Подкрепете ни!
Светът в тебЕкатерина Ангелова / 12 юли 2021

Последните слова на Учителя Петър Дънов (част II)

(за Любовта, душата, болестите и смирението)

Последните слова на Учителя Петър Дънов (част II)
В книгата „Изворът на доброто“ са поместени последните слова, разговори, лекции и беседи на Учителя Петър Дънов и неговите ученици. Голяма част от тях са се състояли в близкото до София село Мърчаево в къщата на ученика Темелко Гьорев и околните поля и върхове. Учениците на Дънов си спомнят, че той излизал сред природата всеки ден, независимо какво било времето навън.
Докато долу в града отеквали гърмежите от бомбардировките по време на Втората световна война, горе в планините, където Учителя разговарял с учениците си, царяла атмосфера на пълно спокойствие, мир и хармония. Съзнанието на учениците се променяло след всяка беседа с Дънов и те можели да почувстват вътрешно спокойствие и вяра, че въпреки бомбите, скоро всичко ще се нареди и в света ще настъпи един нов по-добър ред.

Днес споделяме с вас втората част с мъдри мисли на Учителя, които са част от последните му слова, преди да си замине от този свят.

1.    Кармата е кал, гъста, леплива, която не може да се измие лесно. Само Любовта я отстранява. Само с Любовта може да се ликвидира човешката карма – с Любовта към Бога.
2.    Когато човек се откаже от преходните желания на своята плът и се предаде на стремежите на своя дух, само тогава може да се повдигне.
3.    Да живееш като душа – това е задачата, която всеки ученик трябва да разреши. Трудна е задачата, но е постижима.
4.    Вярата има отношение към знанието. Само чрез вярата можем да се домогнем до положителното знание. Вярата предшества знанието и знанието предшества вярата. Не можем да вярваш, докато нямаш знание, и не можеш да знаеш, докато нямаш вяра.
5.    Бог никого не изоставя.
6.    Животът не е нито физически, нито духовен. Той има физическа или духовна форма, но той е Божествен.
7.    Молитвата е най-силният акт в човешкия живот. Тя концентрира в едно мислите, чувствата и волята на човека.
8.    Ще се молите и когато сте разположени, и когато сте в противоречия, и когато имате тъмнина в съзнанието.
9.    Човек трябва да се радва на всичко, което го заобикаля – на изворите, на камъните, на Слънцето. От Природата човек ще изучава законите на съвършенството и ще ги прилага в живота си.
10.    Нечистите мисли и чувства създават болестите.
11.    Изпадне ли човек в ревност, съмнение, подозрение, гняв и отрицателни състояния, той трябва да намери начин да ги трансформира. Иначе ще заболее от някаква болест. На всяка отрицателна мисъл или чувство в себе си постави една положителна мисъл или чувство, които да ги неутрализират и трансформират.
12.    Причините на много болести се крият в подсъзнанието. Те са остатък от вашето минало, с което трябва да се справите.
13.    Правилото гласи: за да се справи организмът с болестите, трябва да се повиши вибрацията му.
14.    Изучавайте това, което Бог е създал, защото всяко камъче е резултат на висша интелигентност. Дърветата, цветята, водата, въздухът, светлината са все израз на тази интелигентност.
15.    Всяка мисъл за Бога, колкото и слаба да е, свети като искра. Всяка мисъл за Бога ще ви донесе едно благо. Обърнете ума си към Бога и нормалното състояние на душата ви ще се възстанови.
16.    Давайте път на Божественото в себе си, за да имате мир.
17.    В света има нещо по-високо от познатото. Това е Любовта.
18.    Трябва да считате мислите и желанията на своите братя за ваши собствени и те трябва да бъдат свещени за вас.
19.    Човек се изчерпва, уморява се, ако е прекалено активен във външния живот. Днешният век е много активен във външния живот. Там времето е пари. А човек трябва да разпределя времето си така, че да остави само една трета за активност във външния живот, а другото да бъде за задоволяване на нуждите на духа, на ума, на сърцето, на душата.
20.    Трябва да се знае, че добрите, възвишените мисли имат по-голям брой трептения, отколкото лошите, нисшите мисли. Именно този закон ще използвате. Имаш едно отрицателно състояние. Повиши трептенията си и ще се освободиш от него, защото по-силните трептения на възвишените мисли ще надделеят и ще отстранят отрицателните състояния.
21.    Какво представлява Любовта?  Тя е врата, през която се отива при Бога. Омразата е също врата, но през нея се излиза от Бога. Ако в този свят не можеш да влезеш при Бога, в онзи свят съвсем не ще можеш. Само Любовта може да внесе в тебе възвишеното и благородното. Достатъчно е човек да възприеме малка частица от Любовта, за да почувства подем в духа си. В нея има светлина, радост, разширение, живот, условия за растене и възможности да опиташ всички блага.
22.    Вътре в невидимото, в дълбочината на Битието, Господ работи тайно в умовете и сърцата на човеците. Той работи във всяка клетка и поправя всички охкания и стенания в света.
23.    Няма по-хубаво състояние от това – да чувстваш Божието присъствие в дълбочината на душата си.
24.    Този, тихият глас, който говори вътре в нас – това е Бог. Той говори във всички хора.
25.    Когато обичате, радвайте се, че изпълнявате Божията воля.
26.    Знанието и свободата се дават според степените на Любовта. Само онзи, който придобие Любовта в нейната пълнота, може да има истинско знание. Когато дойдете във връзка с Любовта, ще приемете Божествената светлина. Щом Любовта ви посети, ще придобиете истинската наука. Умът трябва да гледа през очите на Любовта.
27.    Изкуството трябва да има две качества, които са свързани едно с друго. Първо, то трябва да представлява образец, идеал, към който човек да се стреми. Изкуството трябва да представя възвишения живот, да събуди у човека подтик, стремеж да се приближи към Бога. Второ, една възвишена идея трябва да се въплъти в един образ, и то така, че при съзерцанието на образа да изпъква в съзнанието вечната Божествена идея, тя да стане жива за него. По този начин изкуството трябва да свърже човека с Божественото, с вечните идеи.
28.    Божествените блага, които минават през вас, ще задържите временно в себе си и след това ще ги раздадете. Не задържайте в себе си нищо, освен това, което ви е нужно. А останалото – пуснете го, дайте го на другите.
29.    Ако човек съжалява, че е обичал, любовта му не е била истинска. Любов, която не може да издържи на всички изпитания, не е истинска. Това е настроение, чувство, временно разположение.
30.    Добро е това, което е добро за всички, а не само за едного. Справедливостта изисква всеки да се ползва от Божиите блага. Ако ние искаме да ги вземем и да ги задържим само за себе си, това не е право. Трябва да ги дадем и на другите.
31.    Престъплението седи в това, че едни искат да имат повече блага, отколкото им се полагат. Всеки трябва да задържи толкова, колкото му е необходимо.  
32.    Когато човек слиза, т.е. когато е в своята инволюция, той е горделив, понеже живее със спомена за високото си минало. А когато се качва нагоре в своята еволюция, той е смирен, понеже  вижда над себе си височини, към които се стреми и които трябва да достигне. Горделивият слиза, а смиреният се качва. Горделивият слиза, за да измери дълбочината, а смиреният се качва, за да измери височината.
33.    Смирението е първото условие за създаване на връзка с Бога. Това е един от законите на Всемирното Бяло Братство. Смирението е първото качество, което се иска от ученика. При Бога ще отидеш не праведен, не учен, а смирен.
34.    Не търсете щастието в условията. Сега всички търсят щастието вън от Бога. Там е погрешката им. Не търсете щастието в този или онзи човек. Търсете го в Бога. Между Бога и твоята душа трябва да има вътрешна връзка. Възстанови тази връзка и всичко ще се оправи. Човек не е дошъл на Земята, за да бъде щастлив, но да се учи.
35.    Щом се домогнем до Любовта, ще се съединим с Бога.

Прочетете тук първата част
Слушайте тук беседи
на Учителя
Всичко за предсказанията на Петър Дънов - в брой 2/2017 г.
Още по темата:

Да запишем страховете си на хартия Светът в теб

Да запишем страховете си на хартия

Един полезен навик за освобождаване на съзнанието от тревожност

Романтичната страна на електромагнетизма Светът в теб

Романтичната страна на електромагнетизма

Когато ние отворим вратата на сърцето си за някого, се отваря друга врата - към самите нас

Как да се свържем и комуникираме с невидимите си духовни водачи Светът в теб

Как да се свържем и комуникираме с невидимите си духовни водачи

Не забравяйте, че можете да посещавате вашата вълшебна градина толкова често, колкото пожелаете...

Не може да се достигне просветление чрез пренебрегване на физическото тяло Светът в теб

Не може да се достигне просветление чрез пренебрегване на физическото тяло

Екхарт Толе за крайностите, които карат хората да повтарят "ти не си твоето тяло"

Последните слова на Учителя Петър Дънов (част III) Светът в теб

Последните слова на Учителя Петър Дънов (част III)

(За Любовта, душата, извисяването, духовния свят и добротата)

Не обстоятелствата те убиват, а мислите ти Светът в теб

Не обстоятелствата те убиват, а мислите ти

Забравените простички мъдрости на свещениците, които могат да ни помогнат по Пътя

Мъдростта идва с осъзнаването, че старите парадигми не работят Светът в теб

Мъдростта идва с осъзнаването, че старите парадигми не работят

Всеки на 50, който не е ужасèн от това, което е вършил, е или блажено невеж, или не може да види нещата в истинската им светлина

Четири неща, които... Светът в теб

Четири неща, които...

Съветите на Терентий Травник*

Защо жените харесват лоши момчета Светът в теб

Защо жените харесват лоши момчета

Ерика Джонг за стремежа на женската душа да балансира бунтарската си част и да открие своята автентичност

Притча за двамата коминочистачи Светът в теб

Притча за двамата коминочистачи

Защо не всеки е готов да изучава Талмуд

Животът е пътуване от главата към сърцето Светът в теб

Животът е пътуване от главата към сърцето

Робърт Шварц дава отговор на въпроса защо душите ни избират тежки предизвикателства

Защо интересите на вашето семейство са по-важни от тези на вашите родители Светът в теб

Защо интересите на вашето семейство са по-важни от тези на вашите родители

За да може в една двойка да цари енергиен баланс, трябва да е ясно кой на кого колко и какво добро е направил

Практикуване на благодарност по време на пандемия Светът в теб

Практикуване на благодарност по време на пандемия

Има начини да се почувстваме ведри, полезни и щастливи дори в най-трудния момент

Лекувайте Земята от стаята си Светът в теб

Лекувайте Земята от стаята си

Как да създадете вашата лечебна кристална решетка

Синдромът на спасителя или как да спрем да живеем само заради другите Светът в теб

Синдромът на спасителя или как да спрем да живеем само заради другите

Свалете костюма на супергерой, помагайте от алтруизъм

Включете в списъка си с благодарности и няколко неприятни факта Светът в теб

Включете в списъка си с благодарности и няколко неприятни факта

Експерт по невронните мрежи съветва да не замитаме недоволството под килима