Подкрепете ни!
Здраве13 февруари 2023

Готвят ревизия на европейското законодателство за етеричните масла

Българските дестилатори са разтревожени: „Благотворният ефект на маслата се знае от векове, но сега на етикета им ще има плашещи знаци за опасност“

снимка: iStock
снимка: iStock


Още на 19 септември миналата година евродепутатът Кристина Местре Мартин Де Алматро отправя писмено питане към Европарламента, от което става ясно, че се готви ревизия на европейското законодателство относно етеричните масла. Това потенциално може да засегне малките и средните производители на този природен продукт, като промени режима за производство и търговия на тези полезни за здравето естествени субстанции. Вместо да се тълкуват законово като природен продукт, има опасност етеричните масла да попаднат в класификатори, които ще ги отнесат към потенциално „опасни вещества“.   

Ето и пълният текст на питането: 

„Комисията възнамерява да публикува своя преглед на регламентите CLP и REACH през следващите месеци. Според първоначалната информация за това предложение се предвижда етеричните масла, които досега са били считани за естествени комплексни вещества, да бъдат включени като потенциални „опасни вещества“. Това ново обозначение ще послужи за разработване на обобщена класификация, която несправедливо обозначава кожни сенсибилизатори – чиято употреба и производство имат вековна история – като вредни вещества. Тези масла също се обработват с помощта на присъщ състав от естествени молекули, без никакви химически добавки, оправдаващи категоризирането им като опасни вещества.
Ароматните растения представляват жизненоважен сектор в страни като България, Испания, Франция и Италия, наред с други. Само в Испания през 2020 г. площта, отглеждана за такива култури, възлиза на 23 070 хектара, произвеждащи 74 073 тона. С други думи, това е важен сектор, който създава работни места и който е жизненоважен в регионите, където се отглеждат тези култури.
На този фон:
Възнамерява ли Комисията да забрани използването на кожни сенсибилизатори при прегледа на действащото законодателство, като по този начин накаже и осъди сектора на етеричните масла в Европа чрез несправедлива и обобщена класификация?“

Отговор, даден от г-н Бретон от името на Европейската комисия на 21.11.2022 г.

„Както Комисията отбеляза в своя отговор на писмен въпрос E-002330/2022, етеричните масла са химически вещества съгласно съществуващото законодателство в областта на химикалите. Понастоящем компаниите трябва да класифицират своите вещества според наличната информация.
Комисията не възнамерява да изисква класифициране на многокомпонентни (комплексни) вещества въз основа на изчерпателната идентификация на опасността на всички негови компоненти съгласно предстоящото преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Съгласно Регламента за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH), държава-членка или Европейската агенция по химикалите (ECHA) по искане на Комисията могат да предложат ограничения, ако установят, че съществуват неприемливи рискове, които трябва да да бъдат разгледани в целия ЕС. Някои държави-членки са инициирали покана за представяне на доказателства относно вещества, предизвикващи чувствителност на кожата, в потребителски смеси.

Комисията не участва в този процес. Ако държавите-членки решат да продължат с подготовката на досие за ограничаване, това ще бъде обявено в Регистъра на намеренията на ECHA една година преди представянето му на научните комитети на ECHA, по време на което ще бъде направен анализ на риска и разходите и ползите.

Въз основа на окончателното становище на ECHA Комисията може да реши да разработи правен текст с подходящи последващи действия и да го представи на държавите-членки за гласуване.
Комисията внимателно ще разгледа ползите и въздействието върху малките и средните предприятия, както и върху селскостопанския сектор.

Следователно информацията, предоставена по време на обществените консултации, стартирани по време на изготвянето на становището, е от ключово значение за обосноваване на необходимите дерогации за конкретни сектори. Комисията е готова да продължи диалога със сектора на етеричните масла.“


Списание Осем потърси коментар от най-големия дестилатор у нас - Есетере България:

„Европейската Комисия инициира промени в нормативни актове, които ще засегнат косвено производителите и търговците на етерични масла.  Като част от т.нар. “Зелена сделка“, е формулирана Стратегия за устойчивост на ЕС за химическите продукти към среда без токсични вещества и съответни изменения в Регламент № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и изменения в Регламент № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
Стремежът към среда без токсични вещества е похвален, но подходите при осигуряването й будят съмнение по отношение на обективност и разумна достатъчност. В продължение на векове етеричните масла са произвеждани и ползвани от хората и ефектите им са установени емпирично и научно, в т.ч. и по отношение на полезност, алергенност, странични реакции и т.н. На база на този опит са приети стандарти за съдържанието и химическия състав на всяко етерично масло. Същите се изследват като „Комплексни натурални вещества“, а предложените промени ще доведат до разчленяването и изследването им като „Сбор от отделни съставки“, някои от които биха могли да попаднат в забранителен списък на опасни вещества. 
Изискването на доказателства, че такава съставка е в концентрация и процентно съдържание, което не представлява риск, че начинът на употреба на съответния продукт (етерично масло) не води до риск, ще е в тежест на производители и търговци и ще налага продължителни изследвания. Независимо от резултатите на тези изследвания, които най-вероятно ще потвърдят положителния ефект на етеричните масла, доказан през вековете, ще се наложи в етикетите на маслата да се появят плашещи символи за вредности. 

Промените в класификацията съгласно CLP автоматично задействат ограничения и забрани на химикали съгласно общия подход за управление на риска. Следователно присвояването на нов клас на опасност ще означава автоматично ограничение или забрана без оценка на риска за конкретното вещество.

Въпреки че тази опция вече съществува днес съгласно текущото законодателство REACH, броят на веществата, предмет на тези общи забрани и ограничения ще нарасне значително, тъй като към CLP ще бъдат добавени още класове на опасност. 
Производителите могат също така да решат да преустановят производството на определено вещество или продукт, тъй като няма да искат продукт да бъде етикетиран като опасен в техните портфолиа – така нареченият ефект на „черен списък“.
По настоящем представители на бранша от България, Франция, Италия, Испания, Румъния, САЩ и др. обединяват усилия за коригиране на предложените промени, за да се избегне ненужния и крайно рестриктивен подход, фокусиран само върху химическите вещества и не отчитащ минималния или несъществуващ риск, произтичащ от нищожна концентрация и от безвреден начин на употреба.“

Още реакции

Остро несъгласие с намерението на Европейската комисия за промени в Регламента за производството на етерични масла, изрази в интервю за Радио Стара Загора кметът на Казанлък Галина Стоянова. Замислените промени предвиждат етеричните масла да не се приемат като земеделски, а като химически продукти, а за тяхното производство да важат режимите за химическа индустрия, съобщава БНР. На 24 и на 25 май Градът на розите ще бъде домакин на обща среща на кметовете на региони и градове, в които е застъпено отглеждането на етерични култури и производството на етерични масла. Идеята е да бъдат предприети общи действия срещу намерението за промяна на Регламента от Европейската комисия.

Още по темата:

5 най-полезни билки в България Здраве

5 най-полезни билки в България

Магията им се свързва с благосъстоянието на тялото и духа. По нашите ширини съществуват над 3600 растителни вида.

Сърцето ни трябва не само за обичане Здраве

Сърцето ни трябва не само за обичане

За него се грижим много добре с хранителната добавка „Кардиозон“

Д-р Меркола: Изписват ви лекарства без да има нужда, а после други, за да премахнат Здраве

Д-р Меркола: Изписват ви лекарства без да има нужда, а после други, за да премахнат страничните ефекти от първите

Пациентите с остеопороза и висок холестерол са тъпкани с хапчета, макар да няма сериозни рискове за здравето им

2026: В Ирландия етикетите върху алкохола ще предупреждават за цироза и рак Здраве

2026: В Ирландия етикетите върху алкохола ще предупреждават за цироза и рак

В магазините бутилките ще са далеч от храните и почти скрити, промоциите и рекламата са ограничени

Безглутеновият режим може да повлияе върху овладяването на Хашимото Здраве

Безглутеновият режим може да повлияе върху овладяването на Хашимото

Хипотеза: Имунната система атакува фрагменти от глутеновия протеин, наподобяващи тъканта на щитовидната жлеза

Битовата химия е опасна за мозъка Здраве

Битовата химия е опасна за мозъка

Nature Neuroscience: Домакинските препарати са свързани с неврологични заболявания

Билки против болка? Да, но след внимателно проучване на действието им. Здраве

Билки против болка? Да, но след внимателно проучване на действието им.

Употребата на лечебни растения трябва да е само след консултация с медицинско лице

Подагразон: билковият лек при подагра Здраве

Подагразон: билковият лек при подагра

Хранителната добавка обединява мощни царски билки за „царската болест“

Използват ли казината „времево изкривяване“, за да ви държат в капан Здраве

Използват ли казината „времево изкривяване“, за да ви държат в капан

Целта на казиното е да ви накара да останете достатъчно дълго, за да загубите

Болното дебело черво ни състарява преждевременно Здраве

Болното дебело черво ни състарява преждевременно

Неговият микробиом е свързан с биологичната възраст

60-минутна разходка с 4,5 км в час спасява от самота Здраве

60-минутна разходка с 4,5 км в час спасява от самота

Nature: Физическата активност компенсира депресивни състояние, свързани със социална изолация

Да останем с всичкия си до края Здраве

Да останем с всичкия си до края

Според акад. Бехтерев хората сами се докарват до слабоумие

Енергийното здраве на дома Здраве

Енергийното здраве на дома

Домовете ни са пронизани от нарастващо множество излъчвания, с които сме принудени да се справяме ежедневно. Как да се защитим?

Тай Чи е по-полезен за сваляне на кръвното от аеробните упражнения Здраве

Тай Чи е по-полезен за сваляне на кръвното от аеробните упражнения

Учени наблюдаваха 349 души в продължение на една година

Столетниците са с ниски нива на глюкоза, креатинин и пикочна киселина Здраве

Столетниците са с ниски нива на глюкоза, креатинин и пикочна киселина

Общият холестерол и желязото в кръвта им обаче са повече, сочат данните от ново проучване

Съдът на САЩ ще реши дали флуоридът в питейната вода понижава IQ Здраве

Съдът на САЩ ще реши дали флуоридът в питейната вода понижава IQ

Съдия Едуард Чен: бебетата, хранени с адаптирано мляко с чешмяна вода, са „критична уязвима група, изложена на най-високата доза флуорид“