Подкрепете ни!
Здраве13 февруари 2023

Готвят ревизия на европейското законодателство за етеричните масла

Българските дестилатори са разтревожени: „Благотворният ефект на маслата се знае от векове, но сега на етикета им ще има плашещи знаци за опасност“

снимка: iStock
снимка: iStock


Още на 19 септември миналата година евродепутатът Кристина Местре Мартин Де Алматро отправя писмено питане към Европарламента, от което става ясно, че се готви ревизия на европейското законодателство относно етеричните масла. Това потенциално може да засегне малките и средните производители на този природен продукт, като промени режима за производство и търговия на тези полезни за здравето естествени субстанции. Вместо да се тълкуват законово като природен продукт, има опасност етеричните масла да попаднат в класификатори, които ще ги отнесат към потенциално „опасни вещества“.   

Ето и пълният текст на питането: 

„Комисията възнамерява да публикува своя преглед на регламентите CLP и REACH през следващите месеци. Според първоначалната информация за това предложение се предвижда етеричните масла, които досега са били считани за естествени комплексни вещества, да бъдат включени като потенциални „опасни вещества“. Това ново обозначение ще послужи за разработване на обобщена класификация, която несправедливо обозначава кожни сенсибилизатори – чиято употреба и производство имат вековна история – като вредни вещества. Тези масла също се обработват с помощта на присъщ състав от естествени молекули, без никакви химически добавки, оправдаващи категоризирането им като опасни вещества.
Ароматните растения представляват жизненоважен сектор в страни като България, Испания, Франция и Италия, наред с други. Само в Испания през 2020 г. площта, отглеждана за такива култури, възлиза на 23 070 хектара, произвеждащи 74 073 тона. С други думи, това е важен сектор, който създава работни места и който е жизненоважен в регионите, където се отглеждат тези култури.
На този фон:
Възнамерява ли Комисията да забрани използването на кожни сенсибилизатори при прегледа на действащото законодателство, като по този начин накаже и осъди сектора на етеричните масла в Европа чрез несправедлива и обобщена класификация?“

Отговор, даден от г-н Бретон от името на Европейската комисия на 21.11.2022 г.

„Както Комисията отбеляза в своя отговор на писмен въпрос E-002330/2022, етеричните масла са химически вещества съгласно съществуващото законодателство в областта на химикалите. Понастоящем компаниите трябва да класифицират своите вещества според наличната информация.
Комисията не възнамерява да изисква класифициране на многокомпонентни (комплексни) вещества въз основа на изчерпателната идентификация на опасността на всички негови компоненти съгласно предстоящото преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Съгласно Регламента за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH), държава-членка или Европейската агенция по химикалите (ECHA) по искане на Комисията могат да предложат ограничения, ако установят, че съществуват неприемливи рискове, които трябва да да бъдат разгледани в целия ЕС. Някои държави-членки са инициирали покана за представяне на доказателства относно вещества, предизвикващи чувствителност на кожата, в потребителски смеси.

Комисията не участва в този процес. Ако държавите-членки решат да продължат с подготовката на досие за ограничаване, това ще бъде обявено в Регистъра на намеренията на ECHA една година преди представянето му на научните комитети на ECHA, по време на което ще бъде направен анализ на риска и разходите и ползите.

Въз основа на окончателното становище на ECHA Комисията може да реши да разработи правен текст с подходящи последващи действия и да го представи на държавите-членки за гласуване.
Комисията внимателно ще разгледа ползите и въздействието върху малките и средните предприятия, както и върху селскостопанския сектор.

Следователно информацията, предоставена по време на обществените консултации, стартирани по време на изготвянето на становището, е от ключово значение за обосноваване на необходимите дерогации за конкретни сектори. Комисията е готова да продължи диалога със сектора на етеричните масла.“


Списание Осем потърси коментар от най-големия дестилатор у нас - Есетере България:

„Европейската Комисия инициира промени в нормативни актове, които ще засегнат косвено производителите и търговците на етерични масла.  Като част от т.нар. “Зелена сделка“, е формулирана Стратегия за устойчивост на ЕС за химическите продукти към среда без токсични вещества и съответни изменения в Регламент № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и изменения в Регламент № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
Стремежът към среда без токсични вещества е похвален, но подходите при осигуряването й будят съмнение по отношение на обективност и разумна достатъчност. В продължение на векове етеричните масла са произвеждани и ползвани от хората и ефектите им са установени емпирично и научно, в т.ч. и по отношение на полезност, алергенност, странични реакции и т.н. На база на този опит са приети стандарти за съдържанието и химическия състав на всяко етерично масло. Същите се изследват като „Комплексни натурални вещества“, а предложените промени ще доведат до разчленяването и изследването им като „Сбор от отделни съставки“, някои от които биха могли да попаднат в забранителен списък на опасни вещества. 
Изискването на доказателства, че такава съставка е в концентрация и процентно съдържание, което не представлява риск, че начинът на употреба на съответния продукт (етерично масло) не води до риск, ще е в тежест на производители и търговци и ще налага продължителни изследвания. Независимо от резултатите на тези изследвания, които най-вероятно ще потвърдят положителния ефект на етеричните масла, доказан през вековете, ще се наложи в етикетите на маслата да се появят плашещи символи за вредности. 

Промените в класификацията съгласно CLP автоматично задействат ограничения и забрани на химикали съгласно общия подход за управление на риска. Следователно присвояването на нов клас на опасност ще означава автоматично ограничение или забрана без оценка на риска за конкретното вещество.

Въпреки че тази опция вече съществува днес съгласно текущото законодателство REACH, броят на веществата, предмет на тези общи забрани и ограничения ще нарасне значително, тъй като към CLP ще бъдат добавени още класове на опасност. 
Производителите могат също така да решат да преустановят производството на определено вещество или продукт, тъй като няма да искат продукт да бъде етикетиран като опасен в техните портфолиа – така нареченият ефект на „черен списък“.
По настоящем представители на бранша от България, Франция, Италия, Испания, Румъния, САЩ и др. обединяват усилия за коригиране на предложените промени, за да се избегне ненужния и крайно рестриктивен подход, фокусиран само върху химическите вещества и не отчитащ минималния или несъществуващ риск, произтичащ от нищожна концентрация и от безвреден начин на употреба.“

Още реакции

Остро несъгласие с намерението на Европейската комисия за промени в Регламента за производството на етерични масла, изрази в интервю за Радио Стара Загора кметът на Казанлък Галина Стоянова. Замислените промени предвиждат етеричните масла да не се приемат като земеделски, а като химически продукти, а за тяхното производство да важат режимите за химическа индустрия, съобщава БНР. На 24 и на 25 май Градът на розите ще бъде домакин на обща среща на кметовете на региони и градове, в които е застъпено отглеждането на етерични култури и производството на етерични масла. Идеята е да бъдат предприети общи действия срещу намерението за промяна на Регламента от Европейската комисия.

Още по темата:

Страхът и отвращението засягат храносмилателната система Здраве

Страхът и отвращението засягат храносмилателната система

Реакцията на свиване на стомаха произвежда повече киселина в червата

Време е да подсилите имунитета си! Здраве

Време е да подсилите имунитета си!

„Доктор Биомастер“ е най-големият български вносител и производител на продукти от висококачествени лекарствени гъби

Танзанитът – чудеса, богатство и любов Здраве

Танзанитът – чудеса, богатство и любов

Висулка от естествения кристал носи вълшебства на притежателя

Как ходенето пеша буквално променя мозъка ни Здраве

Как ходенето пеша буквално променя мозъка ни

Най-хубавото е, че можем да решим и да тръгнем веднага

Глад за живот Здраве

Глад за живот

Множествената склероза може да бъде победена с плодове и любов! Не пропускайте документалния филм за д-р Емилова и изумителната й пациентка – Керанка, на 1 март в Дома на киното

Големите заблуди, свързани с водата (Част II) Здраве

Големите заблуди, свързани с водата (Част II)

Тялото се обезводнява и разболява не само когато не пием достатъчно вода. То се обезводнява, когато не пием качествена вода! Пушенето и алкохолът също спират водния поток.

Дончо Кръстев: Не се възприемайте насериозно Здраве

Дончо Кръстев: Не се възприемайте насериозно

Истинските причини за болестите често са кармични, дори вирусните и бактериални заболявания, обяснява холистичният лечител от Здравен център ДАР

Отрова и амброзия Здраве

Отрова и амброзия

Целебната гъба, която бори рак, е позната в мистериите на различни народи от незапомнени времена

Големите заблуди, свързани с водата (част I) Здраве

Големите заблуди, свързани с водата (част I)

Медицината пренебрегва еднозначния факт, че причината за почти всички заболявания е липсата на достатъчно вода в организма

Хроничното обезводняване – скритият враг на човечеството Здраве

Хроничното обезводняване – скритият враг на човечеството

Не осъзнаваме, че за да продължим да съществуваме като вид, трябва да поддържаме здравословен воден баланс

Extra Health GANS – въпрос на избор Здраве

Extra Health GANS – въпрос на избор

Заредена плазмена вода обезсилва вирусите, помага на организма да се върне в баланс

Как да останем във форма за цял живот Здраве

Как да останем във форма за цял живот

Д-р Джоузеф Меркола за упражненията с BFR-лентите за допълнително напрежение

Магията на Кочабамба Здраве

Магията на Кочабамба

Племе южноамерикански индианци не знаят какво е умора. Вековната им тайна е вързопче с над 500 естествени кристала, от което „младостта нахлува в тялото”

Електронните цигари изобщо не помагат за отказване от пушенето Здраве

Електронните цигари изобщо не помагат за отказване от пушенето

67,9% продължават да пушат цигари и вейп след четвъртата година на проучването

Пушачите са изложени на по-висок риск от 56 различни заболявания Здраве

Пушачите са изложени на по-висок риск от 56 различни заболявания

В Китай тютюнопушенето убива 1 000 000 души годишно