Подкрепете ни!
Събития22 август 2023

За 15-та поредна година ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ организира обучения по Енергийна психология

Обученията ще проведат двама световно признати експерти

Енергийна психология


Краят на миналия и началото на сегашния век бележат създаването на множество техники на направлението Енергийна Психология. Отличителните черти на тези методи са несложността на прилаганите протоколи за работа с клиенти и в същото време дълбочина и всеобхватността на действието им, а така също и бързината, с която тези нови методи успяват да се справят с широк набор от проблеми.

Тази есен ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ отново организира обучения в два метода от направлението Енергийна психология, в което все повече специалисти намират своята реализация, а други откриват методите, с които да помагат на себе си или на своите близки.

Едното от обученията ще се състои на 05-08 октомври 2023 г. в София
За момента е налично 1 свободно място


Това е обучението по TAI – Техники за вътрешна алхимия, което ще се води от създателя на метода – Андреа Фреди.
След приключване на обучението, участниците ще получат Practitioner Certificate (Сертификат за TAI практик) издаден от обучаващата организация в Италия, създадена от Андреа Фреди.

Този метод се основава на три основни елемента:
 1. Древното Даоистко познание за енергийната система на човека и за така наречената от даоистите „Вътрешна Алхимия“ и по конкретно познанието за съществуването и за взаимодействието на трите главни енергийни центъра в човешкото тяло, наречени „дантиени“;
 2. Осъзнатото дишане, като „мостът“, който създава свързаността между енергията на тези главни енергийни центрове-дантиени;
 3. Силата на фокусираното намерение за трансформиране на остатъците от некохерентните енергии, свързани обичайно с преживяна травма, в ресурси, с които да захраним процеса на вътрешна алхимия, водещ до хармонизация на ума, тялото и енергийната система и съответно до изцеление.
Този метод включва елементи от различни подходи на Енергийната Психология, комбинирани със силата на словото, с изцелителната сила на дъха и с древното даоистко познание, с цел създаването на онази промяна, която да доведе до дълго търсеното балансиране и изцеление.

В TAI могат да бъдат разпознати елементи от различни енергийни техники, както и от древните философски системи, а така също и модерните изследвания от областта на неврологията, психоневроимунологията, психологията, психотерапията и др.

Това, което обикновено привлича интереса на хората към този метод, независимо дали са професионалисти в тази сфера или не, е простотата на метода и възможността да бъде приложен при широк кръг от проблеми.

В TAI са налични две основни техники – с помощта на едната се хармонизира енергийната система, съзнанието и тялото, а другата ни позволява да трансформирате проблемите си в ресурси. И двете могат да бъдат използвани за интегрирането на болезнени спомени, за преформулирането на вярвания и за използването на вътрешно присъщата ни сила, така, че тя да подхранва целите ни, а не проблемите ни.

Основната насока при работа с TAI е в освобождаването на енергията, блокирана във вътрешния ни свят (спомени, фантазии, вярвания, емоции, мисли и пр.), избавянето от привързаността, която обичайно имаме към онова, което ни дава илюзорна стабилност, и към откриването на баланс.

За водещия:


Андреа Фреди е понастоящем един от водещите експерти по Енергийна Психология в световен мащаб и е първият, който донася методите и техниките на Енергийната Психология в Италия. Преди около двадесет години той изучава различни модалности на Енергийната Психология в САЩ, между които EFT, TFT, TAT, BSFF, WHEE и други и след като се сертифицира като обучител в голям брой от тези методи, той се завръща в Италия, където провежда първото обучение по ТЕС (EFT) на италиански и основава EFT-ITALIA – организация за развитие и разпространение на EFT и на други техники на Енергийната Психология в Италия. Благодарение на създадената от него организация, в последните около двадесет години, Андреа успява да проведе огромен брой обучения по EFT, TAT, BSFF, WHEE и други модалности на Енергийната Психология.

Андреа Фреди провежда понастоящем обучения в Италия, Франция, Белгия, Гърция, Бразилия, Аржентина, Австралия, а сега и в България. Едно от нещата, заради което хората много го ценят и желаят да посещават провежданите от него обучения, е че умее да представя дори и най-сложните теми по един лек начин, използвайки хумор и много лесно разбираеми примери от живота и практиката. Дългогодишното му обучение му позволяват лесно да работи с разнородна публика, от непрофесионалисти до опитни професионалисти.

През 2017 г. Андреа Фреди създава нов метод на Енергийната Психология, наречен TAI (В превод на български – Техники за вътрешна алхимия), който комбинира в себе си древното даоистко познание с иновативните подходи на съвременната Енергийна Психология и силата на фокусираното намерение. TAI е несложен и елегантен метод, позволяващ трансформацията на вътрешната реалност посредством съзнателно хармонизиране на енергиите, следвайки древния постулат на алхимиците “Solve et coagula” (разтваряй и концентрирай).


Първи модул на обучението по REMAP, с водещ председателя на Франкофонската Асоциация по Клинична Енергийна Психология–Ив Вотие ще се състои
от 29.09 до 01.10. 2023 г. в София
За момента е налично 1 свободно място

Обучението по REMAP се състои от два модула с продължителност по четири дни за всеки модул.
След приключване на обучението, участниците ще получат сертификат за REMAP фасилитатор от Франкофонската Асоциация по Клинична Енергийна Психология.

✔ ЗА REMAP®
Силната емоционална болка активира емоционалния мозък (лимбичната система) и бива регистрирана в хипокампуса, който служи като „библиотека“ за емоционално наситените спомени. На по-късен етап, тогава когато по някаква причина някое извънредно интензивно в емоционално отношение събитие, преживяно в миналото, което е било „складирано“ в хипокампуса, бъде повторно активирано, амигдалата („аларменият“ център на мозъка) подава сигнал за опасност и задейства симпатиковата част от вегетативната нервна система, така сякаш това събитие се случва в момента. Ако обаче тази „аларма“ бъде активирана прекалено интензивно, тогава рептилният мозък (който е свързан с оцеляването и с базовите ни инстинкти) предизвиква своего рода „късо съединение“, като по този начин временно прекъсва активирането на мозъчната кора (аналитичният мозък) с цел да бъдат спечелени така необходимите няколко ценни секунди, нужни за инстинктивната реакцията, при ситуация на заплаха, изискваща светкавични инстинктивни действия, които да осигурят оцеляването ни.

Същият този механизъм би могъл да ни е от голяма полза и за изцелителният процес, тъй като, тогава когато, при „събуждането“ на спомен за травматично преживяване, емоционалният мозък бъде активиран, това всъщност ни осигурява и възможността да преработим „записите“ на тези спомени и да освободим емоционалният заряд от тях, който държи психиката и тялото в постоянно състояние на бягство или нападение, като по този начин те се превръщат единствено в преживян опит, от който да можем да се учим и не са вече спомени, които да ни държат „замръзнали“ в миналото, в онази травматична ситуация, която ги е породила.

Това освобождаване на емоционалния заряд обаче не може да се постигне само с думи, понеже емоционалният мозък (лимбичната система) е твърде примитивен в еволюционно отношение, за да може да бъде повлиян само с помощта на речта, тъй като речта е функция на по-късно възникналата в еволюционно отношение част от мозъка, а именно мозъчната кора (неокортекса), която е свързана с разсъждението, анализирането и с речта. Затова именно задачата на REMAP® е да ни предостави разнообразен набор от инструменти, техники и способи, с чиято помощ да стане възможно да набелязваме и да преработваме конкретно травматичните спомени, съхранени в лимбичната система, без дори да е необходимо да се говори за травматичното събитие.

REMAP® ни е от полза именно в тази посока – като ни служи като иновативен комплексен метод за десенситизиране и повторно преработване на информацията свързана с онова, което лежи във фундамента на преживяването ни на емоционална болка, а не за нейното избягване.

По време на обучението ще се научим да помагаме на клиентите си:
 • да намаляват или елиминират емоционалната болка и страдание
 • да правят преоценка на субективния смисъл на проблемите си и да ги възприемат по-обективно
 • да интегрират позитивните промени в перспектива
 • да намират решения в собствените си вътрешни ресурси
 • да подобряват и укрепват себеприемането си
 • да открият едно пространство на вътрешен покой, изчистено от свързаност с минали събития (достигането до себе си, търсено при Майндфулнес и медитацията)
 • да си възвърнат силата
 • по-лесно да достигат до спомените си, особено що се отнася до хората с дисоциация или хората, които имат слаб контакт с чувствата си, за да се ускори повторната преработка на информацията.
 • Да достигат до формулирането на продуктивни цели
Третирането на зрителното поле с REMAP® носи нови умения, които позволяват на фасилитатора:
 • да знае точно кои зони на зрителното поле са свързани с травматични спомени или с емоционално страдание;
 • да идентифицира всички зони на зрителното поле, които позволяват на клиента да се свърже с полезни ресурси;
 • да работи с шест модела на десенситизация на зрителното поле, предоставящи на терапевта прецизен контрол над скоростта и точността на процеса на преработка на травмата.
Вижте част от темите на обучението тук

За водещия:


Ив Вотие-Фреман е психолог и психотерапевт с над тридесетгодишен опит и е един от водещите специалисти при работа с психо-емоционална травма. Той е преминал през обучение в голям брой терапевтични, трансформативни и интегративни методи и техники, в това число – EMDR, краткосрочна-ориентирана към решение психотерапия, травма терапия, хипнотерапия, Ериксонова хипноза, в голям брой модалности на Енергийната Психология като – EFT (ТЕС), клиничен ТЕС, REMAP, SEB, TAT, PET, SET, Пренареждане на матрицата, а също и методи като – Сензорна идентификация на несъзнавани страхове, Логосинтез, Майндфулнес, Вътрешни семейни системи, Рейки, Сейким, TRE, Шиацу и много други. Извън частната си практика Ив е консултант на няколко клиники и институции, където обучава медицинските специалисти как да работят с методите, които преподава.

Понастоящем Ив е:
Президент на Асоциацията по Клинична Енергийна Психология
Съосновател и ко-директор на Европейският институт за обучение в областта на психотерапията
Регионален координатор за Белгия на Асоциацията по Цялостна Енергийна Психология
Председател на Европейския център по Луминотерапия

Той провежда обучения във Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Германия, Австрия, Русия, а сега и в България. Има издадени няколко книги, между които:
Wauthier-Freymann, Yves et Hansoul, Brigitte. EFT Tapping et Psychologie énergétique“, Dangles, Paris 2010
Wauthier-Freymann, Yves et Hansoul, Brigitte. EFT clinique et protocoles de traitement, Dangles, Paris 2015
Wauthier-Freymann, Yves. Energy Psychology. Clinical Case Studies commented : Integrativ practice of EFT, Remap, IFS and SEB, Editions Vie, Riga 2018
Wauthier-Freymann, Yves Translator of the french version of Craig, Gary. Manuel EFT, Dangles, Paris 2012

Информация относно такси, срокове за записване и др., свързани с двете обучения, можете да получите единствено като ни пишете на имейл: integral.institutebg@gmail.com или на info@integral-bg.eu
Намерете ни и във Facebook

Концерт цигулка и пиано с музикално послание за мир Събития

Концерт цигулка и пиано с музикално послание за мир

Организаторите канят всеки най-сърдечно да изрази своята присъствена подкрепа към световния мир

Кръстовден – денят, в който в Кръстова гора се случват чудеса Събития

Кръстовден – денят, в който в Кръстова гора се случват чудеса

По традиция ежегодно хиляди поклонници прекарват нощта на открито там

Емоционален концерт на „Фондацията“ закри Аполония 2023 Събития

Емоционален концерт на „Фондацията“ закри Аполония 2023

Супергрупата отпразнува своята 10-а годишнина и получи отличието „Аполон Токсофорос”

Окултна защита и магично слово Събития

Окултна защита и магично слово

На 15.09. и на 16-17.09. духовният учител Зор Алеф организира два семинара в София, в които ни учи на неуязвимост и магично целителство

Грандиозно откриване на Аполония 2023 с галаконцерт на Музикален театър „Стефан Събития

Грандиозно откриване на Аполония 2023 с галаконцерт на Музикален театър „Стефан Македонски“

Музиката на Лехар, Калман и Йохан Щраус-син завладя сцената на Амфитеатър Аполония и постави началото на Фестивала

Днес България пее в един глас Събития

Днес България пее в един глас

Очакваме ви на сцената на езерото Панчарево

Аполония 2023 среща публиката с изложби на български фотографи и художници Събития

Аполония 2023 среща публиката с изложби на български фотографи и художници

Една от тях е „Завръщането на Лоте Михайлова. Срамежливата интимност“ на един от най-популярните български фотографи на 20-и век

Ти си родила незалязващата Светлина – просвети ослепялата ми душа Събития

Ти си родила незалязващата Светлина – просвети ослепялата ми душа

Днес е Голяма Богородица, да се пречистим със смирена молитва към Божията майка

Най-големите български рок групи на сцената на Аполония тази година Събития

Най-големите български рок групи на сцената на Аполония тази година

С грандиозни концерти ще бъдат отбелязани 45 години „Сигнал“, 30 години „Б.Т.Р“ и 10 години „Фондацията“

Единственото у нас каракачанско стадо прокудено от общинари Събития

Единственото у нас каракачанско стадо прокудено от общинари

Стопаните, възродили живота в обезлюденото село Влахи, гледат редки породи, запознават деца с дивата природа

Подготовка за квантов скок Събития

Подготовка за квантов скок

Тази неделя д-р Емилия Караславова ще проведе семинар за приспособяване към новите по-високи честоти на Земята

Конференция за устойчиво развитие на хижи и заслони събра гилдията на планинския туризъм Събития

Конференция за устойчиво развитие на хижи и заслони събра гилдията на планинския туризъм

В събитието се включиха хижари, планински водачи, туроператори, природозащитници и представители на устойчивия бизнес

В петък започва „Узана поляна фест“ – зеленият фестивал на лятото Събития

В петък започва „Узана поляна фест“ – зеленият фестивал на лятото

Главната редакторка на Списание 8 ще изнесе лекция в Пространство ПоЗнание

„Узана поляна фест“ – зеленият фестивал на лятото Събития

„Узана поляна фест“ – зеленият фестивал на лятото

Запазете датите 21, 22 и 23 юли за вълнуващи преживявания сред природата

Моето българско лято Събития

Моето българско лято

Езикова работилница за български език, култура и история

Настрой подсъзнанието си за изобилие с ТЕС и Ирена Бартън Събития

Настрой подсъзнанието си за изобилие с ТЕС и Ирена Бартън

Какво ли би било, ако можете да имате всичко, което поискате?