Реклама в Списание 8

За реклама в Списание 8 и www.spisanie8.bg :

Директор ПР и Реклама

Ива Тодорова
Тел: 02/963 28 14, 02/963 28 96
bellatrix@ossem.eu

Мениджър реклама и проекти

Наталия Теофилова
Тел: 02/963 28 14, 02/963 28 96
natalia.teofilova@spisanie8.bg

Презентация на Списание 8

Тарифа за www.spisanie8.bg