Подкрепете ни!
ГМО10 юли 2023

ЕК предлага премахване на регулациите за нови ГМО

Сдружение Агролинк: Новото законодателство за генното инженерство е фатално за околната среда и потребителите


снимка: iStock
снимка: iStock
На 05.07.2023 г. Европейската комисия публикува законодателното си предложение за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения – нови ГМО или така наречените „нови геномни техники" (НГТ). Предложението премахва изискванията за етикетиране, проверките за безопасност и всякакъв вид процедури за отговорност за новите ГМО.
„Ако Комисията на ЕС постигне своето, потребителите, земеделските производители и преработвателите на храни вече няма да имат прозрачност дали растенията и храните, които отглеждат, купуват и консумират, съдържат нови ГМО или не“, критикува Светла Николова от Сдружение АГРОЛИНК, член на Коалицията „За да остане природа в България“. Ужасяващо е да се види, че Комисията по същество казва, че рисковете от освобождаването на неизпитани нови ГМО в нашите полета и храна не се поемат от агробизнеса, а от потребителите, фермерите и природата."
Предложението на Европейската комисия за дерегулация означава:
  1. Освобождаване на нови, неизпитани ГМО в природата. Досега не е направена оценка на преките и косвените въздействия от пускането на нови ГМО в природата. Например не са провеждани изследвания за това как новите ГМО взаимодействат с пчелите и другите опрашители, нито как отглеждането на ГМО може да ускори загубата на биологично разнообразие. [1]
  2. Премахване на правото на потребителите да знаят, както е определено в европейските договори, както и в общото законодателство на ЕС в областта на храните. Като се изключат новите ГМО от изискванията за етикетиране, потребителите, земеделските производители и цялата хранителна верига вече не могат да знаят дали семената, съставките и крайните хранителни продукти, които купуват, съдържат нови ГМО или не. [2]
  3. Лишаване на правителствата от правото им да забраняват отглеждането на нови ГМО на своя територия. От 2015 г. насам 17 правителства, включително и България вече са забранили отглеждането на ГМО [3].
  4. Премахване на основни отговорности за биотехнологичната индустрия, като например предоставяне на метод за изпитване за всеки нов ГМО, който разработват. Новото законодателство прави невъзможно за земеделските производители и хранителния сектор, които искат да произвеждат конвенционални, биологични или свободни от ГМО храни, да се предпазят от нежелано замърсяване. Европейската комисия предлага методите за тестване да се заплащат от тези, които искат да избегнат новите ГМО, и да се премахнат публичните регистри за отглеждане.
  5. Невъзможност за националните органи да контролират безопасността на храните от нови ГМО, тъй като биотехнологичната индустрия вече не е задължена да предоставя методи за изпитване, нито операторите са длъжни да проследяват продукта по хранителната верига.
  6. Патентите срещу земеделските производители. Почти всички растения от НГТ са патентовани. Комисията на ЕС играе в ръцете на световните корпорации за семена, защото проектозаконът насърчава навлизането на пазара на патентовани семена и по този начин монополизирането на семената.
Ако тази дерегулация се осъществи, в ЕС ще има поток от патентовани семена, включително както генетично модифицирани, така и конвенционални семена. Това ще има катастрофални последици за малките и средните селекционери на семена, фермерите, производителите на храни и потребителите", казва Светла Николова от АГРОЛИНК.

Лицата, вземащи политически решения, трябва да дадат приоритет на правата на потребителите и опазването на околната среда и здравето пред икономическите интереси на няколко мултинационални компании!

Бъдещето е в едно разнообразно, опазващо природата земеделие и самоопределящо се хранене, което върви ръка за ръка с истинска защита на климата и околната среда.

Коалицията „За да остане природа в България" призовава европейските министри на околната среда и потребителите, както и членовете на Европейския парламент, да отхвърлят предложението на Комисията. Съветът на ЕС и Парламентът на ЕС ще се произнесат по окончателния закон през следващите месеци.

Източници:

[1] https://friendsoftheearth.eu/publication/new-gmos-a-risky-distraction-to-climate-food-security/

[2] https://friendsoftheearth.eu/publication/unmasking-new-gmos-protecting-farmers-consumers-right-to-transparency/

[3] https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/gmo-authorisation/gmo-authorisations-cultivation/restrictions-geographical-scope-gmo-applicationsauthorisations-eu-countries-demands-and-outcomes_en

Още по темата:

Европейският парламент гласува срещу храната, правата на фермерите и околната среда ГМО

Европейският парламент гласува срещу храната, правата на фермерите и околната среда

Българските евродепутати не приеха доклада за дерегулиране на новите ГМО

Учените също са против дерегулацията на новите ГМО ГМО

Учените също са против дерегулацията на новите ГМО

Земеделският министър Вътев крие становищата на биопроизводители и университети

Предателство срещу правата на земеделските производители и потребителите ГМО

Предателство срещу правата на земеделските производители и потребителите

Вотът на комисията по околна среда към Европарламента относно новите ГМО е в угода на големите корпорации

Изпратете мейл до българските евродепутати, за да запазим контрола и етикетирането на ГМО ГМО

Изпратете мейл до българските евродепутати, за да запазим контрола и етикетирането на ГМО

Нека защитим свободата ни на избор за това какво купуваме и какво ядем, призовават от Сдружение Агролинк

Съветът по земеделие на ЕС отхвърля дерегулирането на нови ГМО ГМО

Съветът по земеделие на ЕС отхвърля дерегулирането на нови ГМО

Наши учени, земеделски стопани и производители на храни с призив към Европарламента да защити потребителите

Д-р Майкъл Антониу: Дерегулацията на новите ГМО е напълно погрешна! ГМО

Д-р Майкъл Антониу: Дерегулацията на новите ГМО е напълно погрешна!

Преподавател по молекулярна генетика в Кралски колеж Лондон предупреждава за опасностите, които носят новото поколение генно модифицирани растения

Дали обществото гледа все по-благосклонно на ГМО? ГМО

Дали обществото гледа все по-благосклонно на ГМО?

Изследване сочи, че хората вече са се примирили с "полезните мутации" на храни