Подкрепете ни!
СъбитияД-р Олег Ламикин, снимки iStock и архив / 15 май 2019

Едно с Вселената

Запиши се в майсторския клас на д-р Олег Ламикин „Живот без лекарства. Даоистки оздравителни практики“

Едно с Вселената
Даоистки лечителски практики осъществяват контакт с духовната природа на човешкото тяло, връщат здравето и силата

През последните 25 г. има огромен интерес към различни практики за саморазвитие и самолечение, в основата на които стои разбирането за цялостност на човека и единство с природата. Източната традиция се слива с нови западни техники за развитие на тялото, ума и духа. Ясно се вижда промяна на отношението на хората към тях самите, към техния вътрешен мир и бъдещето на Земята.

Все повече хора от цял свят проявяват особен интерес към  теорията и практиката на оздравителната дейност, основана на философията дао. Желаещите да изучават това изкуство обаче срещат големи трудности в разбирането, тъй като начинът на мислене, писане и дори произношението на речта на китайците и тази на европейците се различава съществено.За щастие, можем да получим тези знания от специалист с европейско медицинско образование, който освен това се е обучавал при китайски учители. Проф. Олег Ламикин е президент на Международната академия „Жим Лам“и неотдавна проведе в България практически семинар по лечебна практика по тибетска и китайска медицина под общото название „Живот без лекарства“.
Какво е това древно и загадъчно религиозно-философско направление на китайската медицина  даоизмът?  Могат ли психофизическите практики за самоизцеление, дадени от даоистките майстори, да помогнат на нас, европейците,  да си обясним нашите проблеми със здравето? И може ли с тяхна помощ  да постигнем пълно изцеление?

ТРАДИЦИИ ОТ ВЕКОВЕТЕ
Даоизмът е водещо религиозно учение в Китай – едно от трите най-значими заедно с конфуцианството и будизма. Учението за дао оказва огромно влияние при формирането на китайската цивилизация и култура особено в областите философия, изкуства, бойни изкуства и медицина. Цялата история на даоизма може да бъде разделена на два етапа. Първият е зараждане и формиране. Според документи началото на даоизма може да се търси още преди 5000 години до II в. пр.Хр. Вторият период е свързан със съзряване на вече създадените учения в различни школи и направления.
 Началото на даоизма се свързва с древни шамански практики в царството Чу, разположено в басейна на река Яндзъ. Тук са се влели знанията на маговете от североизточните царства от периода Чжанго от V до III в. пр.Хр. Основа на учението става трудът на философа и аскет Лао Дзъ  (VI-V в. пр.Хр.), известен като „Дао дъ Дзин“, и съчиненията на философа Чжан Дзъ (IV-III в. пр.Хр.). След това в даоизма се вплита органично „И-дзин“ – книгата на промените,  доктрината на безсмъртните светци.
През II век се сформира школата „Път на небесните учители“ (тиеншъ дао), която след това се разширява и разделя на различни течения като например джен и дао – път на истинското единство. Първият наставник в нея бил Джан Даолин, който получил титлата наместник на Лао Дзъ на Земята. Тази титла семейството на Джан пази до ден днешен.
През VII и VIII век под влиянието на будизма започват да се създават даоистки манастири, те съществуват и се развиват и днес. Водеща школа на даоисткото монашество днес е направлението „Път на съвършената истина“ (цюен джън дзяо).

Основните направления в практиката на съвременния даоизъм са:
 • нравствено съвършенство
 • психо-физически практики за оздравяване и развитие на съзнанието
 • медитационно съзерцание
 • алхимия и медицина
 • гимнастика ушу и цигун

Малцина знаят, че учението за дао и дъ е в основата на великата традиционна китайска медицина и на цялата източна.

ПРАКТИЧНОСТ НА ДАО

Даоизмът – това е учение за законите на Вселената и живота. Древните даоистки практики са резултат от дълбоки медитации на древни майстори. Те са живеели в уединени места в пълна хармония с Природата и Космоса. Но техният живот и практики не са били откъснати от реалността и от Земята. Напротив – възгледът им предполагал практическо прилагане на знанието.
Даоисткото разбиране за реализацията на ученика и за практиките има правило – за всяко достижение трябват силни корени или заземяване. Само след това ученикът може да се издигне на следващото ниво. Да. Точно заземяването, в истинския смисъл на думата, ни показва Пътя. Огледайте се – хората, които не са добре заземени, като правило изпитват постоянно проблеми от здравословен характер и липса на психологически комфорт, което поражда страх и стрес. Оттук тръгват проблеми в отношенията им, сексуалните връзки, парите и пр. В даоистките групи хора с такива проблем няма да намерите.
Уравновесеност, умереност, свобода и вътрешна радост – това са признаците на развитото съзнание.  Даоизмът развива трудолюбие, творчество и практичност.
И действително в дългата история на даоизма виждаме реалните резултати от работата на посветените на това учение. Книгите, кадифето, барутът, компасът, артилерийските оръжия и даже ракетите са изобретени от даоистките алхимици в далечни времена. Те са създали това, което наричаме Велика китайска цивилизация.
А успехите на китайската медицина: система за оздравяване чрез храна, физиотерапия, науката за изцеляващата любов, лечебната физкултура, психосоматиката – дори днес западната медицина едва се докосва до тези понятия!
Практиките на даоизма оказват влияние и на източните единоборства - има цели направление ушу и кун фу, които са чисто даоистки. Например  железният цигун и вътрешните стилове на ушу,  един от центровете на които е Уданският манастир.
Тази практичност винаги е била много привлекателна за хората. Но за да се разбере работата за лечение, трябва да се изучи системата от възгледи на даосите към Природата и нейните сили.РАБОТА С ЕНЕРГИЯТА ЦИ ГУН И ОЗДРАВЯВАНЕ

Важна идея на даоистката философия се явява дао – пътят – неописуема основа за всичко.Тя обладава благата сила дъ. Чрез тази сила тя проявява себе си в цялата Вселена. Първичната енергия ци е неопределима, свойствата є не могат да бъдат описани чрез понятия. Но преминавайки в материалния Космос, човекът се поляризира на две неразделни и допълващи се полярности ин и ян.
Хората не могат да познаят единното, те всичко разбират, като сравняват.  Затова в нашата мисъл единното се поляризира на две неразделни и допълващи се една с друга полярности – ин и ян. Този дълбок принцип е заложен в много философии по света, но само при даосите той става основополагащ  и практичен едновременно.
Всяка промяна е вълна от различни противоположности, които се описват като ин и ян. Тези страни на съществуването са неделими и заедно съставят целостта на всяко явление.
Нека да погледнем дланта и външната част на ръката, пръстите от страната на ноктите и от другата страна. Не е възможно да си представим само длан или само възглавнички на пръстите без външната им част – тази с нокти. Кожата на границата на тези повърхности няма явна разделителна граница и частите не се различават съществено.   
Даосът ще каже – дланта може да се свива и да пази това, което е в нея, тя е по-влажна. Следователно нейната структура е ин. Външната част е по-суха, отворена към външния свят, посреща удари, вятър, топлина и т.н. и се бори с тях – следователно тази страна е ян.
Тъмните и светлите полюси в съдбата, вълните на морета, студено и топло, движението на енергията по каналите в тялото, процесът на изцеление – всичко проявява в себе си двойственост, която е неделима. Тази идея е вписана в даоисткия символ за Великия предел (тай дзи).
Двойствеността пък се разделя на три части, когато иска да възпроизведе действие в света. Това много прилича на троичността в природата, възприета и в християнството. Само че даосите наричат трите начала Небе, Човек, Земя.
Енергията се движи в човешкото тяло по особена траектория – по меридиани или канали.
Слиза надолу и се сгъстява, превръща се в семе - дзин, издига се и става по-фина и става дух - шен. Натрупването на чи и правилното є движение е в основата на здравето и изцелението.
Така в човешкото тяло се създават три слоя енергия или три „дан тян“. По-ниското ниво - котелът, съдържа най-тежкото чи - семето (или дзин). Средното ниво съдържа чувствата - (ци). А горното ниво е изпълнено с най-фината и най-важна енергия - дух (шен).
Тези три нива са свързани помежду си чрез многобройни енергийни канали или меридиани. 12 от тях са сдвоени или симетрични, 12 са единични или „чудотворни“ и 12 са  спирални. Лечителите използват предимно 12 двойни и два единични канала. А тези, които практикуват ци гун, тренират чудотворните канали.
И едните, и другите не разделят духовното развитие от чувствата, мислите и биологичното тяло. Те вярват, че тялото ни позволява да развиваме нашето съзнание и дух. За нас е важно, че нашето тяло, което е най-близко до нас, ни помага да се движим към хармония и свобода.
Това новина ли е за християните? Апостолите казват, че тялото е храм за Светия Дух. Защо тогава отхвърляме най-великия храм, създаден от Бога, и търсим нещо изкуствено, направено от хора от камъни и дърво? Телата ни не са ни дадени, за да ги игнорираме. Чрез работа с тялото ние можем да осъзнаем нашето единство с Космоса. И това ново качество на живот е сливане на духовното и физическото.
За прилагане на възгледите и принципите на даоизма при лечение човешкото тяло се разглежда като Космос в миниатюра. Свържете силата на дъ с концепцията за пневма или етер, или чи. Чи се движи по специални траектории - меридиани или канали, слизащи надолу и качващи се нагоре. Натрупването на чи и правилното є движение е в основата на здравето и изцелението. На тази основа се изгражда трактатът на Жълтия император (Huangdi Neijing) и други основни произведения на китайските философи и лекари от древността.
Принципът на сливане на Небето и Земята през Човека е ясно видим в позицията на ци гун стойка на един крак. Не без основание това упражнение се смята за една от най-мощните практики за лечение на нервната система и мозъка. Енергиите се свързват и задействат мащабни оздравителни процеси в организма, започвайки от мозъка и нервната система, завършвайки с кожата на пръстите на ръцете и краката.
 


ДУХОВНАТА СТРАНА НА ДАОИЗМА
 
Тъй като цивилизацията ни се е откъснала от естествения вселенски разум и хармонията с природата, тя все повече наподобява космическа станция, отрязана от комуникации. Тя лети без цел, страхувайки се от бъдещите предизвикателства и се надява само на късмет.
Духовната раздяла, манията да имаш все повече и повече, неестественият начин на живот, движение и хранене - това е положението днес. Повечето хора не намират време и енергия, за да видят себе си като реални, в състояние „тук и сега“. Те са въвлечени в надпревара за придобиване на материални блага и не им е лесно да се измъкнат от този поток.Дао е източникът на цялото съществуване, на всеки живот и на всички дела и съдби, от прашинката към Вселената. Той не може да бъде познат от човека чрез логика или философия. Затова практиките на даоисткото саморазвитие учат как да се осъществи контакт с духовната природа на човешкото тяло, как да се грижим за него, връщат здравето и силата, което създава основата за енергии и съзнание.
Как се прави това на практика? Първоначално  даоистките практики се фокусират върху създаването на силно биологично тяло, добре вкоренено в източника на живота - Земята.
Духовният живот на адептите се е пазил като велика тайна. А тя всъщност е знанието, че духовната част на човека идва от небето. Душата идва да живее друг живот в биологичния свят, в енергиите на Земята. Хармонията на небесните и земните енергии се установява от самия човек. Така стигаме до осъзнаването на нашето място във Вселената - като една от трите действащи сили - небесната енергия, земната енергия и човешкото съзнание. Съзнателната работа с тези сили е вътрешната работа - ней гун.
Привържениците на тази школа за саморазвитие откриват в себе си качества като искреност, чистота, радост и възхищение от живота, откритост и ентусиазъм. И отново се обръщаме към аналогия с християнството. Такова детско състояние на съзнанието препоръчва Иисус в неговите думи „бъдете като децата, защото тяхно е царството небесно“.ДАО В ЕЖЕДНЕВИЕТО

Древните майстори на дао не отивали в манастирите – такива не е имало тогава. Но те са можели да живеят в големи общности, запазвайки в тайна от другите своята сила и светоглед; тренировки и суперспособности. Как са успявали и какво биха посъветвали днес градските жители на суетна Европа?

Да следваме пътя на дао в ежедневието, означава:
 • Усмихвайте се дори при стрес и болка
 • Бъдете осъзнати за всяка своя дума и движение
 • Победете вълнението с действие. Вълнението изчезва, когато действаме. Действайте повече
 • Учете се постояннно и смирено, контролирайте инстинктите си - не им позволявайте да ви контролират  
 • Грижете се за главата си и дръжте краката и врата си топли
 • „Храната е наука, който я познава - е мъдрец“
 • Следвайте природата, научете от нея да усещате мярката във всичко  
 • Не стигайте до крайности
 • Помнете, че състоянието на ци – това е вашето настроение, а потокът на ци е радост

ЕНЕРГИИТЕ НА ДУХА

Даоизмът не е религия, не се основава на вяра. Това са практики за саморазвитие, самолечение, самосъзнание, благодарение на които ние ставаме едно с Вселената. Те ни учат как да разгърнем способностите на биологичното тяло и чрез него постепенно да осъзнаем енергиите и духа. В процеса на тази трансформация постепенно откриваме нашата природа, която е източник на мир, свобода и здраве. И това става наше естествено състояние за цял живот. От тялото чрез нервната система се развива процес на самовъзстановяване на всички системи и органи на нашето тяло, след това на енергиите и духа. Това е естественият път на еволюция, заложен във всеки от нас от природата и отворен за всички устремени майстори на древната традиция дао.


МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ЗА САМОРАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА „ЖИМ ЛАМ“
МАЙСТОРСКИ КЛАС на д-р ОЛЕГ ЛАМИКИН
„Живот без лекарства. Даоистки оздравителни практики“

Място: Царево, плаж Нестинарка
Дати: 9– 15 юни 2019 г.

За информация и записване:
www.gimlam.bg
mail@gimlam.bg
тeл.: 0885 80 50 50
Хубава музика и вкусна стрийт храна ще ни посрещнат на Restart Life Fest Събития

Хубава музика и вкусна стрийт храна ще ни посрещнат на Restart Life Fest

Събитието е на 3 и 4 юли на столичния стадион „Юнак“

Честит Еньовден! Събития

Честит Еньовден!

Билките, които наберете днес, ще са силно лековити

WWF настоява за природосъобразно икономическо възстановяване след Covid-19 Събития

WWF настоява за природосъобразно икономическо възстановяване след Covid-19

Международната организация инициира манифест с пет искания към политиците, който набира подкрепа сред гражданския сектор

Подкрепете артиста Владимир Ангелов, за да запише още беседи на Учителя! Събития

Подкрепете артиста Владимир Ангелов, за да запише още беседи на Учителя!

Той дава сърце и душа в прочита им, но се нуждае и от минимални средства

В многоточието Събития

В многоточието

Разгледай света на илюстраторката Вичи Йорданова от 1 до 15 юни

Fjällräven създава онлайн стрийминг преживяване за своите фенове Събития

Fjällräven създава онлайн стрийминг преживяване за своите фенове

Шведският аутдор специалист стартира онлайн трекинг събитие Fjällräven Classic TV

Днес е 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост Събития

Днес е 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Нека се преклоним пред делото на светите братя Кирил и Методий и всички други просветители

Честит празник! Събития

Честит празник!

Гергьовден е един от най-големите и тържествени народни празници

Днес е международният ден на танца Събития

Днес е международният ден на танца

Той руши политически, културни и етнически бариери

Примата на българската естрада днес навършва 81 години! Събития

Примата на българската естрада днес навършва 81 години!

Тя няма намерение да слиза от сцената - тази година предстои ново нейно турне

Днес е световният ден на книгата и авторското право Събития

Днес е световният ден на книгата и авторското право

Какъв по-чудесен повод да (пре)открием удоволствието от четенето

Добри хора спасиха от гибел 5000 дръвчета бял бор Събития

Добри хора спасиха от гибел 5000 дръвчета бял бор

900 000 дръвчета са посадени този сезон по проекта Гората.бг

Щом любов нямам, нищо не съм Събития

Щом любов нямам, нищо не съм

Първо послание на свети апостол Павел до коринтяните