СъбитияД-р Олег Ламикин, снимки iStock и архив / 15 май 2019

Едно с Вселената

Запиши се в майсторския клас на д-р Олег Ламикин „Живот без лекарства. Даоистки оздравителни практики“

Едно с Вселената
Даоистки лечителски практики осъществяват контакт с духовната природа на човешкото тяло, връщат здравето и силата

През последните 25 г. има огромен интерес към различни практики за саморазвитие и самолечение, в основата на които стои разбирането за цялостност на човека и единство с природата. Източната традиция се слива с нови западни техники за развитие на тялото, ума и духа. Ясно се вижда промяна на отношението на хората към тях самите, към техния вътрешен мир и бъдещето на Земята.

Все повече хора от цял свят проявяват особен интерес към  теорията и практиката на оздравителната дейност, основана на философията дао. Желаещите да изучават това изкуство обаче срещат големи трудности в разбирането, тъй като начинът на мислене, писане и дори произношението на речта на китайците и тази на европейците се различава съществено.За щастие, можем да получим тези знания от специалист с европейско медицинско образование, който освен това се е обучавал при китайски учители. Проф. Олег Ламикин е президент на Международната академия „Жим Лам“и неотдавна проведе в България практически семинар по лечебна практика по тибетска и китайска медицина под общото название „Живот без лекарства“.
Какво е това древно и загадъчно религиозно-философско направление на китайската медицина  даоизмът?  Могат ли психофизическите практики за самоизцеление, дадени от даоистките майстори, да помогнат на нас, европейците,  да си обясним нашите проблеми със здравето? И може ли с тяхна помощ  да постигнем пълно изцеление?

ТРАДИЦИИ ОТ ВЕКОВЕТЕ
Даоизмът е водещо религиозно учение в Китай – едно от трите най-значими заедно с конфуцианството и будизма. Учението за дао оказва огромно влияние при формирането на китайската цивилизация и култура особено в областите философия, изкуства, бойни изкуства и медицина. Цялата история на даоизма може да бъде разделена на два етапа. Първият е зараждане и формиране. Според документи началото на даоизма може да се търси още преди 5000 години до II в. пр.Хр. Вторият период е свързан със съзряване на вече създадените учения в различни школи и направления.
 Началото на даоизма се свързва с древни шамански практики в царството Чу, разположено в басейна на река Яндзъ. Тук са се влели знанията на маговете от североизточните царства от периода Чжанго от V до III в. пр.Хр. Основа на учението става трудът на философа и аскет Лао Дзъ  (VI-V в. пр.Хр.), известен като „Дао дъ Дзин“, и съчиненията на философа Чжан Дзъ (IV-III в. пр.Хр.). След това в даоизма се вплита органично „И-дзин“ – книгата на промените,  доктрината на безсмъртните светци.
През II век се сформира школата „Път на небесните учители“ (тиеншъ дао), която след това се разширява и разделя на различни течения като например джен и дао – път на истинското единство. Първият наставник в нея бил Джан Даолин, който получил титлата наместник на Лао Дзъ на Земята. Тази титла семейството на Джан пази до ден днешен.
През VII и VIII век под влиянието на будизма започват да се създават даоистки манастири, те съществуват и се развиват и днес. Водеща школа на даоисткото монашество днес е направлението „Път на съвършената истина“ (цюен джън дзяо).

Основните направления в практиката на съвременния даоизъм са:
 • нравствено съвършенство
 • психо-физически практики за оздравяване и развитие на съзнанието
 • медитационно съзерцание
 • алхимия и медицина
 • гимнастика ушу и цигун

Малцина знаят, че учението за дао и дъ е в основата на великата традиционна китайска медицина и на цялата източна.

ПРАКТИЧНОСТ НА ДАО

Даоизмът – това е учение за законите на Вселената и живота. Древните даоистки практики са резултат от дълбоки медитации на древни майстори. Те са живеели в уединени места в пълна хармония с Природата и Космоса. Но техният живот и практики не са били откъснати от реалността и от Земята. Напротив – възгледът им предполагал практическо прилагане на знанието.
Даоисткото разбиране за реализацията на ученика и за практиките има правило – за всяко достижение трябват силни корени или заземяване. Само след това ученикът може да се издигне на следващото ниво. Да. Точно заземяването, в истинския смисъл на думата, ни показва Пътя. Огледайте се – хората, които не са добре заземени, като правило изпитват постоянно проблеми от здравословен характер и липса на психологически комфорт, което поражда страх и стрес. Оттук тръгват проблеми в отношенията им, сексуалните връзки, парите и пр. В даоистките групи хора с такива проблем няма да намерите.
Уравновесеност, умереност, свобода и вътрешна радост – това са признаците на развитото съзнание.  Даоизмът развива трудолюбие, творчество и практичност.
И действително в дългата история на даоизма виждаме реалните резултати от работата на посветените на това учение. Книгите, кадифето, барутът, компасът, артилерийските оръжия и даже ракетите са изобретени от даоистките алхимици в далечни времена. Те са създали това, което наричаме Велика китайска цивилизация.
А успехите на китайската медицина: система за оздравяване чрез храна, физиотерапия, науката за изцеляващата любов, лечебната физкултура, психосоматиката – дори днес западната медицина едва се докосва до тези понятия!
Практиките на даоизма оказват влияние и на източните единоборства - има цели направление ушу и кун фу, които са чисто даоистки. Например  железният цигун и вътрешните стилове на ушу,  един от центровете на които е Уданският манастир.
Тази практичност винаги е била много привлекателна за хората. Но за да се разбере работата за лечение, трябва да се изучи системата от възгледи на даосите към Природата и нейните сили.РАБОТА С ЕНЕРГИЯТА ЦИ ГУН И ОЗДРАВЯВАНЕ

Важна идея на даоистката философия се явява дао – пътят – неописуема основа за всичко.Тя обладава благата сила дъ. Чрез тази сила тя проявява себе си в цялата Вселена. Първичната енергия ци е неопределима, свойствата є не могат да бъдат описани чрез понятия. Но преминавайки в материалния Космос, човекът се поляризира на две неразделни и допълващи се полярности ин и ян.
Хората не могат да познаят единното, те всичко разбират, като сравняват.  Затова в нашата мисъл единното се поляризира на две неразделни и допълващи се една с друга полярности – ин и ян. Този дълбок принцип е заложен в много философии по света, но само при даосите той става основополагащ  и практичен едновременно.
Всяка промяна е вълна от различни противоположности, които се описват като ин и ян. Тези страни на съществуването са неделими и заедно съставят целостта на всяко явление.
Нека да погледнем дланта и външната част на ръката, пръстите от страната на ноктите и от другата страна. Не е възможно да си представим само длан или само възглавнички на пръстите без външната им част – тази с нокти. Кожата на границата на тези повърхности няма явна разделителна граница и частите не се различават съществено.   
Даосът ще каже – дланта може да се свива и да пази това, което е в нея, тя е по-влажна. Следователно нейната структура е ин. Външната част е по-суха, отворена към външния свят, посреща удари, вятър, топлина и т.н. и се бори с тях – следователно тази страна е ян.
Тъмните и светлите полюси в съдбата, вълните на морета, студено и топло, движението на енергията по каналите в тялото, процесът на изцеление – всичко проявява в себе си двойственост, която е неделима. Тази идея е вписана в даоисткия символ за Великия предел (тай дзи).
Двойствеността пък се разделя на три части, когато иска да възпроизведе действие в света. Това много прилича на троичността в природата, възприета и в християнството. Само че даосите наричат трите начала Небе, Човек, Земя.
Енергията се движи в човешкото тяло по особена траектория – по меридиани или канали.
Слиза надолу и се сгъстява, превръща се в семе - дзин, издига се и става по-фина и става дух - шен. Натрупването на чи и правилното є движение е в основата на здравето и изцелението.
Така в човешкото тяло се създават три слоя енергия или три „дан тян“. По-ниското ниво - котелът, съдържа най-тежкото чи - семето (или дзин). Средното ниво съдържа чувствата - (ци). А горното ниво е изпълнено с най-фината и най-важна енергия - дух (шен).
Тези три нива са свързани помежду си чрез многобройни енергийни канали или меридиани. 12 от тях са сдвоени или симетрични, 12 са единични или „чудотворни“ и 12 са  спирални. Лечителите използват предимно 12 двойни и два единични канала. А тези, които практикуват ци гун, тренират чудотворните канали.
И едните, и другите не разделят духовното развитие от чувствата, мислите и биологичното тяло. Те вярват, че тялото ни позволява да развиваме нашето съзнание и дух. За нас е важно, че нашето тяло, което е най-близко до нас, ни помага да се движим към хармония и свобода.
Това новина ли е за християните? Апостолите казват, че тялото е храм за Светия Дух. Защо тогава отхвърляме най-великия храм, създаден от Бога, и търсим нещо изкуствено, направено от хора от камъни и дърво? Телата ни не са ни дадени, за да ги игнорираме. Чрез работа с тялото ние можем да осъзнаем нашето единство с Космоса. И това ново качество на живот е сливане на духовното и физическото.
За прилагане на възгледите и принципите на даоизма при лечение човешкото тяло се разглежда като Космос в миниатюра. Свържете силата на дъ с концепцията за пневма или етер, или чи. Чи се движи по специални траектории - меридиани или канали, слизащи надолу и качващи се нагоре. Натрупването на чи и правилното є движение е в основата на здравето и изцелението. На тази основа се изгражда трактатът на Жълтия император (Huangdi Neijing) и други основни произведения на китайските философи и лекари от древността.
Принципът на сливане на Небето и Земята през Човека е ясно видим в позицията на ци гун стойка на един крак. Не без основание това упражнение се смята за една от най-мощните практики за лечение на нервната система и мозъка. Енергиите се свързват и задействат мащабни оздравителни процеси в организма, започвайки от мозъка и нервната система, завършвайки с кожата на пръстите на ръцете и краката.
 


ДУХОВНАТА СТРАНА НА ДАОИЗМА
 
Тъй като цивилизацията ни се е откъснала от естествения вселенски разум и хармонията с природата, тя все повече наподобява космическа станция, отрязана от комуникации. Тя лети без цел, страхувайки се от бъдещите предизвикателства и се надява само на късмет.
Духовната раздяла, манията да имаш все повече и повече, неестественият начин на живот, движение и хранене - това е положението днес. Повечето хора не намират време и енергия, за да видят себе си като реални, в състояние „тук и сега“. Те са въвлечени в надпревара за придобиване на материални блага и не им е лесно да се измъкнат от този поток.Дао е източникът на цялото съществуване, на всеки живот и на всички дела и съдби, от прашинката към Вселената. Той не може да бъде познат от човека чрез логика или философия. Затова практиките на даоисткото саморазвитие учат как да се осъществи контакт с духовната природа на човешкото тяло, как да се грижим за него, връщат здравето и силата, което създава основата за енергии и съзнание.
Как се прави това на практика? Първоначално  даоистките практики се фокусират върху създаването на силно биологично тяло, добре вкоренено в източника на живота - Земята.
Духовният живот на адептите се е пазил като велика тайна. А тя всъщност е знанието, че духовната част на човека идва от небето. Душата идва да живее друг живот в биологичния свят, в енергиите на Земята. Хармонията на небесните и земните енергии се установява от самия човек. Така стигаме до осъзнаването на нашето място във Вселената - като една от трите действащи сили - небесната енергия, земната енергия и човешкото съзнание. Съзнателната работа с тези сили е вътрешната работа - ней гун.
Привържениците на тази школа за саморазвитие откриват в себе си качества като искреност, чистота, радост и възхищение от живота, откритост и ентусиазъм. И отново се обръщаме към аналогия с християнството. Такова детско състояние на съзнанието препоръчва Иисус в неговите думи „бъдете като децата, защото тяхно е царството небесно“.ДАО В ЕЖЕДНЕВИЕТО

Древните майстори на дао не отивали в манастирите – такива не е имало тогава. Но те са можели да живеят в големи общности, запазвайки в тайна от другите своята сила и светоглед; тренировки и суперспособности. Как са успявали и какво биха посъветвали днес градските жители на суетна Европа?

Да следваме пътя на дао в ежедневието, означава:
 • Усмихвайте се дори при стрес и болка
 • Бъдете осъзнати за всяка своя дума и движение
 • Победете вълнението с действие. Вълнението изчезва, когато действаме. Действайте повече
 • Учете се постояннно и смирено, контролирайте инстинктите си - не им позволявайте да ви контролират  
 • Грижете се за главата си и дръжте краката и врата си топли
 • „Храната е наука, който я познава - е мъдрец“
 • Следвайте природата, научете от нея да усещате мярката във всичко  
 • Не стигайте до крайности
 • Помнете, че състоянието на ци – това е вашето настроение, а потокът на ци е радост

ЕНЕРГИИТЕ НА ДУХА

Даоизмът не е религия, не се основава на вяра. Това са практики за саморазвитие, самолечение, самосъзнание, благодарение на които ние ставаме едно с Вселената. Те ни учат как да разгърнем способностите на биологичното тяло и чрез него постепенно да осъзнаем енергиите и духа. В процеса на тази трансформация постепенно откриваме нашата природа, която е източник на мир, свобода и здраве. И това става наше естествено състояние за цял живот. От тялото чрез нервната система се развива процес на самовъзстановяване на всички системи и органи на нашето тяло, след това на енергиите и духа. Това е естественият път на еволюция, заложен във всеки от нас от природата и отворен за всички устремени майстори на древната традиция дао.


МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ЗА САМОРАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА „ЖИМ ЛАМ“
МАЙСТОРСКИ КЛАС на д-р ОЛЕГ ЛАМИКИН
„Живот без лекарства. Даоистки оздравителни практики“

Място: Царево, плаж Нестинарка
Дати: 9– 15 юни 2019 г.

За информация и записване:
www.gimlam.bg
mail@gimlam.bg
тeл.: 0885 80 50 50
Жива традиция Събития

Жива традиция

Представяне на Голямата книга за българските празници и обичаи

Честит празник, скъпи деца и родители! Събития

Честит празник, скъпи деца и родители!

В един от най-вълнуващите дни в живота на човек, децата ни порастват. Ние също, но това не е лошо

Безплатно компютърно обучение за възрастни в София Събития

Безплатно компютърно обучение за възрастни в София

Преподавателите са изключително мотивирани доброволци

Световна премиера за серийния Honda e Събития

Световна премиера за серийния Honda e

В близко бъдеще 100% от европейските продажби на марката ще бъдат на електрически автомобили

„Море на вятъра“ с премиера в София на 17 септември Събития

„Море на вятъра“ с премиера в София на 17 септември

Това е първият български документален филм за пластмасовото замърсяване на Черно море

Международен турнир по футбол срещу зависимостите Събития

Международен турнир по футбол срещу зависимостите

Лозунгът на събитието е „Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора!“

„Офицер и шпионин” на Роман Полански открива CineLibri 2019 Събития

„Офицер и шпионин” на Роман Полански открива CineLibri 2019

Откриването ще се състои на 5 октомври в зала 1 на НДК

Пътят към сърцето с Адам Чаксфийлд Събития

Пътят към сърцето с Адам Чаксфийлд

Духовният учител идва за четвърти път в България

Малката голяма книга и безкрайният празник Събития

Малката голяма книга и безкрайният празник

Вихра Баева и Веселка Тончева разказват за родните традиции

Как интериорният дизайн спомага за връзката между човека и пространството? Събития

Как интериорният дизайн спомага за връзката между човека и пространството?

Събитието „Фън Шуй – Защо?” ще отговори на въпроса как да подобрим живота в дома си

Семинарите на д-р Рюдигер Далке имат силата да преобърнат живота ви Събития

Семинарите на д-р Рюдигер Далке имат силата да преобърнат живота ви

Големи отстъпки за сегашни и бъдещи абонати на Списание 8!

Най-мощният глас на планетата кънтя в Бургас Събития

Най-мощният глас на планетата кънтя в Бургас

200 гледаха на живо четирима от най-обичаните автори и герои на Списание 8

От 15 до 20 юли София трепти в ритъма на танца Събития

От 15 до 20 юли София трепти в ритъма на танца

Ансамбли от Казахстан, Мексико, Парагвай, Перу, Турция, Япония и България ще представят магията на фолклора