота признават, че има едни балканджии дето пият сок от люти чушки, нищо че родината им е Америка, а ацтеките са ги ценяли наравно със солта!