Подкрепете ни!
БАН: Опазването на езика е въпрос на национална сигурност!

„Най-лошото, което може да се случи в едно общество, е то да престане да бъде чувствително към онова, което погубва неговата идентичност“


БАН: Опазването на езика е въпрос на национална сигурност!
На пресконференция на 29 май от БАН обявиха, че се включват дейно в святото дело за съхранение на българския език. Това се случва седмица след отвореното писмо, което Списание 8 изпрати до президента.
 „България е една от най-старите европейски държави, с дълбоки езикови корени. Историческата мисия на БАН винаги е била да обръща внимание на учеността, на образованието и на духовността“, заявява акад. Светланка Куюмджиева, цитирана в прессъобщението на академията.
БАН ще започнат разговори с всички отговорни институции, които да се превърнат в работна програма – политика за езика, казва чл.-кор. Мирослав Дачев. И допълва: „Най-лошото, което може да се случи в едно общество, е то да престане да бъде чувствително към онова, което погубва неговата идентичност“.


„Езикът се развива, но се нуждае и от грижа“, смята и чл.-кор. Иван Гранитски, давайки за пример големите български писатели от нашето минало. Проф. Ана Кочева от Института за български език диагностицира родния ни език като потенциално застрашен и допълни, че неговото запазване е въпрос на национална сигурност.

Доц. Елка Трайкова от Института за литература представи точно определени стъпки, които да обединят усилията на всички институции, призвани да работят за доброто име на българския език и българската обществена реч.
  • Въвеждане и отстояване, проверка и оценяване на задължителна компетентност по български език и българска култура във всички учебни планове, която да кореспондира с резултатите от провежданото в България образование във всички негови степени.
  • Във висшето образование компетентността по езикова култура да бъде задължителна за всички професионални направления и области, а не само за хуманитарните науки и за изкуствата, свързани със сценична реч.
  • При оценяване и акредитиране на висшите училища Националната агенция за оценяване и акредитация да проверява наличието и постигането на съответната компетентност по езикова култура, като това се изведе с особена тежест в нейната методика.
  • Владеенето на български език, литература, история и култура да се обвърже и със Закона за българското гражданство.
  • Да се подкрепят публикационната и издателска дейност в областта на българския език, история, литература и култура.
  • Да се възстанови добрата практика, при която специалисти от хуманитарни направления в БАН, СУ „Св. Климент Охридски“ и останалите университети провеждат курсове по езикова култура за всички, ангажирани в медийното пространство.
  • Засилване на ролята на българските общности, училища, образователни и културни институции в чужбина.
  • Създаване на Български културен институт по модела на „Гьоте институт“, „Сервантес“, „Британски съвет“.

Припомняме, че през март тази година Списание 8 поде начинание, посветено на родния ни език, с което искаме да възродим прекрасните български думи в ежедневния говор. Като за начало създадохме фейсбук групата „Избирам родния си език“, в която споделяме добри и лоши примери, упражняваме се, черпим вдъхновение.

За да въвлечем и децата в това дело, през април обявихме конкурса „Имам самочувствие – пиша на български“, с който предизвикахме учениците да снимат места, чието име е изписано на чужд език или с чужди букви, и изготвят насрещно предложение как би изглеждало, когато е назовано на български.

Посветихме и тазгодишния майски брой на Списание 8 на възхитителния български език, защото вярваме, че темата ще събуди много българи. Още по темата:

ИБЕ при БАН: Текст с латински букви е пак български?! Език свещен

ИБЕ при БАН: Текст с латински букви е пак български?!

Няма технически причини общински и държавни фирми да пращат съобщения, които не са на кирилица, обясняват специалистите

Потребна е езикова просвета* Език свещен

Потребна е езикова просвета*

Щрихи от националния ученически конкурс „Имам самочувствие – пиша на български“

Искам на български! Език свещен

Искам на български!

Помогнете ни да възродим обичта и почитта към родното слово

Ще позволи ли президентът налагащото се в България двуезичие? Език свещен

Ще позволи ли президентът налагащото се в България двуезичие?

Днес внесохме отворено писмо за опазване на българския език от латинизация