Подкрепете ни!
Политика за връщане на стоки - Списание Осем

Поръчка, направена от потребителя не подлежи на връщане, ако вече е напуснала склада на „Клуб 8“ ООД.

Поръчки, които не са напуснали склада, могат да бъдат анулирани чрез и-мейл или телефонно обаждане.

Книгите и списанията, напуснали склада на „Клуб 8“ООД, не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици.

При констатация на дефект и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката- „Клуб 8“ ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на „Клуб 8“ ООД.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Непотърсени и неполучени от офиса ни поръчки до 14 дни, автоматично се анулират.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.